01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

Extra burgerpersoneel voor eerstelijnscontroles

Doorstart project Adaptief aan de grens

De Koninklijke Marechaussee is per direct op zoek naar burgers die willen ondersteunen bij de grensbewaking op de vaste grensdoorlaatposten in Nederland. De functies voor eerstelijns grensbewakers worden opengesteld in het kader van de pilot ‘Adaptief aan de grens’ (AADG). Daarmee wil de KMar meer speciaal opgeleide burgers inzetten tijdens de piekmomenten aan de grens om de passagiersstromen beter te verdelen en om meer rust in de operatie te creëren. Neveneffect van de extra capaciteit is dat het de beroepscollegae meer tijd en ruimte biedt voor opleidingen en training.

De pilot AADG is niet nieuw. Vorig jaar startte de KMar al met het opleiden en inzetten van 2 groepen burgermedewerkers op de luchthavens Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven. Daarna werd op verzoek van de vakbonden de werving van nieuwe AADG’ers stilgelegd, omdat zij vraagtekens hadden bij de werkwijze van de KMar. Het reeds opgeleide en aangestelde burgerpersoneel mocht wel aan het werk blijven. Na goed overleg tussen de Marechaussee en de bonden en enkele aanpassingen in de pilot op onder andere juridisch en rechtspositioneel gebied zijn de plooien nu in goed overleg gladgestreken. Dit betekent dat de pilot de zogenoemde tweede fase ingaat, met een nieuwe looptijd van 3 jaar.

De KMar gaat maximaal 120 AADG’ers inzetten op de vaste grensdoorlaatposten in Nederland. Voor de eerstvolgende groep worden de eerstelijns grensbewakers geworven voor de locaties Schiphol Airport, Rotterdam The Hague Airport, doorlaatpost Hoek van Holland en doorlaatpost IJmuiden.

Volgende opleiding

De eerstvolgende AADG-opleiding start in het eerste kwartaal van 2020. Geïnteresseerden kunnen solliciteren via https://www.randstad.nl/grenswachter waarna zij de selectie dienen te doorlopen. Na een gesprek op een brigade en een veiligheidsonderzoek wacht de geselecteerde kandidaten een opleiding van 4 maanden, bestaande uit een theoretisch gedeelte (5 weken), waaronder een lesgedeelte op locatie (8 dagen) en lesdagen op afstand (7 dagen). Daarna moeten ze een takenboek doorlopen waarvoor maximaal 3 maanden staat. Daarbij worden ze begeleid door een praktijkleermeester. Een AADG’er bepaalt in overleg met de KMar wanneer hij of zij beschikbaar is, met een minimum van 8 uur per week.

Bekijk en luister waarom burgermedewerkster Joyce bij de eerstelijns grensbewaking wilde werken.

Geïnteresseerd?

Ken je iemand die geïnteresseerd is in deelname aan de pilot ‘Adaptief aan de grens’ en een functie bij de Koninklijke Marechaussee als eerstelijns grensbewaker? Meer informatie is te vinden via https://www.randstad.nl/grenswachter

In het KMarMagazine van mei 2018 verscheen eerder al een artikel over de pilot ‘Adaptief aan de grens’. Je leest het hier terug.

Marechaussee-4 Kelly (25) is doorgestroomd vanuit de pilot ‘Adaptief aan de grens’ naar de Wachtmeesteropleiding

Marechaussee-4 Kelly: “Na mijn opleiding wil ik graag terug naar Schiphol. Ik ben daar nog niet klaar.”

‘Er ging een wereld voor me open’

“Voordat ik solliciteerde bij de Marechaussee voor een burgerfunctie als eerstelijns grensbewaker, gaf ik in mijn gemeente sportlessen aan kinderen buiten schooltijd en werkte ik bij een drogist. Maar ik realiseerde me dat ik toch iets anders wilde gaan doen. Mijn vader attendeerde mij erop dat de KMar burgers zocht voor de paspoortbalies. Van de organisatie wist ik niet veel, maar ik wilde wel altijd al bij de politie werken. Ik had zoiets van: waarom niet… Ik solliciteerde via Randstad, werd aangenomen en volgde de speciale opleiding. Er ging een wereld voor me open.

De groep met collega’s waarin ik werd geplaatst was erg leuk. Ik ben echt supergoed opgevangen en mijn groepscommandant betrok mij overal bij. Ik kon alles vragen en mocht overal meekijken. De eerste keer achter de paspoortbalie op Schiphol vond ik erg spannend. We hadden natuurlijk geoefend met acteurs en er zat ook wel een KMar-collega naast mij… maar toch. Documenten controleren, vragen stellen, de reizigers in de gaten houden, het menselijke contact, alles kwam in een keer bij elkaar. Toen dacht ik wel, dit werk vind ik heel leuk om te doen. 

Ik vond het jammer dat ik alleen de eerstelijnscontroles mocht uitvoeren. Ik wilde veel meer doen, maar dat mocht niet. Na een half jaar op Schiphol besloot ik mij verder te verdiepen in de vacatures en opleidingen. Ik had veel enthousiaste verhalen gehoord van collega’s. Vooral over de groene weken, je bent dan echt 12 weken in een andere wereld. Dat deel heb ik inmiddels achter de rug en ik ben nu bezig met het blauwe deel van de opleiding, wetgeving en strafvordering. Erg interessant. Maar je moet wel echt je koppie erbij houden.

Ik snap wel dat er kritiek is geweest op de pilot om burgers achter de balies te laten werken. Geen militair, onbewapend… dat is bijzonder. Maar we zijn er om hulp te bieden. Er is op piekmomenten een tekort aan mensen en hoewel er hard wordt gewerkt op het opleidingscentrum om nieuwe collega’s op te leiden, is het gat niet zomaar gedicht. Dat kost tijd vanwege de duur van de opleiding. Door de hulp van de AADG’ers kunnen de grensbewakers zich meer richten op bijvoorbeeld de tweedelijnscontroles, een prima oplossing.”

Tekst: Robert den Hartog | Camera: sergeant-majoor Eva Klijn | Montage: Karel Polack