10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

KMar bezegelt Manhunt-procedure

Acteurs die in de rol van terroristen real time een aanslag naspeelden. De recherche die 40 getuigen met waarheidsgetrouwe verklaringen hoorden. 3 politiehelikopters in de lucht en de Dienst Speciale Interventies die 2 verdachten aanhield onderaan een afrit van een snelweg. November stond voor de KMar, Nationale Politie en het Openbaar Ministerie in het teken van de Manhunt-procedure, waarmee ze zich voorbereiden op (de dreiging van) een aanslag.

Realistisch oefenen: echte gebeurtenissen op echte locaties.

Een Manhunt is een georganiseerde klopjacht op één of meerdere personen die op basis van informatie en onderzoek mogelijk een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Doel van een Manhunt is om deze dreiging weg te nemen. Bijvoorbeeld door personen die een bedreiging vormen te identificeren, op te sporen en de dreiging ongedaan te maken. De oefenreeks bestond uit 3 oefendagen en droeg de Latijnse naam Sigil. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord Sigillum (zegel) en verwijst naar de bekrachtiging van de werkwijze.

Een verdacht voertuig wordt minutieus onderzocht.

Realistisch

Realistisch oefenen was voor heel veel collega’s nieuw. Bij Sigil werd dit niet gedaan met tabletops, maar met echte gebeurtenissen op echte locaties. Volgens kapitein Mark, coördinator CTER (Contra-terrorisme, Extremisme en Radicalisering) bij het Landelijk Tactisch Commando KMar hebben 3 groepen deelnemers het scenario doorlopen. “Dat heeft ook ons als KMar veel inzicht gegeven in zowel het optreden in het gouden uur, als in de periode daarna. Inzichtelijk is geworden hoe de collega’s de Manhunt-procedure doorlopen hebben en hoe taken en verantwoordelijkheden zijn opgepakt in de praktijk. We kunnen stellen dat trainen en oefenen ons steeds meer helpen om de operatie nog verder te versterken.”

Het Quick Identification Team (QIT) stelt sporen veilig.

Evaluatie

Sigil wordt door een onafhankelijke commissie geëvalueerd. Medio januari worden naar verwachting de eerste resultaten gedeeld. Werkt u bij de Marechaussee en bent u benieuwd naar het scenario en de afloop van het verhaal? Lees het verhaal op de CTER-pagina op de KOWA (KMar Operationele Werkvloer Activiteiten) onder het kopje Manhunt.

Tekst: Robert den Hartog | Foto's: sergeant Cinthia Nijssen