09

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 11

KMarKort

De KMar in 2 minuten

De Koninklijke Marechaussee heeft de nieuwe corporate videoclip gelanceerd. In 1 minuut en 42 seconden wordt in sneltreinvaart een beeld gegeven waar de KMar voor staat. De videoclip is ondertussen op alle social media kanalen van de KMar gedeeld, maar mag natuurlijk niet ontbreken in KMarMagazine.

“Wij zijn een organisatie die de samenleving beschermt. Die staat voor uw veiligheid. We controleren, rechercheren, bewaken en beveiligen. En altijd voor u. Voor Nederland. Wij zijn de Koninklijke Marechaussee.” Dat is dé boodschap van de KMar in onze nieuwe videoclip. 

Ondersteuning voor drukke HovJ’s dankzij pilot

De hoge werkdruk van Hulpofficieren van Justitie (HOvJ’s) van de KMar wordt binnenkort verlicht. Ze krijgen ondersteuning van collega’s die een deel van hun taken in het vreemdelingendomein overnemen. Deze collega’s volgen eerst een opleiding tot Aangewezen Ambtenaar aan de Politieacademie in Apeldoorn om aan de functie-eisen te voldoen.

Deze week heeft een eerste groep van 15 collega’s in de rang van wachtmeester-1 en opperwachtmeester de opleiding afgerond. De korte bijscholing duurt zo’n 7 werkdagen, plus zelfstudie. Zij worden zo snel mogelijk ingezet op brigades in het hele land. Een tweede groep van 10 collega’s start in februari met de opleiding. 

Deze collega’s nemen een aantal specifieke taken van de HOvJ’s over, wiens werkzaamheden binnen het vreemdelingendomein de afgelopen jaren steeds specialistischer en tijdrovender zijn geworden. De aangewezen ambtenaren nemen onder meer het opleggen van het inreisverbod en de inbewaringstelling voor hun rekening. Zij worden niet HOvJ-gecertificeerd, maar gecertificeerd als aangewezen ambtenaar.

Het gaat om een pilot, die 11 maanden duurt. Na afloop vindt er een evaluatie plaats, waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en kwaliteit van deze stap. De Nationale Politie, IND en DT&V hebben al enkele jaren aangewezen ambtenaren in dienst. Met de pilot ‘aangewezen ambtenaren’ wordt onderzocht of dit concept ook past binnen de KMar-organisatie.

KMar ontvangt Respect Award vanuit Joodse gemeenschap

De KMar heeft deze week de Respect Award van het Centrum Informatie Documentatie Israël (CIDI) ontvangen vanwege de jarenlange inzet voor de Joodse gemeenschap. Collega's van de Hoog Risico Beveiliging (HRB) namen de prijs in ontvangst.

“Dankzij de bescherming van de mannen en vrouwen van de Koninklijke Marechaussee kunnen Joden hun geloof en identiteit in vrijheid en veiligheid beleven. Die beveiliging is onmisbaar”, aldus CIDI-voorzitter Ronnie Eisenmann tijdens de uitreiking. Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, noemde de award een erkenning voor het werk van de HRB:  “Sinds 2015 voeren we deze bijzondere taak uit bij Joodse instellingen en dat gaat in goede samenwerking. Dankzij de bescherming van onze HRB - dag in, dag uit - kunnen kinderen in vrijheid naar school. Dat is van grote waarde.”

Joodse scholen
Het kabinet besloot begin 2015, kort na de terroristische aanslagen in Kopenhagen en Parijs, tot de oprichting van HRB-pelotons. Sindsdien worden overheidsgebouwen en bepaalde maatschappelijke instellingen, zoals Joodse scholen, eerst beveiligd door de Bijstandseenheid en daarna door de HRB. Deze eenheid doet haar werk voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, onder het lokaal gezag.

De Respect Award van het CIDI wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de Joodse gemeenschap en tegen antisemitisme. Zo ontving voetbalclub ADO Den Haag in 2013 de prijs vanwege de inzet tegen discriminerende spreekkoren in het stadion.

Nieuwe SGBO-ruimte geopend

De leden van de 6 Staven Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) beschikken over een vernieuwde ruimte op de Koningin Máximakazerne. Commandant Landelijk Tactisch Commando, brigadegeneraal Pieter Simpelaar, opende onlangs de ruimte met het onthullen van het SGBO-bord. 

Binnen het Informatie Gestuurd Optreden (IGO) is het vandaag de dag vanzelfsprekend dat een SGBO snel moet kunnen beschikken over actuele informatie. De SGBO-ruimte op de Koningin Máximakazerne heeft daarom een ingrijpende verbouwing ondergaan. Zo beschikt de ruimte onder andere over VTC (Video Tele Conference), C2000, camerabeelden van Schiphol en andere belangrijke objecten in Nederland, mobiele camerabeelden vanuit voertuigen, Mulan- en internetaansluitingen.

SGBO 
Bij een crisis, ramp of voorbereiding op een evenement kan de KMar besluiten een Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) bijeen te roepen. Onder leiding van een Algemeen Commandant (AC) zijn hierin allerlei disciplines van de KMar vertegenwoordigd om de operaties van de KMar aan te sturen en te coördineren.

Een SGBO wordt ingezet als de aanpak van incidenten de reguliere capaciteit te boven gaat en waarbij gecoördineerd aansturing van eenheden, afstemming met het bevoegd gezag en samenwerking met andere hulpverleningsdiensten vereist is. Recente voorbeelden van SGBO-inzet zijn: de OV-staking, de landelijke 112-storing, de open dagen van de luchtmacht, de aanslag in Utrecht, en de vermeende kaping in een vliegtuig op Schiphol.

Meer weten over SGBO? Lees pagina 4 van dit blad: Als het erop aankomt.

Eremetaal voor marechaussees

Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten luitenant-generaal Onno Eichelsheim heeft samen met CKMar luitenant-generaal Hans Leijtens begin november bij 13 marechaussees de Herinneringsmedaille Internationale Missies opgespeld. Tijdens een gemeenschappelijke ceremonie in de Nieuwe Kerk in Den Haag ontvingen ook andere militairen, politieagenten en civiele experts het eremetaal voor hun bijdrage aan verschillende vredesmissies.

De marechaussees dienden in Libanon, Afghanistan en Mali. De inzet van de 13 militairen verdient waardering, vond Eichelsheim. "U helpt mensen vanuit uw expertise écht verder. Waar u uw werk ook heeft gedaan, omdat u optreedt tegen overschrijding van onze grenzen. Omdat u helpt beschermen wat ons dierbaar is. Dat betekent iets wezenlijks voor de mensen daar en voor ons Nederlanders hier. Ook al zou u waarschijnlijk zeggen: 'Ik deed gewoon mijn werk'."

Vrouwenzaken centraal op Vrouwendag brigade Vreemdelingenzaken

De brigade Vreemdelingenzaken heeft onlangs voor het eerst een Vrouwendag gehouden voor de ruim 30 vrouwen van de eenheid. Een aantal enthousiaste medewerkers had het initiatief genomen voor de bijeenkomst op het Marine Etablissement Amsterdam, die als doel had de krachten van vrouwen te bundelen.

De dag werd geopend door staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. De bewindsvrouw vertelde over haar eigen ervaringen als vrouw binnen de defensieorganisatie en deelde haar best practises. Zo drukte zij de toehoorders op het hart om kansen altijd met beide handen aan te grijpen, omdat vrouwen vaak te bescheiden zijn en juist anderen een podium geven. Ook nodigde de staatssecretaris de vrouwen uit bij de organisatie te blijven en zich zoveel mogelijk te ontwikkelen, omdat zij een groot voorstander is van diversiteit. 

In samenwerking met onder andere het hoofd P&O van het Landelijk Tactisch Commando, de interne coach van de KMar en een externe lifestyle-coach was er een interactief programma waarin discussies en stellingen werden behandeld met onderwerpen als de vrouwelijke rol tijdens het uitzetproces, sociale veiligheid en carrière versus moederschap. Zo konden de deelnemers in een veilige omgeving met elkaar sparren over allerlei zaken die spelen op de werkvloer.

De deelnemers en organisatoren blikken terug op een geslaagd evenement, aldus tweede luitenant en mede-organisator Janneke Breunissen van de brigade Vreemdelingenzaken. “De vrouwen van de brigade zijn onder meer geïnspireerd geraakt om na te denken over kansen voor part-timers, beschikbare opleidingsbudgetten en doorgroeimogelijkheden. Ik hoop dat zij zich hierdoor meer gaan ontwikkelen, zodat ook in de hogere rangen meer vrouwen komen. Dit is goed voor de diversiteit en balans.”  

Europees korps voor grensbewaking

De Koninklijke Marechaussee gaat vanaf 2021 een verplichte jaarlijkse bijdrage leveren aan het Europees grens- en kustwachtagentschap Frontex. Het agentschap gaat namelijk een permanent korps formeren van 10.000 experts om de bewaking van de Europese buitengrens te versterken. Het nieuwe korps is straks ook bevoegd om (gewapend) op te treden in de lidstaten.

De verordening is direct van invloed op de Marechaussee, omdat de wijze waarop zij nu bijdraagt aan Frontex verandert. Behalve dat de KMar een verplichte jaarlijkse bijdrage moet gaan leveren, worden de periodes van inzet langer.

Het permanente korps gaat bestaan uit 4 categorieën medewerkers. Categorie 1: EU-staf bij het agentschap in dienst van Frontex. Categorie 2: medewerkers geleverd door de lidstaten voor een periode van minimaal 24 maanden. Categorie 3: medewerkers geleverd door de lidstaten voor maximaal 4 maanden. Categorie 4: de huidige Rapid Reaction Pool van 1.500 man (die wordt in stand gehouden tot 2024).

De KMar zal bijdragen aan categorie 2, 3 en 4. Frontex is inmiddels begonnen met het werven van personeel voor categorie 1. Meer informatie op internet kunt u vinden via: https://frontex.europa.eu/about-frontex/careers/frontex-border-guard-recruitment