11

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

… de Brigade Operationele Service & Support

Van het uitvoeren van ere-escortes op de motor tot het verwerken van alle verkeersboetes. Van het zorgdragen voor arrestanten tot de controle op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het is slechts een deel van de specialistische operationele capaciteit van de Koninklijke Marechaussee die ondergebracht is bij de Brigade Operationele Service & Support (BOSS). De BOSS komt voort uit de voormalige Brigade Operationele Ondersteuning District Schiphol (BOOD) en de Brigade Krijgsmacht en Operationele Ondersteuning (KMOO). Hoewel het zwaartepunt van de werkzaamheden nog steeds op Schiphol ligt, zijn er ook andere eenheden aan de BOSS toegevoegd die landelijk inzetbaar zijn om de operatie te ondersteunen.

De reden dat de BOOD en KMOO zijn omgevormd tot de BOSS heeft te maken met de komst van het Landelijk Tactisch Commando (LTC). De BOOD-eenheden werkten namelijk hoofdzakelijk voor Schiphol en de KMOO-eenheden werkten voornamelijk landelijk. De BOSS wordt, net als de operationele teams in het land, centraal aangestuurd door het LTC, op basis van informatie. Met de vorming van de BOSS brengt de Koninklijke Marechaussee alle schaarse, specialistische capaciteit dus binnen een brigade onder en kunnen de eenheden - door het verdwijnen van de districtslagen - nog sneller daar worden ingezet waar ze er toe doen.

Klik hieronder op de plus-tekens om meer te weten te komen over de brigade Operationele Service & Support (BOSS). Onder de graphic staat globaal uitgelegd wat de afzonderlijke BOSS-eenheden doen.

Eenheden: De BOSS wordt gekenmerkt door een veelzijdigheid aan disciplines. De brigade bestaat uit 11 eenheden: commandogroep, bedrijfsbureau, KMar Beslag Huis (KBH), Bureau Justitiële Archieven en Administratie (BJAA), Arrestantenzorg, -Transport en Parketondersteuning (ATP), Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS), Operatiecentrum (OPSCENT), Targeting Center Borders (TCB), Team Verkeer, Team Buitengerechtelijke Taken (TBT) en Team K9 KMar. Onder deze afbeelding staat kort toegelicht welke taken de eenheden hebben.

De grootste eenheid binnen de BOSS is het Operatiecentrum (OPSCENT). Bij het OPSCENT, dat bestaat uit de OPS-Room, het Cameratoezicht, het Klantcontactcentrum en de Real Time Intelligence Desk, werken 136 medewerkers. Bij de hele BOSS werken ruim 400 collega's. Het merendeel van de BOSS-eenheden werkt – mede door hun verleden bij de Brigade Operationale Ondersteuning District (BOOD) op Schiphol. Een aantal is gevestigd op Kamp Nieuw Milligen in Uddel (KMOO). In de nabije toekomst verhuizen enkele eenheden naar Camp New Amsterdam in Soesterberg.

BOSS nodig?: Eerste en tweede teamleiders kunnen op verzoek ondersteuning van eenheden van de BOSS inschakelen. Voor grote acties, zoals grootschalige controles Mobiel Toezicht Veiligheid of evenementen, kunnen teamleiders in het land van te voren contact opnemen met het Landelijk Tactisch Commando, zodat een betreffende eenheid kan worden ingepland. Voor acute inzet van BOSS-eenheden, zoals een speurhond explosieven die een stuk bagage moet controleren, kunnen de teamleiders direct contact opnemen met de Chief Operations (CHOPS).

In oprichting: De Brigade Operationele Service & Support (BOSS) is momenteel nog in oprichting. Dit houdt in dat de reorganisatie van de BOSS nog niet is afgerond. Ondanks dat de brigade nog niet is 'omgeklapt' wordt er - omdat de grootste veranderingen reeds zijn gemaakt - wel al zoveel mogelijk in de lijn van de nieuwe organisatie gewerkt. Het is niet uitgesloten dat er nog meer eenheden aan de BOSS worden toegevoegd. Wanneer de reorganisatie is voltooid en de BOSS formeel opgericht wordt, is nog onbekend.

Kazernecommandant: Een van de hoofdtaken van commandant BOSS is dat hij verantwoordelijk is voor de gereedstelling van de BOSS-eenheden. Zo zorgt hij er onder andere voor dat alle eenheden beschikken over de middelen die ze nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Een andere belangrijke taak van C-BOSS is dat hij kazernecommandant is van de Koningin Máximakazerne in Badhoevedorp en hij verantwoordelijk is voor allerlei kazernezaken, waaronder de parkeergelegenheid, het beheer van de schietbanen en de legering.

Commandogroep heeft de leiding over de brigade, is verantwoordelijk voor de gereedstelling en vertegenwoordigt het Landelijk Tactisch Commando bij ketenpartners op brigadeniveau.

KMar Beslag Huis (KBH) beheert en bewaart in beslag genomen goederen, totdat het Openbaar Ministerie besluit om de goederen terug te geven, te vernietigen of verbeurd te verklaren.

Bureau Justitiële Archieven (BJA) houdt zich bezig met gegevensbeheer van verdachten. Het BJA verwerkt administratieve gegevens in operationele systemen en het archiveert, beheert en draagt zorg voor vernietiging van het proces-verbaal dossier.

Arrestantenzorg, -Transport en Parketondersteuning (ATP; voorheen bekend als APW) ondersteunt de operatie door het vervoeren van arrestanten. Draagt zorg voor de bewaking en het zogenoemde bollenproces, zowel in het Justitieel Complex Schiphol als het ziekenhuis. Daarnaast voert de ATP de parketpolitietaken uit bij zowel de reguliere als bijzondere zittingen.

Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS) ziet namens de secretaris-generaal van Defensie toe op de naleving van wet- en regelgeving bij vervoer, opslag en behandeling van gevaarlijke stoffen. Naast deze toezichthoudende en handhavende taken is Team Milieuhandhaving (TMH) verantwoordelijk voor de strafrechtelijke milieuhandhaving binnen Defensie.

Team Buitengerechtelijke Taken (TBT) verwerkt alle verkeersboetes, overtredingen en misdrijven en voert een kwaliteitscontrole uit op de aanlevering van deze zaken, voordat deze verwerkt wordt.

Team Verkeer bestaat uit de motorondersteuning en de verkeersongevallenanalyse (VOA). De VOA voert forensisch technisch onderzoek uit aan voertuigen bij ernstige verkeersongevallen en kan ondersteunen bij verkeerscontroles, door het doen van technische controles aan voertuigen. De motorondersteuning voert kleine ere-escortes (hoogwaardigheidsbekleders) en grote ere-escortes (leden van het Koninklijk Huis) uit. Verder kunnen zij verkeerstechnische begeleidingen uitvoeren voor (militaire) VIP's, bijzondere waardetransporten en militaire colonnes.

Team K9 KMar bestaat uit combinaties van honden en hondengeleiders, speurhonden voor explosieven of menselijke geur en in de toekomst mogelijk surveillancehonden voor de Hoog Risico Beveiliging.

Het Operatiecentrum (OPSCENT) ondersteunt de lopende operaties 24 uur per dag, 7 dagen per week en is onderverdeeld in 4 secties: OPS-Room, Klantcontactcentrum, Real Time Intelligence Desk en Cameratoezicht. De secties ondersteunen de operatie tijdens het werk met hun kennis en expertise.

Bedrijfsbureau BOSS biedt ondersteuning op materieel- en personeelsgebied aan de BOSS-eenheden.

Targeting Center Borders heeft als hoofdtaak om targeting uit te voeren vanuit de domeinen land, lucht en water. TCB bestaat uit de teams General Aviation Backoffice (GAB), API-centrum (API-C), Maritieme Backoffice (MBO), Backoffice Targeting Land (BTL) en de Eenheid Watchlisten & Profielen.

Tekst: Robert den Hartog   |   Illustraties: Mediacentrum Defensie/Crossmedia