@lgenvandenbrink: Pearls in Policing in Toronto met thema 'Fragile states, fragile communities' namens Marechaussee bijgewoond. Drie waardevolle dagen.

Afgelopen maand heb ik de bijzondere bijeenkomst 'Pearls in Policing' bijgewoond. Bijzonder omdat hier de top van politieorganisaties uit diverse landen bij elkaar komt om ervaringen te delen, van elkaar te leren en te discussiëren over strategische en persoonlijke uitdagingen in onze organisaties. 'Pearls and policing' is een initiatief dat 11 jaar geleden op initiatief van Nederland is gestart en sindsdien 1 keer per jaar plaatsvindt. Erik Akerboom (Nationale Politie) en ik, namens de KMar, vormen samen de Raad van Toezicht van 'Pearls in Policing' dat dit jaar in het teken stond van 'Fragile states, fragile communities'.

Ieder jaar wordt aan het einde van de bijeenkomst aan de International Action Learning Group (IALG) een opdracht gegeven die betrekking heeft op het thema van het jaar dat volgt. De IALG bestaat uit deelnemers uit de diverse organisaties. Samen hebben zij een jaar de tijd om met elkaar na te denken en samen te werken aan een vraagstuk dat bij hun is neergelegd. Op deze manier leren we om in internationaal verband naar het werk te kijken en leren we door met elkaar aan de slag te gaan. Hun bevindingen worden een jaar later tijden de 'Pearls in Policing' gepresenteerd en is er ruimte het hierover te hebben met elkaar.

Het is belangrijk dat we dingen waar we mee te maken hebben in een groter plaatje zien en ons realiseren dat iedereen zijn eigen kijk en visie op bepaalde onderwerpen heeft. Die ervaringen met elkaar delen en bespreken, op dit niveau met politiechefs, is enorm leerzaam. Zo is een fragile state voor ons iets wat 'ver weg' is, maar wel effect op onze maatschappij en ons werk heeft. Terwijl dit voor Colombia of Jordanië juist heel dichtbij is, met problematieken in eigen land. Door met elkaar deze dagen aan de slag te gaan leer je veel en het is goed voor het onderhouden van de relaties.

Dit jaar was extra bijzonder omdat er een aantal landen aanwezig was die nog niet eerder deelnamen; Colombia, Somalië en Jordanië. Ik ben blij dat zij er bij waren, want we kunnen veel van hen leren. Ik kijk erg uit naar de volgende 'Pearls in Policing'-bijeenkomst. De nieuwe opdracht voor volgend jaar is al aan de IALG gegeven; ook de KMar werkt hier aan mee.

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee