03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

De 12 mooiste foto's van…

… een maritieme grenscontrole

De media hebben de afgelopen maanden veel aandacht besteed aan de migratieproblematiek bij de maritieme doorlaatposten. Met name Hoek van Holland en IJmuiden stonden in de schijnwerpers. Hoewel het zwaartepunt van het werk daar ook ligt, verliest de Koninklijke Marechaussee de andere havens niet uit het oog. Onlangs onderwierp een team van de brigade Zuid-Holland de plezier- en beroepsvaart in de havens van Dordrecht, Moerdijk en Scheveningen aan een uitvoerige controle. Landinwaarts langs de kustlijn en in de havens werd ook met voertuigen gepatrouilleerd.

De focus tijdens de actie, die de brigade Zuid-Holland in juni uitvoerde, lag op illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit. Maar ook het inwinnen van informatie in de verschillende havens, door bijvoorbeeld te spreken met jachthavenmeesters, had prioriteit. Informatie die de Marechaussee helpt bij het informatiegestuurd optreden. Grote zaken werden tijdens deze controle niet aangetroffen. Wel kreeg een aantal opvarenden in de haven van Dordrecht een terugkeerbesluit uitgereikt, dat ze verplicht Nederland te verlaten.

Bekijk hieronder de 12 mooiste foto's van de actie in de haven van Scheveningen.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: sergeant-majoor Maartje Roos