10

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 05

… het Geografisch Informatie Systeem (GIS)

'Zonder GIS zijn centralisten in de meldkamer blind.' KMar-collega's in het Operatiecentrum (OPSCENT) op de Koningin Máximakazerne zijn blij met de recente installatie van GIS. Sinds 4 mei zijn alle 5 werkplekken in de OPS-Room van het zenuwcentrum van de Marechaussee uitgerust met dit Geografisch Informatie Systeem (GIS). Hiermee is real-time te zien waar in het land welke collega zich bevindt.

Klik hieronder op de plus-tekens om meer te weten te komen over GIS.

Wat is het? GIS is een informatiesysteem waarmee centralisten in de OPS-Room, ook wel meldkamer genoemd, precies kunnen zien waar hun KMar-collega's zijn. De centralisten hebben hiervoor een extra scherm, waarop de landkaart van Nederland te zien is. Elke KMar-collega in het land, die op de juiste manier met zijn randapparatuur is 'in-gestatust', is hierop dankzij GIS live te zien en te volgen. De centralist heeft zo een overzicht van waar welke eenheden zijn. Zodra een collega de OPS-Room aanroept, en de centralist op de knop drukt, zoomt de landkaart in op de plaats waar hij of zij zich bevindt.

Hoe werkt het? GIS werkt met hulp van gps op de portofoons van de KMar-collega's in het land. De Marechaussee werkt met het landelijke communicatiesysteem C2000, dat de gps-gegevens doorstuurt naar GMS (Geïntegreerd Meldkamer Systeem). Hieraan is GIS gekoppeld, dat de gegevens toont. Zodra de collega in het land met correct roepnummer is 'in-gestatust', ziet de centralist dit nummer in een groen blokje op de landkaart verschijnen. Elke 30 seconden wordt de kaart ververst waardoor collega's live te volgen zijn.

Informatiegestuurd optreden: Tijdwinst is een van de voordelen van GIS. Bij een incident of melding ziet de centralist direct welke eenheid in de buurt is. De dichtstbijzijnde collega kan hier op worden afgestuurd, ongeacht of de plaats van het incident binnen zijn brigadegebied valt. Zeker bij een prio 1 en in de minder bezette gebieden zorgt deze manier van informatiegestuurd optreden voor winst. Ook voor de collega die een melding maakt, zorgt GIS voor gemak en tijdwinst. De juiste plaatsbepaling was voorheen niet altijd makkelijk. Bijvoorbeeld op een militair oefenterrein of in een minder bebouwd gebied waar geen huisadres gekoppeld kan worden aan de locatie. De melder hoeft nu niet meer op zoek te gaan naar herkenningspunten voor een locatiebepaling.

Veiligheid: GIS komt de veiligheid van de collega in het land ten goede. Omdat er nu direct een exacte locatie te zien is, kan de Real Time Intelligence Desk (RTID) hieraan, indien nodig, meteen gegevens koppelen. Wie woont er op het betreffende adres? Heeft diegene een strafblad? De collega op straat kan nu op een snelle manier zo maximaal mogelijk geïnformeerd worden. Ook wanneer er iets met een collega gebeurt, weet de centralist direct en zeer precies waar hij of zij is.

Toekomst: In GIS kunnen allerlei lagen worden aangemaakt die over de landkaart gelegd worden. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerscirculatieplan in een calamiteitenplan bij grootschalige evenementen of aan tijdelijke wegafzettingen. Met een druk op de knop zijn deze lagen aan en uit te zetten. Zo kan de centralist indien nodig een eenheid makkelijk omleiden. De komende tijd zullen meer lagen worden ontwikkeld. Ook is er de wens om in de toekomst politie-eenheden, die ook met GIS werken, in GIS van de KMar te kunnen zien en andersom. Dit geldt ook voor andere defensieonderdelen met een hulpverleningsfunctie. Denk aan de marinebrandweer en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Tekst: tweede luitenant Bianca Brasser   |   Foto's: sergeant-majoor Maartje Roos