@lgenvandenbrink: Deze week gastheer van workshop 'NATO Stability Policing Capability'. Concreet verdere stappen gezet richting gezamenlijke aanpak

Het kan niemand ontgaan, de onrust in de wereld. Te midden van die onrust kan Stability Policing een belangrijke bijdrage leveren aan het creëren van een veilige leefomgeving en daarmee aan een veiligere wereld. Dit doen we door hulp te bieden bij opleiden, versterken en adviseren van de lokale politie. Niet alleen tijdens of na een conflict, maar juist ook voordat deze plaatsvindt. Vorige week opende ik de derde workshop 'NATO Stability Policing Capability in emerging security challenges'. Tijdens de meerdaagse conferentie met deelnemers uit verschillende landen, werd tijdens werkgroepbijeenkomsten verder gewerkt aan de uitwerking van de wijze waarop we het inzetten (Stability Policing concept).

Samenwerking is bij Stability Policing van groot belang en de NAVO-workshop maakte dat nog eens duidelijk. Afgelopen week kwam naar voren dat er nog gaten te dichten zijn als het gaat om de samenwerking met civiele actoren zoals met rechters, advocaten en NGO's. Het is daarom goed om met elkaar op deze wijze na te denken en samen te werken aan het concept. We wisten al dat het een belangrijk doel dient, maar pas als je dit verder met elkaar toetst en uitwerkt kom je erachter wat Stability Policing daadwerkelijk oplevert. 

Tijdens de laatste NAVO-bijeenkomst later dit jaar worden de puntjes op de i gezet. Het uiteindelijke concept zal landen meer inzicht geven hoe zij kunnen deelnemen aan Stability Policing-operaties. Voor de KMar is dit een belangrijke taak binnen het militaire politieoptreden in NAVO-verband. Zo hebben we tijdens de ISAF-missie in Kunduz en nu nog in Mazar-e-Sharif in de Resolute Support Mission bijgedragen met Stability Policing-capaciteiten door de Afghaanse politie te monitoren, te trainen, adviseren en te assisteren.

Het zal niet rustiger worden in de wereld en de behoefte aan meer Stability Policing is reëel. In Nederland wordt dan als eerste naar de KMar gekeken. We waren daarom graag gastheer van deze conferentie. We helpen hiermee onszelf en onze bondgenoten om sneller het verschil te maken.

Luitenant-generaal Harry van den Brink
Commandant Koninklijke Marechaussee