01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 05

Vanuit het land naar Schiphol

Hoe het is om tijdelijk op Schiphol te ondersteunen

De meivakantie is achter de rug en de zomerperiode staat voor de deur. De drukte op de luchthavens en met name op Schiphol blijft onverminderd hoog. De Koninklijke Marechaussee doet er alles aan om de operationele druk op de grens te verminderen en zo de wachttijden voor reizigers te beperken. Het eerste half jaar van 2017 komt er een groot aantal nieuwe collega's bij, wordt het reservistenbestand uitgebreid en neemt het aantal e-gates toe. Ook wordt vanuit het land extra capaciteit naar Schiphol gestuurd om de brigade Grensbewaking te ondersteunen in zogenoemde weekenddetachementen en vaste detachementen voor 3 maanden.

Wachtmeesters-1 Niels ter Schuur en Mareen van der Putten en wachtmeester Jasper Sturm werken normaal gesproken op de brigade Veluwe. Allen zien ze het nut dat ze voor 3 maanden op Schiphol moeten ondersteunen, maar ze stonden niet te popelen om hun werkplek te verruilen. Het werk en de omstandigheden zijn anders, de reistijd neemt toe of er moet 'verplicht' worden binnen geslapen en verlof opnemen is lastig. Ze werden naar eigen zeggen tijdig geïnformeerd over hun detachering, maar dat kan niet voorkomen dat de tijdelijke plaatsing invloed heeft op hun werk- en privéleven.

Wachtmeester-1 Niels ter Schuur en wachtmeester Jasper Sturm werken normaal gesproken op de brigade Veluwe.

Niet blij

In eerste instantie was het drietal dan ook niet blij. Sturm: "Ik mis de ruimte en vrijheid. Maar ik sta er nu wel positiever in. Het team dat we ondersteunen was maar 5 man sterk. Ze hadden echt hulp nodig." Van der Putten voeg toe: "Ik begrijp dat we moeten helpen op Schiphol, maar ik vind het jammer dat het nog steeds noodzakelijk is. Ik heb soms het gevoel dat onze hulp hier als vanzelfsprekend wordt gezien. Toch staat iemand zijn privéleven wel op zijn kop, in mijn geval vanwege de reistijd." Ter Schuur had na 12 jaar Schiphol net gekozen voor een werkplek 'in het land': "Als je dan weer terug moet, baal je natuurlijk wel. Maar ik heb me erbij neergelegd. Drie maanden is immers ook zo voorbij."

Om de drukte aan te kunnen wordt het aantal e-gates op Schiphol uitgebreid.

"Je ziet je collega's soms een half jaar niet omdat zij eerst weg zijn om steun te leveren op Schiphol en jij daarna", legt Sturm uit. "En daarnaast staat de militaire politiezorg-taak op een laag pitje." Ter Schuur valt hem bij: "Je creëert dus naar mijn mening niet alleen onrust in de privésituatie van de collega's, maar ook bij de organisatie, je gaat gaten met gaten vullen." En ook op Schiphol zijn er volgens oud-grensbewaker Van der Putten nog verbeterpunten: "Het is lastig voor de brigade om elke keer zoveel nieuwe collega's op te vangen. Ik denk dat als er tijd en ruimte wordt gemaakt om goed te worden ingewerkt dat de kwaliteit van het werk ten goede komt."

Ter Schuur, Van der Putten en Sturm zien zeker niet alleen maar de negatieve kant van het werken op Schiphol. De brigade Grensbewaking is niet de brigade Veluwe, maar alle drie zijn zeer te spreken over de gedreven collega’s, de indeling van de teams en de leermomenten. Sturm: "Wat ik erg interessant vind zijn de verschillende mensen en nationaliteiten en dat ik veel leer op het gebied van documenten en taal." Ter Schuur: "De collega's doen hun best ons zo goed mogelijk op te vangen en wegwijs te maken in de processen." "En", besluit Van der Putten "je gaat weer op een andere manier met zaken om en je ziet dat alle collega's echte doorzetters zijn. De werkdruk, lange wachtrijen; je moet het maar kunnen."

Brigadecommandant Grensbewaking luitenant-kolonel Wouter Arts (links) neemt het commando over van luitenant-kolonel Jeroen Franssen.

Uitdagingen

"We zijn erg dankbaar voor de ondersteuning die de collega's uit het land bieden", reageert de kersverse brigadecommandant Grensbewaking luitenant-kolonel Wouter Arts. Mede dankzij de hulp vanuit het land is het werk in de meivakantie volgens hem goed verlopen. "Er waren wel issues, maar over het algemeen ben ik zeer tevreden, zeker gezien de omstandigheden. De brigade groeit, er komt nieuw personeel bij, maar dat zorgt ook voor uitdagingen. De werkdruk bij met name collega's die al langer bij de grensbewaking werken neemt toe. Zij moeten nieuwe collega's inwerken, collega’s uit het land begeleiden en ook de tweedelijnszaken oppakken. Veel rollen komen bij een kleine groep terecht. Rollen die onder spanning komen te staan vanwege de drukte. Want we zullen nooit concessies doen aan de veiligheid."

"Als organisatie streven we naar rust, zodat we de detachementen niet meer nodig hebben", vervolgt Arts. "We moeten de komende tijd in capaciteit groeien naar een brigade die zelf het grensproces kan uitvoeren. Er is veel gesproken met het gezag over mogelijke oplossingen en momenteel zijn wij in afwachting van politieke beslissingen. Tot er meer duidelijk is of de Marechaussee extra geld krijgt, nemen wij zelf verschillende maatregelen om de operationele druk het hoofd te bieden. Zo ondersteunen medewerkers van DJI ons op Schiphol en zijn voor de zomer alle 135VTE die wij tijdelijk toegewezen gekregen hebben ter ondersteuning van het grensproces gestart. Daarnaast kijken we of collega's uit ondersteunende functies ingezet kunnen worden op de grens."

Tot er meer duidelijk is of de Marechaussee extra geld krijgt, neemt de brigade Grensbewaking zelf maatregelen.

Structurele oplossing

"Collega's uit het land, zoals van de Veluwe zijn tot er een structurele oplossing is, onmisbaar en meer dan nodig", vervolgt Arts. "Aan ons is het om het hen zo goed mogelijk naar de zin te maken, tijdig te informeren, de gewenste opvang, begeleiding en een fijne werkplek met betrouwbare (IV)-middelen te bieden. We zetten in ieder geval alles op alles om het grensproces zo soepel mogelijk te laten verlopen en eventuele rijen voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Daarom ligt onder andere onze prioriteit bij vertrek en transit, zodat reizigers hun vlucht kunnen halen."

Brigadecommandant Grensbewaking, luitenant-kolonel Wouter Arts: "De KMar zet haar mensen in daar waar ze nodig zijn. Op dit moment is dat op de grens."

Arts heeft begrip voor de 'kritiek' die de collega’s uit het land leveren op hun TTW-aanstelling. "De KMar zet haar mensen in daar waar ze nodig zijn. Op dit moment is dat op de grens. In een wereld met terrorisme, mensenhandel en –smokkel, identiteitsfraude, kinderontvoeringen en toename van grensoverschrijdende criminaliteit bepalen onze marechaussees elke dag, elk moment, bij iedere reiziger of zij rechtmatig naar Nederland reizen of van ons land naar het buitenland reizen. Dit is een grote verantwoordelijk voor de veiligheid van Nederland en dus ook voor de Koninklijke Marechaussee. Dat werk mag niet worden onderschat.”

De drukte op de luchthavens en met name op Schiphol blijft onverminderd hoog.

Tekst: Robert den Hartog   |   Foto's: sergeants Jan Dijkstra en Hille Hillinga, sergeant-majoors Gerben van Es en Maartje Roos en Evert-Jan Daniels