08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

KMarKort

Veteranendag Marechaussee 2015

De Koninklijke Marechaussee houdt op vrijdag 2 oktober 2015 de 16de Veteranendag op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Alle veteranen, jong en oud, beroeps en dienstplichtig, postactief of nog in dienst zijn tussen 9.30 en 15.30 uur welkom op het Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum KMar. Centraal staat: elkaar ontmoeten en de veteranenbanden aanhalen en verstevigen.

Het thema van de Veteranendag is '30 jaar Libanon'. In november 1985 kwam de laatste Nederlandse militair uit Libanon terug, waar Nederland vanaf 1979 deel uitmaakte van UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon). KMar-personeel verrichtte er militaire politiediensten vanuit de Brigade KMar in Hariss of was geplaatst bij de 'Military Police Company' (MP-Coy) van het VN-hoofdkwartier in Naqoura.

Aanmelden

Voor de postactieven volgen nadere richtlijnen in het veteranenblad Checkpoint van juli/augustus. Hieronder vallen nadrukkelijk ook de oudgedienden bij het Korps Politietroepen en het Korps Militaire Politie. Nieuw is dat u zich digitaal moet aanmelden via Mijn Vi (u hoeft zich alleen eenmalig te registreren als u nog niet eerder via Mijn Vi kaarten heeft aangevraagd) op de website www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen. Wanneer u niet beschikt over internet kunt u ook bellen naar het Veteraneninstituut op telefoonnummer: 088 - 334 00 50. De veteranen in actieve dienst dienen zich aan te melden via het e-mailadres veteranendag.kmar@mindef.nl.

lijntje

Hoog bezoek in Hoek van Holland

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff heeft een bezoek gebracht aan de brigade Zuid-Holland om meer zicht te krijgen op de controles die de Koninklijke Marechaussee uitvoert op de ferry's in Hoek van Holland. Het kabinet investeert extra in de controles om te voorkomen dat vluchtelingen zich in vrachtwagens verstoppen om de overtocht naar Engeland te maken.

De media besteden veel aandacht aan de vreemdelingen die illegaal naar Engeland proberen te reizen. Commandant Koninklijke Marechaussee, luitenant-generaal Hans Leijtens, en commandant district West, kolonel Marty Messerschmidt, gaven tekst en uitleg bij de grenscontrole. Zij lichtten toe dat de Marechaussee verantwoordelijk is voor de paspoortcontrole van personen en het tegengaan van illegale migratie. Daarbij maakt de KMar gebruik van onder meer migratiehonden. Na het gesprek volgde nog een demonstratie van de migratiehond en kon de staatssecretaris luisteren naar de ervaringen van de dienstploeg.

lijntje

Onderscheiding voor KMar-liaison Peru

KMar-liaison in Peru majoor Koert heeft de hoogste onderscheiding voor buitenlands geplaatste politieofficieren ontvangen. In de hoofdstad Lima kreeg hij namens de Peruviaanse minister van Binnenlandse Zaken de eervolle decoratie 'Ensign PNP Mariano Santos Mateos', grote generaal van de nationale politie van Peru.

Koert ontving de onderscheiding op grond van uitzonderlijke service. Tijdens de ceremonie waren diverse generaals van de Peruviaanse Nationale Politie, de Nederlandse ambassadeur in Peru J.L.C. van der Werff en luitenant-kolonel Ad Peters aanwezig. Koert heeft zich met name als liaison sterk gemaakt voor internationale politiesamenwerking, maar in het bijzonder veel inspanning geleverd om een expertisecentrum in te laten richten op de internationale luchthaven in Lima naar het voorbeeld van het KMar Expertisecentrum Identiteitsfraude en Documenten. Ook leverde hij een belangrijke bijdrage aan de realisering van een EU-breed project in het kader van drugsbestrijding.

lijntje

KMar paraat tijdens Volvo Ocean Race

In de haven van Scheveningen heeft de Koninklijke Marechaussee extra collega's ingezet tijdens de Volvo Ocean Race. Tijdens het 3-daagse zeilevenement, dat gezien wordt als de zwaarste en meest uitdagende zeilrace ter wereld, richtte de KMar zich onder andere op de grenscontrole. De collega's werkten zowel op de kade als op het water.

De KMar kreeg tijdens het evenement ook een aantal commissieleden van de vaste Kamercommissies van Defensie en Veiligheid & Justitie op bezoek. Zij kregen uitleg over de maritieme grensbewakingstaak van de Koninklijke Marechaussee, een kant die momenteel erg veel media-aandacht krijgt. Ook werd het informatiegestuurd optreden van de Marechaussee in deze taak uitgelegd.

lijntje

Familiecontactdag geslaagd

In de Apenheul zijn tijdens de Familiecontactdag familie en relaties van uitgezonden KMar- en politiepersoneel bijeengekomen. De brigade Buitenland Missies en vrijwilligers van het Thuisfrontcomité KMar organiseerden de dag. Plaatsvervangend commandant Koninklijke Marechaussee, generaal-majoor Harry van den Brink, nam de opening voor zijn rekening.

Het thuisfront kreeg per missiegebied presentaties met niet eerder vertoond beeldmateriaal. Na de presentaties volgden kringgesprekken waarin de ervaringen als thuisfront werden uitgewisseld. Na de lunch was er de gelegenheid om de Apenheul te verkennen. Iets waar met name de 'kleintjes' maar al te graag gebruik van maakten.

lijntje

Nieuwe Selfservice en Vacaturebank

De Selfservice-pagina en de Vacaturebank zijn vanaf 1 juli in een nieuw jasje gestoken. De intranetpagina's op het Defensie Intranet zijn vereenvoudigd. Met input van gebruikers van alle krijgsmachtonderdelen zijn nieuwe ontwerpen voor de pagina's gemaakt.

Een van de grootste veranderingen is dat het startscherm van de nieuwe Selfservice door ieder persoonlijk kan worden ingericht met de meest gebruikte functionaliteiten, zoals verlof aanvragen of een dienstreis. De achterliggende systemen (zoals Dido en Peoplesoft) zijn nog hetzelfde. In de Vacaturebank is het aantal zoekvelden teruggebracht en zijn toelichtende teksten beperkt. De verbetering van de zoekfunctionaliteit en de mogelijkheid voor een CV-upload zijn merkbare veranderingen.