x

@lgenleijtens: Gisteren te gast bij #Bedrijfsvoeringtourdefensie. Gesproken over informatiegestuurd optreden en m'n visie op bedrijfsvoering. Leuke sessie!

x

De Bedrijfsvoeringstoer is een reeks van inspirerende bijeenkomsten op initiatief van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering. Bij deze sessies worden in een open setting, met publiek als toehoorders en vraagstellers, uiteenlopende bedrijfsvoeringsonderwerpen besproken. Woensdagmiddag 10 juni was ik te gast bij de vierde editie, die werd georganiseerd op het Haagse Plein-Kalvermarktcomplex. Thema's die aan de orde kwamen: informatiegestuurd optreden en de impact hiervan op onze bedrijfsvoering, de bijzondere plek van de Koninklijke Marechaussee in de besturing van Defensie en de ketensamenwerking. Erg leuk om op deze manier met een groot aantal defensiecollega's in gesprek te komen. Goed initiatief!

x