04

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

De 12 mooiste foto's van...

...het bivak van lichting 15-03

Lichting 15-03 is in de initiële fase van de marechausseeopleiding. In deze fase krijgen de studenten de militaire basisvaardigheden in 12 weken bijgebracht. Tijdens een bivak op de Ermelosche Heide staan patrouillegang, hinderlaag, het bouwen van verschillende onderkomens, contactdrills, schuilbivak, onderhoud te velde, hygiëne en preventieve gezondheidszorg centraal. Communicatie, samenwerking, flexibiliteit en nauwkeurigheid komen uitgebreid aan de orde. Na de initiële fase van de opleiding volgt de functiegerichte opleiding.

Van blauw naar groen

De Koninklijke Marechaussee is een gendarmeriekorps en de leergang Marechausseebeveiliger is dan ook een gendarmerieopleiding, met aandacht voor korpsgeest en saamhorigheid. Tijdens de opleiding worden 'het zijn van militair' en de uitvoering van militaire taken doorlopend gekoppeld aan het zijn van professioneel beveiliger en de uitvoering van beveiligingstaken. Door vereniging van het beste van 2 werelden - en dus ook het uniform - krijgt de student het gevoel wat het betekent om militair van de Koninklijke Marechaussee te zijn.

Fotograaf sergeant Hille Hillinga bezocht het bivak en maakte onderstaande fotoreportage.

Camoufleren

Voor de start van de acties wordt camouflage aangebracht. Daarna vindt de zogenoemde buddycheck plaats.

“Gas, gas, gas!”

De studenten krijgen een les CBRN (chemische, biologische, radiologische en nucleaire middelen).

Plastic soldaatjes

Een prachtig maar vooral een effectief onderwijsleermiddel zijn de plastic soldaatjes. Ze worden voor de beeldvorming ingezet voor de lessen patrouillegang en contactdrills.

Aandacht

Les geven in het veld… heel normaal tijdens de militaire opleiding bij de Koninklijke Marechaussee.

Werken aan kwaliteit

"Kwaliteit dat ben jezelf." Aantekeningen maken tijdens de les Krijgsgevangenen is daarbij ontzettend belangrijk.

Krijgsgevangene

Er is een krijgsgevangene gemaakt. Volgens de juiste procedure krijgen de studenten instructies van de, op de achtergrond, aanwezige instructeur.

Doorzetten

Letterlijk door het zand en stof op de Ermelosche Heide. Doorzettingsvermogen en samenwerken spelen hier een grote rol.

Touwtrekken

Een ouderwets potje touwtrekken. Een van de fysieke prikkels die bij de militaire opleiding hoort. Samenwerken en communiceren zijn daarbij erg belangrijk.

Putjesschepper

Het is geen makkelijke opgave om jezelf onder het maaiveld te graven binnen 10 minuten. Maar het kan soms bittere noodzaak zijn.

Dubbelcheck

Jezelf blijven verbeteren en controleren: is mijn camouflage juist aangebracht?

Scherp en alert

Altijd scherp, altijd alert. Als het erop aankomt!

Overval

Er is door de leerlingen een overval gepleegd op een voertuig, een mooie buit: munitie en voedsel. Zeer belangrijk in dit oefenscenario.