01

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 06

In de frontlinie

Tekst Arjen de Boer
Foto sergeant Hille Hillinga en sergeant-1 Eva Klijn

HRB-eenheid zoekt gedreven en daadkrachtige collega's

De pelotons Hoog Risico Beveiliging staan in de steigers. Voor de eenheden die dit jaar aan de slag moeten, is veel animo. Voor de overige zijn nog genoeg vacatures. "Je wordt echt expert."

Majoor David Boomkamp is eskadronscommandant HRB.

Het tenue is gestreken en het zilver glimt. Alles is tiptop, maar hun lichaamshouding verraadt de spanning voor wat komen gaat. Veel succes straks, jongens", roept majoor David Boomkamp naar de 2 marechaussees in de hal van de Koningin Beatrixkazerne. "Ze hebben zo een gesprek voor een functie bij een van de HRB-pelotons", vertelt hij even later onderweg naar zijn kantoor. "De sollicitatierondes zijn volop aan de gang."

Beschermen

Met HRB bedoelt Boomkamp de Hoog Risico Beveiliging-pelotons die momenteel worden opgericht. Deze eenheid moet risicogevoelige objecten zoals overheidsgebouwen en Joodse instellingen beschermen tegen aanslagen. "De functie moet dynamisch en afwisselend zijn om het interessant te houden. Hele dagen op de hoek van een straat staan, is natuurlijk oersaai. Routine is een recept voor verveling", schetst de majoor, die sinds 1 juni de eskadronscommandant HRB is. "Bovendien is het tactisch niet slim. Wie routinematig werkt, is minder scherp."

De Hoog Risico Beveiliging-pelotons moeten risicogevoelige objecten zoals overheidsgebouwen en Joodse instellingen beschermen tegen aanslagen.

Niet bang

In principe is de HRB’er een nieuwe bloedgroep bij de Koninklijke Marechausee. Het concept Bewaken & Beveiligen wordt tot op de bodem uitgediept, schetst de eskadronscommandant. Deze collega denkt vooruit als het om beveiligen gaat en staat middenin de samenleving. Hij of zij kan zich verplaatsen in de gedachtegang van aanvallers en treedt handelend op wanneer een terrorist toeslaat. "Je moet dus niet bang zijn om in de frontlinie te staan", zegt Boomkamp. "Wij bereiden ons immers voor op een confrontatie met zwaar bewapende tegenstanders."

Kolonel Clement van Zalm is de projectleider van de nieuwe HRB-pelotons.

Actie na aanslagen

Het kabinet besloot begin dit jaar tot de oprichting van de pelotons na de terroristische aanslagen in Parijs en Kopenhagen en de verijdelde aanslag in het Belgische Verviers. De pelotons bestaan vooral uit marechaussees. Inmiddels hebben 106 collega's zich aangemeld voor de eerste 2 eenheden die al in september en november aan de slag moeten, vertelt kolonel Clement van Zalm. "Het is even afwachten of we genoeg mensen overhouden na de selectie", aldus Van Zalm, projectleider van de extra pelotons voor Bewaken & Beveiligen. "Maar ik verwacht dat we alle pelotons gevuld krijgen."

Opleiding

"De opleiding voor de 2 eerste pelotons bestaat uit de modules bewaken en beveiligen van de Bijstandseenheid en de opleiding MP5-schieten", vertelt majoor Boomkamp. "Daarna gaan ze meelopen met de BE-collega's die nu het werk doen." Het is de bedoeling dat eind dit jaar ongeveer de helft van de BE'ers terug kan naar hun eigen brigade.

De 4 pelotons die volgend jaar aan het werk gaan, krijgen een herziene opleiding die nu nog in ontwikkeling is. Personeel van de eerste 2 pelotons kunnen de gewijzigde modules in een later stadium volgen. Zo krijgt iedereen binnen het eskadron uiteindelijk dezelfde opleiding.

In de opleiding worden de nieuwste inzichten op het gebied van bewaken en beveiligen verwerkt. Er zal speciale aandacht zijn voor het afslaan van aanslagen en schieten met nieuwe wapens. "Maar we benadrukken ook de preventieve kant en leren ze alert te zijn op afwijkend gedrag", vertelt Boomkamp. "Werken bij HRB is gewoon een mooie baan. Je wordt echt expert in bewaken en beveiligen."

Geïnteresseerd? Meer informatie kun je vinden op de intranetpagina van KMar onder het kopje Uitgelicht, Hoog Risico Beveiliging (HRB).

Het is de bedoeling dat eind dit jaar ongeveer de helft van de BE'ers terug kan naar hun eigen brigade.

De HRB-pelotons in vogelvlucht

 • In totaal komen er 6 pelotons.
 • Het gaat om ruim 400 mensen.
 • Inzetbaar bij verhoogde dreiging.
 • Optreden in een hoger deel van het geweldsspectrum.
 • Snel op- en afschalen is noodzakelijk.
 • Robuustere uitstraling en uitrusting: nieuwe voertuigen, wapens en andere uitrusting.
 • Bewaking van objecten zoals overheidsgebouwen en Joodse instellingen.
 • Zichtbare patrouilles te voet en in voertuigen.
 • 'Onzichtbare' surveillances, soms in burger.
 • Veel trainen om skills en drills eigen te maken.
 • Personen bevragen en praten met voorbijgangers en omwonenden.