Foto ANP en Bart Nijs

Commandant Koninklijke Marechaussee over 2015

Op het OTCKMar was op 7 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie van Commandant Koninklijke Marechaussee. Luitenant-generaal Hans Leijtens blikte in een toespraak terug op een operationeel piekjaar en ontvouwde de plannen voor 2015. Bijna tegelijkertijd was in Parijs de terroristische aanslag op het blad Charlie Hebdo, met alle gevolgen van dien. KMarMagazine stelde hem daarom 4 vragen over 2015.

x
Commandant Koninklijke Marechaussee luitenant-generaal Hans Leijtens tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie.

2014 was een piekjaar, hoe wordt 2015?

"Dat kan ik natuurlijk niet voorspellen, maar mijn verwachting is dat het niet rustiger wordt. Onze operatie draait op volle toeren en door de vorming van het Landelijk Tactisch Commando zijn we ook nog eens bezig met een grote interne verbouwing. Toch denk ik dat de vorming van het LTC ook rust in de operatie kan brengen door meer overzicht, beter gebruik van informatie en effectievere inzet van ons personeel. Dat is in de huidige actualiteit belangrijker dan ooit, want dat er een beroep op ons wordt gedaan, dat is wel duidelijk."

Wat is er veranderd door het terrorisme in Frankrijk en België?

"Het belangrijkste dat is veranderd, is volgens mij de beleving van veiligheid die veel mensen hadden. Wat voorheen mogelijke scenario's waren, is ineens keiharde realiteit. Uiteraard de aanslag, die een aanslag op de vrije meningsuiting en onze democratische grondbeginselen is. Maar ook de beelden van een Franse collega, die willens en wetens is geëxecuteerd terwijl hij al gewond op straat lag, drukken je nog nadrukkelijker met je neus op het feit dat je als politieagent, maar ook als marechaussee vooraan staat als het ondenkbare realiteit wordt. Ik denk dat onze mensen nu nog beter zien waarop ze zich prepareren, waarom ze alert moeten zijn en blijven."

Zijn er nieuwe maatregelen genomen?

"Operationeel gezien zijn er al geruime tijd heel veel maatregelen op hun plek. Het dreigingsniveau in Nederland is sinds maart 2013 weer substantieel en dat betekent dat de kans op een aanslag in Nederland volgens de NCTV reëel is. Maar dat betekent niet dat we al sinds 2013 hetzelfde doen. We verschuiven constant accenten op basis van de informatie die we hebben en de gesprekken die we daarover voeren met bijvoorbeeld het ministerie van Veiligheid & Justitie en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. We opereren als KMar op een aantal gebieden in de voorhoede van ons veiligheidsapparaat: aan de grenzen, bij het verzamelen van informatie, maar uiteraard ook op het gebied van Bewaken & Beveiligen. Wat we precies doen, ga ik uiteraard niet in KMarMagazine vertellen, maar ik denk dat iedereen inmiddels wel weet dat we bijvoorbeeld al sinds afgelopen zomer in Amsterdam Joodse scholen beveiligen. Daar gaan we voorlopig mee door."

Wat betekent dit voor de Koninklijke Marechaussee?

"In de dagen na de aanslag was er in de media onmiddellijk de roep om politiediensten zwaarder te bewapenen. Ook de Koninklijke Marechaussee en dan vooral de Bijstandseenheden en de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten werden regelmatig genoemd als middel bij zwaardere dreiging. Bijvoorbeeld voor bewaken en beveiligen. En dat klopt, onze bijstandseenheid is bij uitstek een eenheid om in te zetten bij verhoogde dreiging of als snel opschalen nodig is. Wat dat betreft is onze complementaire rol ten opzichte van de politie inmiddels heel helder. We zijn volop in gesprek met het gezag over de plaatsen waar en de manier waarop onze inzet nodig zou kunnen zijn als het erop aankomt. Maar daarnaast moeten we natuurlijk ook niet vergeten dat onze reguliere operatie hier volop mee bezig is. Of het nou om het Mobiel Toezicht Veiligheid, de grensbewaking op de luchthavens of om de beveiliging van de Koninklijke paleizen gaat: iedereen staat op scherp."