03

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

LTC beproeft OPG-structuur

Tekst Robert den Hartog
Foto Mediacentrum Defensie

'We gaan elkaar niet meer verrassen'

x
Commandant LTC brigadegeneraal André Peperkoorn: "Afspraken maken en ook nakomen."

Het Landelijk Tactisch Commando van de Koninklijke Marechaussee is vanaf 1 januari verantwoordelijk voor de tactische aansturing van al het operationele werk van de KMar. Momenteel wordt geëxperimenteerd op welke manier het LTC het beste invulling kan geven aan het informatiegestuurd optreden. Brigadegeneraal André Peperkoorn, commandant Landelijk Tactisch Commando, legt uit wat er momenteel allemaal speelt binnen het LTC.

U zei in september 2014: 'We gaan nu stappen maken'. Wat is er allemaal gebeurd?

"Belangrijk is dat het LTC sinds 1 januari formeel bestaat. We staan in de systemen en zijn opgenomen in de structuur. De districtscommandanten vallen nu onder de commandant LTC. We zijn meteen aan het experimenteren. Vanaf nu worden 3 operatiesoorten gepland in een zogenoemde Operational Planning Group (OPG). Dit geldt nu alleen nog voor het Mobiel Toezicht Veiligheid, de militaire politiezorg en de niet reguliere inzet, zoals Frontex en inzet van de Bijstandseenheden."

Een OPG? Wat is dat precies?

"Operational Planning Group is een militair begrip. Het is een werkwijze waarbinnen iedere discipline van S1 t/m S8 is vertegenwoordigd, zoals personeel, plannen, inlichtingen en logistiek. Zij bundelen hun kennis. De OPG is een beproefd model, dat iets weg heeft van een Staf Grootschalig Bijzonder Optreden. Alleen is een OPG puur gericht op planning en een SGBO op uitvoering. Defensie plant haar operaties met een OPG en omdat de KMar altijd in operatie is, kijken we nu of het ook in onze organisatie toepasbaar is. Daarnaast is het een voordeel dat we dezelfde taal spreken met onze defensiepartners."

x

Wat doet een OPG?

"De OPG vertaalt het Strategisch Jaarplan KMar, waarin staat welke doelen de Marechaussee moet halen, naar een Tactisch Jaarplan. In het tactisch jaarplan staan alle activiteiten die er voor moeten zorgen dat die doelen worden gehaald. Het OPG komt geregeld bij elkaar en maakt een planning van de activiteiten in de nabije toekomst. Die geeft ze aan de teams in het land. De teams hoeven niet meer af te wegen wanneer, waar en met welke middelen ze moeten werken, maar alleen hoe ze het gaan doen. Daar krijgen ze alle vrijheid in. Uiteraard worden alle activiteiten binnen een redelijke termijn gepland."

Dat klinkt als harde afspraken…

"Jazeker. Dat wordt ook cruciaal in 2015. We doen als KMar wat we moeten doen en komen onze afspraken ook na. Neem bijvoorbeeld een willekeurige MTV-controle. Als die activiteit op de kalender staat, moet het personeel zijn ingepland. Maar ook het OPSCENT, dat 24 uur per dag en 7 dagen per week informatie verzamelt, staat dan tot de beschikking van die activiteit. Je gaat wederzijdse verplichtingen aan. Het is allemaal minder vrijblijvend. Je maakt afspraken en verrast elkaar dus niet meer."

x

En wat levert het op?

"Door goede afspraken te maken kun je optimaal van elkaar profiteren. Het OPSCENT kan een activiteit verrijken met actuele informatie. Collega's gaan beter voorbereid aan de slag en worden gerichter ingezet op de plaats waar het werk is. Daarentegen is het belangrijk dat de resultaten van een activiteit ook worden teruggekoppeld aan het LTC. Op die manier wordt het OPSCENT voorzien van nieuwe informatie. Die informatie kan de OPG weer gebruiken voor het plannen van nieuwe activiteiten. Een controle die weinig heeft opgeleverd, hoeft mogelijk niet nog een keer uitgevoerd te worden."

Wat staat er de komende tijd te gebeuren?

"Binnen de OPG zullen we in eerste instantie moeten wennen aan elkaar. Maar iedereen zal merken dat de OPG straks sturing geeft aan de 3 operatiesoorten. De brigades zullen briefings uit het OPG ontvangen. Collega's zullen in de loop van de tijd over meer info beschikken van het OPSCENT, zodat ze hun activiteiten beter kunnen uitvoeren. En het LTC vraagt naar de resultaten. In juni vindt een evaluatie van de OPG plaats. Dan zullen we bekijken of we doorgaan, bijsturen of stoppen. Als we op deze manier doorgaan, moeten we dat zo snel mogelijk doen."

Meer informatie over het LTC, de OPG en het OPSCENT kunt u vinden op het KMar intranet op de pagina van het Landelijk Tactisch Commando.