Tekst Arjen de Boer
Foto korporaal-1 Zadrach Salampessy

Haal dat diploma, nu het kan

Marechausseebeveiligers kunnen op kosten van de baas hun BOA-diploma behalen. Wie de opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar niet volgt, loopt een mooie kans mis.

Eerst een scenario: bij Huis ten Bosch blokkeert een auto de toegangsweg. De bestuurder zit op zijn gemak te bellen. Maar de beste man hoort daar helemaal niet te staan, sterker nog hij vormt een obstakel. De marechaussees belast met de beveiliging, vertellen dat hij moet vertrekken. Maar de automobilist geeft geen sjoege. Opnieuw het verzoek, maar de man blijkt Oost-Indisch doof.

Dan een quizvraag: mogen de bewakers deze meneer dwingen om zijn auto te verwijderen?

Het antwoord: nee dus. Marechausseebeveiligers zonder opsporingsbevoegdheid zijn daar nu simpelweg niet toe bevoegd. Ze moeten er een collega bij halen die wel die bevoegdheden heeft, bijvoorbeeld de wachtcommandant. 

Blaffen én bijten

"De beveiliging van de Koninklijke paleizen is buitengewoon belangrijk werk en de collega's die dat nu doen zijn daar prima voor uitgerust. Maar in bepaalde situaties zouden meer bevoegdheden handig zijn om rare en omslachtige situaties te voorkomen. Bijvoorbeeld in het geval van een auto op de toegangsweg. Daarom is zo'n 2 jaar geleden besloten dat bewakers en beveiligers meer bevoegdheden moeten krijgen door buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) te worden, vertelt majoor Joost de Ruijter van de directie Operaties. "We creëren meteen de mogelijkheid om daar waar nodig niet alleen te blaffen, maar ook te bijten", zegt De Ruijter. "Zo mogen BOA’s een vordering doen, een verdachte staande houden en iemand fouilleren als daar wettelijk aanleiding toe is. Het is dus een soort uitbreiding van de gereedschapskist."

x

Allemaal BOA

Aanmelding voor de 10-daagse opleiding is op vrijwillige basis. Het streven is echter om alle marechausseebeveiligers BOA te maken. Bij de KMar van de nabije toekomst móeten namelijk alle marechaussee-beveiligers BOA zijn. Wie uit de basisopleiding komt, is straks sowieso bevoegd als buitengewoon opsporingsambtenaar. Dat heeft onder andere te maken met de nieuwe manier van werken die dit jaar ingaat. "Het vak van beveiliger gaat steeds meer inhouden. Het wil niet zeggen dat iemand alleen maar voor de poort staat", zegt de majoor.

Omdat informatiegestuurd optreden een belangrijk uitgangspunt wordt, betekent dit dat beveiligers ook dynamisch toezicht uitvoeren. "Of dat ze in de buurt rondom een paleis zelf informatie gaan inwinnen. Gewoon om te zien wat daar precies gebeurt", legt De Ruijter uit. "De kans is dan ook groter dat die nieuwe bevoegdheden nodig zijn. Uiteindelijk kunnen we als KMar een nog beter product neerzetten op het vlak van bewaken en beveiligen. Bovendien gaan we mee met de beweging naar nog meer informatiegestuurd beveiligen."

x

Genoeg plek

Inmiddels hebben een tiental marechaussees de opleiding afgerond. Maar er zijn totaal 400-450 plekken gereserveerd, vertelt de stafadviseur. Dus er is nog ruimte genoeg om dat diploma te halen, benadrukt De Ruijter. "Daarom stimuleren we dat zoveel mogelijk collega's nu de BOA-opleiding volgen."

Zij haalden hun BOA-diploma:

'Meer bevoegdheden en zelfstandiger werken'

x
Marechaussee-1 Rob Ebbelaar (22), Brigade Den Haag Beveiliging, BOA sinds december 2014.

"De opleiding tot BOA is goed te doen. Het is veel lesstof, dat is wel even doorbijten. Maar het is zeker een aanrader. In mei 2014 heb ik mijn opleiding afgerond, de beëdiging volgde later. Ik mag nu in principe elk feit bekeuren zolang het betrekking heeft op ons beveiligingswerk bij de paleizen.

Zo zijn er weleens mensen die wildplassen in de tuin van Paleis Noordeinde. Vroeger, toen ik nog geen BOA was, moesten we dan wachten op de collega's van dynamisch toezicht. Maar nu kunnen we het zelf afhandelen. We hebben meer bevoegdheden en kunnen zelfstandiger werken."

spacer2

'Opleiding is zeker een aanwinst'

x
Marechaussee-2 Joeri Wetzels (26), Brigade Limburg-Zuid, BOA sinds december 2014.

"Een BOA heeft meer bevoegdheden en dat is handig. We hoeven nu in bepaalde gevallen niet meer te wachten op de noodhulp uit Heerlen. Als je in Brunssum staat, dan duurt dat best lang. Als BOA kun je doorpakken en bijvoorbeeld iemand staande houden. Deze opleiding is dan ook zeker een aanwinst. Bovendien heb ik nu ook een extra diploma in handen."