08

Dit artikel hoort bij: KMarMagazine 01

KMarKort

Herinneringspenningen MH17 uitgereikt

Op de generaal-majoor Kootkazerne in Stroe zijn de herinneringspenningen uitgereikt aan KMar-collega's die een bijdrage hebben geleverd aan de nasleep van de MH17-ramp. Met de penning wil de regering haar waardering uitdrukken voor de inzet bij de nazorg van de vliegramp. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd ontvangt de penning. Het eerbewijs spreekt respect en waardering uit voor de werkzaamheden die zijn verricht.

Op 17 juli 2014 voltrok zich het drama met vlucht MH17. Om recht te kunnen doen aan de slachtoffers en het verdriet van de nabestaanden, is de MH-17 Recovery Missie opgezet. Onder moeilijke, soms confronterende, omstandigheden hebben verschillende collega's van de KMar een belangrijke bijdrage geleverd aan deze missie. In Oekraïne, maar zeker ook in Nederland.

x
lijntje

Marechaussee organiseert cyberdag

De directie Operaties organiseerde 13 januari 2015 een KMar-cyberdag op de Beatrixkazerne in Den Haag. Collega's leverden vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage aan de ontwikkeling van de KMar-plannen op cybergebied. Brigadegeneraal Ronald Harmsma, directeur Operaties, benadrukte dat het voor de KMar belangrijk is om zichzelf verder te ontwikkelen op cybergebied.

Begin juli vorig jaar besloot de Marechausseeraad breed te investeren in cyber. De Marechaussee wil op dit gebied een leidende rol spelen in bijvoorbeeld grensbewaking en documentfraude. Ook de toetsing van de inzet van offensieve cyberwapens is een aandachtspunt. De DOPS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de KMar-cyberstrategie, die nauw samenhangt met de vernieuwde Defensie-cyberstrategie.

Door de criminaliteit in de digitale wereld wil de Marechaussee meer bewustwording voor cyber bij haar medewerkers. Daarnaast moeten meer collega's zich ontwikkelen op cybergebied en zo op het juiste kennisniveau komen en ook moeten voldoende middelen beschikbaar zijn om in het cyberdomein te kunnen opereren. TNO helpt de Marechaussee met het maken van een cyber capability development plan en een plan voor opleidingen, training en kennisverwerving.

-
lijntje

Sectie I&I Schiphol wint IGO-award

De sectie Informatie & Intelligence Schiphol heeft de IGO-award 2014 gewonnen. De sectie werd tot winnaar gekozen, omdat ze volgens de jury het beste bijdroeg aan de ontwikkeling van het Landelijk Tactisch Commando en het OPSCENT. CKMar reikte de IGO-award tijdens de nieuwjaarsreceptie uit aan de winnaars.

Sectie I&I heeft gezorgd voor een clustering van alle informatie en intelligence-knooppunten op Schiphol. Ze verzorgt dagelijks een tactische briefing aan alle leidinggevenden. Er waren 7 goede inzendingen, waarvan er 3 door de board Intell waren genomineerd: Brigade Oostgrens-Midden, Staf District Noord-Oost en de uiteindelijke winnaar: sectie Informatie & Intelligence Schiphol.

-
lijntje

KMar in 1 pand met politie

De Koninklijke Marechaussee en de politie werken in Den Helder voortaan vanuit 1 pand. Na een grondige verbouwing is de gezamenlijke huisvesting aan de Bastiondreef 2 officieel geworden. Tijdens de opening werden de vlaggen van beide organisaties gehesen.

Door een herverdeling van de politiewerkzaamheden ontstond een gedeeltelijke leegstand in het politiebureau Den Helder. Sinds 2011 waren de KMar en de politie al in gesprek over de mogelijkheid van de gezamenlijke huisvesting. De KMar had ruimte nodig en de politie had plek over. De samenwerking tussen de Marechaussee en nationale politie was al intensief, bijvoorbeeld met gezamenlijke surveillancediensten. Met het nieuwe adres wordt die samenwerking nu nog beter. (foto Jan Kraakman)

x
lijntje

ECID-alerts beschikbaar op KOWA

Via de KOWA (KMar Operationele Werkvloer Activiteiten) zijn voortaan alerts beschikbaar met informatie over specifieke documenten, vervalsingen en misbruik van documenten. De alerts worden gemaakt en gedeeld door het Expertise Centrum Identiteitsfraude en Documenten (ECID). De alerts zijn te bekijken op het intranet via kowa.mindef.nl. De landendatabase wordt op alfabetische volgorde gevuld en is nog niet compleet. De komende weken zullen de resterende landen worden toegevoegd.

Het afgelopen jaar hebben de sector Kennis en het ECID hard gewerkt om de alerts te kunnen delen. De commandant van de sector Kennis van het OTCKMar, luitenant-kolonel Rob Jongkind, en plaatsvervangend commandant van ECID, majoor Frans Huijgens, hebben de samenwerking met een handtekening geformaliseerd. De samenwerking tussen de expertisecentra van de KMar - waaronder ECID - en de sector Kennis is van groot belang om te zorgen dat kennis op een eenduidige en toegankelijke wijze beschikbaar wordt gesteld.

x
lijntje