07

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 6

‘Keer op keer stegen zij boven zichzelf uit’

Tekst Jack Oosthoek
Foto Mediacentrum Defensie

Veteranen laten Den Haag zinderen

Den Haag trilde eind juni op een prettige manier op zijn grondvesten. Velen zullen het evenement even interessant als terecht hebben gevonden. Hoe dan ook, Veteranendag 2022 klonk als vanouds als een klok. Als altijd paradeerden veteranen van de Koninklijke Marine fier mee. 

Het eerbetoon aan de veteranen, die in crisisgebieden voor vaak hete vuren stonden in het belang van de (broze) vrede, kwam niet alleen van het veelkoppige publiek. Ook vanuit de lucht kwam waardering. Als openingsnummer scheerden fonkelnieuwe F-35 ’s van het Commando Luchtstrijdkrachten in een fly past over de residentie. Later die dag deden toestellen uit vervlogen tijden het dunnetjes over: Harvards, een Beechcraft en verschillende helikopters.  

Massale ceremonie

In de zinderende residentie liepen ernst en vrolijkheid in elkaar over. Het eerste vanwege de bevestiging van een cravate aan de vaandels van 18 eenheden van de krijgsmacht door koning Willem-Alexander, waaronder die van het Korps Mariniers (zie artikel verderop in deze Alle Hens). Een dergelijke massale ceremonie vond voor het laatst plaats op 17 november 1913. Toen voorzag koningin Wilhelmina op het Malieveld in Den Haag de vaandels van 13 regimenten van een cravate met opschriften.

Enkele van de uit te reiken cravates. Op de voorgrond die voor het Korps Mariniers.

Teleurstelling

Defensieminister Kajsa Ollongren sprak waarderende woorden over de Afghanistangangers. “Keer op keer stegen zij boven zichzelf uit; stelden hun eigen leven in de waagschaal om dat van anderen te beschermen in een complexe samenleving waarin het verschil tussen vriend en vijand niet duidelijk was.” De minister haalde ook de teleurstelling aan over het vertrek uit Afghanistan. ”Er werd onder meer een generatie Afghanen achtergelaten die heeft geleefd in betrekkelijke vrijheid, waarin meisjes weer naar school konden. Met de machtsovername van de Taliban is het werk van onze militairen deels tenietgedaan. Zeker voor de militairen die in Afghanistan gewond zijn geraakt en de nabestaanden van de gesneuvelden, is dit extra pijnlijk.”

Defensieminister Kajsa Ollongren: “... stelden hun leven in de waagschaal, om dat van anderen te beschermen...”
Activiteiten voor jong en oud vonden plaats op het Malieveld.

Klaterend applaus

En dan de opwinding: die viel onmiskenbaar te bespeuren bij het veelkoppige publiek. De door het stadshart en langs het Malieveld als epicentrum van Veteranendag paraderende detachementen werden bedolven onder een klaterend applaus. 3.000 mannen en vrouwen die ooit werden uitgezonden of in den vreemde zelfs deelnamen aan speciale operaties en gevechtsacties. En voor hen wie Veteranendag de jaarlijkse gelegenheid bij uitstek is om voor even weer de oude, vertrouwde saamhorigheid te voelen. Het applaus golfde nog lang na, daar in die zinderende Hofstad.