08

Dit artikel hoort bij: Alle Hens 06

Orkaan stopt niet bij de grens

Tekst LTZ 2OC Maartje van der Maas
Foto SGT 1 Eva Klijn | Video: SMJRBDAV Peter van Bastelaar

Noodhulpverlening nu Frans-Nederlands van opzet

Met vereende krachten tillen Nederlandse mariniers een Franse collega de trap af. Hij is zwaargewond geraakt door rondvliegend puin dat de fictieve orkaan Zilch hoog de lucht in heeft gejaagd. Samen met de ambulancedienst en de brandweer zorgen de mariniers ervoor dat alle slachtoffers uit het gebouw kunnen komen en een zo goed mogelijke behandeling krijgen. Dat de jaarlijks orkaannoodhulpoefening op St. Maarten nu Frans-Nederlands van opzet is, lijkt niet meer dan logisch. Een passerende orkaan laat namelijk geen van de helften van het tweetalige eiland onberoerd.

Het Frans-Nederlandse eiland in het Caribisch Gebied ligt in een zogenoemde orkaangordel. Dus ieder jaar leven de inwoners met de dreiging dat een wervelwind hun eiland aandoet. Lokale hulpdiensten voeren tijdens deze oefening, onder leiding van een rampenstaf, hulpacties uit voor ná de passage van een orkaan. Deze staf kan voor bijstand een beroep doen op de militairen van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied (CZMCARIB). Vanaf dit jaar staan dus ook Franse militairen klaar om hulp te verlenen.

Rukwinden en slagregens

De Franse en Nederlandse militairen treffen elkaar daags voor de passage van de fictieve orkaan op de 3 Bovenwindse Eilanden: St. Maarten, St. Eustatius en Saba. De onderlinge afstand tussen de eilanden is niet groot, dus de kans is reëel dat er op alle 3 de eilanden schade ontstaat bij een orkaanpassage. Op de eilanden raken de militairen allereerst vertrouwd met elkaars werkwijzen en procedures. Ook bekijken ze de infrastructuur van de 3 eilanden. Waar staan de kwetsbare gebouwen? Waar kunnen we schuilen? Waar zetten we verbindingen op? Na deze kennismaking trekken de militairen naar St. Maarten, klaar voor de papieren rukwinden en slagregens van orkaan Zilch.

Verhoogde staat van paraatheid

Op St. Maarten brengt de rampenstaf de politie, brandweer, ambulancedienst en het Rode Kruis in verhoogde staat van paraatheid. Na een donkere en spannende nacht in de shelters, orkaanbestendige schuilplaatsen, kan vervolgens de schade worden opgenomen. Dan rukken de verschillende hulpdiensten uit en niet veel later volgt de eerste aanvraag voor militaire bijstand. Het beschermen van transporten met hulpgoederen, het vrijmaken van wegen met omgewaaide bomen en het bevrijden van slachtoffers uit afgesneden gebieden. Voor al dit soort activiteiten, waarin niemand anders is gespecialiseerd, staan de militairen van CZMCARIB en hun Franse collega’s klaar. 

Ieder jaar leven de inwoners met de dreiging dat een wervelwind hun eiland aandoet

Elkaar nodig

“Het grootste verschil met onze eigen organisatie, is dat de Fransen geen militairen hebben gestationeerd op hun deel van St. Maarten”, vertelt oefenleider majoor der mariniers Clemens Buter. “Zij komen van Martinique. Dat zij hier aanwezig zijn en meetrainen, geeft echter wel aan dat zij het belang van deze oefening onderkennen. De orkaan stopt niet bij de landsgrens, dus als het zover komt, zullen we elkaar hard nodig hebben.”