MINUSMA-missie vraagt om lange adem

Als ik uit het vliegtuig stap, is de lucht zo heet dat ik het aan mijn neusvleugels voel bij het inademen. Mijn schoenen kleuren kort na aankomst al bruinrood van het stof. Welkom in Noord-Mali, waar de combinatie van het fijne zand en de hitte van de ongenadig brandende zon zeer belastend is voor mens en materieel. Het zoute water is ver weg, maar toch lijken onze Maritime Special Operations Forces (MARSOF) zich hier als een vis in het water te voelen. Veel respect voor onze mannen en de eenheden die hen ondersteunen!

Deze tijd van het jaar komt ook geregeld de zogeheten harmatan opzetten, een rollende zandstorm die alles onderdompelt in rood stof. Ik ken de white-out uit Noorwegen, maar dit is een brown-out. Je zicht wordt enorm beperkt en je moet je ogen en luchtwegen bedekken. Naast de hinder door stof en hitte, is er ook het gebrek aan goede wegen voor verplaatsingen. Dat leidt tot veel lekke banden door scherpe rotsen en stenen in de woestijn.

Onder deze uitdagende omstandigheden moeten onze mariniers hun werk doen. Sinds eind april opereren zij in Mali. Zij vormen de Special Operations Land Task Group (SOLTG) van de VN-missie in Mali. Hun primaire taak is het uitvoeren van hoogwaardige verkenningsoperaties, als ogen en oren van de VN. De inlichtingen die onder andere van de SOLTG worden verkregen, zijn cruciaal om potentiële conflicthaarden te kunnen spotten. Zo kan de VN tijdig eenheden en middelen inzetten om botsingen tussen gewapende groepen te voorkomen. Of om aanvallen op VN-eenheden voor te zijn.

Ongecontroleerde migratiestromen maken duidelijk hoe belangrijk het is om problemen bij de bron aan te pakken.

Half juni sprak de Deense generaal-majoor Michael Lollesgaard – de Force Commander van MINUSMA – de Veiligheidsraad toe in New York. Zijn toespraak ging over het uitvoeren van een vredesoperatie in een ‘asymmetrische’ omgeving. Daarmee werden onze mannen al snel na aankomst geconfronteerd, toen ze met hun voertuig op een bermbom reden en doelwit werden van een zelfmoordaanslag. Lollesgaard zoomde in op het belang van goed zicht op de omgeving om aanvallen te voorkomen. Hij prees zich gelukkig met de opzet van de inlichtingenketen, waarvan de Nederlandse inlichtingencompagnie, helikopters en onze MARSOF deel uitmaken. Lollesgaard noemde dit ‘een grote sprong voorwaarts’ in de werkwijze van de VN. Dat is een mooi compliment, ook aan alle Nederlandse militairen die hier tot nu toe aan bijdroegen.

In Mali sprak ik veel mariniers en individueel uitgezonden marinemensen die zich op dit moment inzetten voor een stabiele toekomst voor Mali. Ze toonden zich kritisch, maar ook gemotiveerd, professioneel en enthousiast. En natuurlijk was er de nodige humor! Overal waar ik kom – aan boord of in het veld – valt mij trouwens telkens weer de betrokkenheid en taakvolwassenheid van ons personeel op.

De dag na mijn bezoek tekende een belangrijke coalitie van Toeareg-rebellen een vredesakkoord met de Malinese regering. Een belangrijke stap op weg naar duurzame vrede. Helaas stemden de jihadistische Terrorist Armed Groups niet in met het akkoord. Zij hebben andere belangen dan vrede en stabiliteit. Niet zelden profiteren zij juist van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals drugs- en mensensmokkel. Die praktijken vormen de economische motor achter de chaos in het noorden van Mali en vormen mede de basis van het vluchtelingenprobleem aan de zuidkant van de Middellandse Zee.

De ongecontroleerde migratiestromen vanuit de Sahel naar Europa maken eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is om problemen bij de bron aan te pakken zoals in Mali. Optreden daar bezorgt je niet alleen een droge keel, maar is vooral een zaak van lange adem.

x
x
@Generaal Verkerk

Luitenant-generaal der mariniers Rob Verkerk,

Commandant Zeestrijdkrachten