.

YouTube-serie over KLu-officier op KMA

In de serie ‘Femke naar de KMA’ volgt de YouTube-kijker communicatieadviseur Femke (25) tijdens de verkorte officiersopleiding, ofwel de Primaire Militaire Officiersopleiding (PMO) op de Koninklijke Militaire Academie (KMA). De eerste aflevering ging op vrijdag 19 maart live op het YouTube-kanaal van de Koninklijke Luchtmacht. Van de 8-delige reeks verschijnt wekelijks een nieuwe aflevering.

De serie is een initiatief van Femke en een samenwerking tussen de luchtmacht, Nederlandse Defensie Academie en de KMA. Het gehele traject van twintig weken bracht ze zelf in beeld. De kijker krijgt een heel persoonlijk beeld van de opleiding en de ontwikkeling die jonge communicatieadviseur doormaakt. Ze hoopt daarmee andere jongeren te enthousiasmeren en te inspireren voor het volgen van de verkorte officiersopleiding.

Femke was tot begin vorig jaar als burgerambtenaar werkzaam als junior communicatieadviseur bij sectie communicatie op Vliegbasis Volkel. Ze wilde al lang militair worden. In maart 2020 haalde ze de aanstellingskeuring en sinds begin dit jaar is ze militair. Momenteel werkt ze als communicatieadviseur bij het Centrum voor Mens en Luchtvaart in Soesterberg.

Bekijk de eerste aflevering (via internet op de werkplek) via: https://www.youtube.com/watch?v=ity_FX4IGfo. Meer weten over de verkorte officiersopleiding? Lees dan het artikel uit de eerste Vliegende Hollander van 2020.

Foto: Defensie

CDS maakt afscheidsvlucht in F-16

Ter afscheid van het Commando Luchtstrijdkrachten maakte Commandant der Strijdkrachten (CDS) luitenant-admiraal Rob Bauer op 17 maart een vlucht met een F-16. Op Volkel werd zijn vliegveilheidsuitrusting aangemeten; vliegen gebeurde echter vanaf Eindhoven. Dat kwam omdat de vlucht ervoor namelijk door sterke wind moest uitwijken. Op Eindhoven ging Bauer aan boord en maakte een operationele trainingsvlucht mee die wel weer gewoon op Volkel landde.

“De laatste tijd is de luchtmacht vaker in het nieuws over geluid”, gaf Bauer na zijn vlucht aan. “Nederlanders hebben zorgen over de volle leefomgeving. Dat kan ik best begrijpen. Als land hebben we tegelijkertijd bescherming uit de lucht nodig om onze belangen en vrijheid te bewaken. Daarom traint de luchtmacht dagelijks met andere krijgsmachtdelen in en boven ons land om voorbereid te zijn op onder meer conflictsituaties. Vandaag heb ik ervaren wat dat vraagt van onze militairen. Wat was dat indrukwekkend! Naast de vliegers heb ik ook gesproken met collega’s van onder andere de technische dienst, vliegveiligheidsuitrusting en medisch personeel. Collega’s die met passie en professionaliteit hun werk doen.” Foto: sergeant 1 Mike de Graaf

NH90 naar de West

Een boordvliegploeg (BVP) van elf man en een NH90 vertrekken op 9 april aan boord van Zr.Ms. Holland richting de Cariben. Ongeveer een half jaar blijft het Ocean-going Patrol Vessel (OPV) in de West als zogeheten stationsschip (zie archieffoto van OPV Zr.Ms. Groningen). De NH90-bemanning richt zich daarbij op kustwacht- en counter-drugs-taken.

De crew bestaat daarvoor uit een gezagvoerder, copiloot, sensor operator en een rescue operator/airborne marksman. Technici en een flight deck officer maken de rest van de BVP compleet. Op de heenweg gaan nog een extra instructeur-vlieger en een trainee mee. De overtocht duurt ongeveer twee weken. De Holland is in totaal zes tot zeven maanden van huis. Halverwege de periode worden zowel de scheepsbemanning als de BVP gewisseld. Foto: Defensie

F-35 kantoor- en lesgebouw klaar op Volkel

De bouw van het kantoor- en lesgebouw voor de inzet van de F-35 op Vliegbasis Volkel is klaar. Op 3 maart droeg het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op de vliegbasis symbolisch de sleutel over aan het Ministerie van Defensie. Het gebouw kan nu worden ingericht en het is naar verwachting begin 2022 operationeel. Begin 2019 is eenzelfde complex op de Vliegbasis Leeuwarden gerealiseerd.

Het pand gaat onder andere gebruikt worden voor het trainen van gevechtsvliegers. Omdat het zo’n specifiek gebouw is met een bijzondere functie zijn er strenge veiligheidseisen gesteld. Het RVB is ondertussen gestart met de voorbereiding van twee nieuwe grote projecten, beide op Volkel. Het betreft een derde kantoor- en lesgebouw annex een nieuw Line-Ops-gebouw en een grote drive thru-hangaar voor twaalf F-35’s. Ook start binnenkort de verbouwing van het squadrongebouw, inclusief de hangaar voor het nieuwe F-35 squadron.

De Defensie Materieel Organisatie, het Defensie Ondersteuningscommando en de Koninklijke Luchtmacht werken samen met het Rijksvastgoedbedrijf aan de vastgoedprojecten voor de F-35. Foto: Defensie

Onderhoudstechnici starten conversie AH-64E

Begin maart begonnen vijf Apache-instructeurs van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) en vier Apache-onderhoudstechnici aan een conversietraject van de AH-64D naar de AH-64E. Dat doen ze bij de US Army op Fort Eustis (Virginia, USA). De Nederlandse technici komen van het Logistiek Centrum Woensdrecht, het Defensie Helikoptercommando en Fort Hood.

Het hele traject behelst twee trainingen: avionica en vliegtuigtechniek. Na afronding zijn technici bijna twee maanden van huis geweest, inclusief de noodzakelijke quarantaine periode in Amerika. De training kon doorgaan omdat deze is aangemerkt als essentieel. Het is de opmaat om daarna door de KMSL een eigen Nederlandse AH-64E conversietraining te ontwikkelen voor de overige onderhoudstechnici. De komende maanden wordt, met enige ondersteuning van de US Army, het Nederlandse opleidingsplan vormgegeven en vervolgens voor goedkeuring aan de Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) voorgelegd. De planning is dat eind 2022 en begin 2023 het zittende bestand aan Nederlandse Apache-onderhoudstechnici les krijgt van onze eigen KMSL-instructeurs in Fort Eustis.

Defensie schaft voor eigen gebruik zelf ook enkele US Army-trainingsmiddelen aan zoals de Virtual Interactive Environment (VIE, zie foto) Apache waardoor de Apache maintainer-trainingen in Nederland voorbereid kunnen worden en zelfs deels kunnen worden gegeven. Foto: US Army

Nederland schiet België te hulp bij QRA

Vanwege een incident met een Belgische F-16 nam Nederland vanaf 10 maart tijdelijk de bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg over. Vanaf dat moment stonden op Vliegbasis Volkel 24 uur per dag twee bewapende F-16’s paraat voor de zogeheten Quick Reaction Alert (QRA). Datzelfde gold voor de gevechtsleiding van het Air Operations Control Station Nieuw Milligen (AOCS NM) die de inzet aanstuurt. De overname duurde tot 19 maart, 9 uur ’s ochtends.

In verband met het incident worden de motoren van de Belgische F-16-vloot onderzocht. Uit voorzorg bleven de toestellen daardoor aan de grond, dus ook de QRA. Zowel Leeuwarden als Volkel kregen van het National Air and Space Operations Center (NASOC) van de luchtmachtstaf in Breda de vraag of ze de QRA konden overnemen en op welke termijn. Volkel had een paar uur later het antwoord klaar: de volgende dag vanaf 12.00 uur. En zo gebeurde het.

“Zorg was of we het vliegprogramma konden afwerken zoals gepland”, geeft hoofd operatiecentrum majoor Robert aan. “Door corona hebben we een achterstand en met twee kisten – en in het weekend zelfs drie – voor de QRA zouden er minder beschikbaar zijn. Dat losten we op door de F-16’s van de QRA te laten meevliegen als Red Air. Qua personeel hadden we naast twee vliegers en crew chiefs ook 24 uur per dag brandweer, luchtverkeersleiding, Paresto- en extra bewakingspersoneel nodig. Ook de munitie opslag assemblage en transportafdeling op Volkel moest bijspringen voor de live bewapening. Ik ben er trots op dat we het zo snel voor elkaar hebben gekregen.”

Onderzoek heeft uitgewezen dat het probleem van de Belgische F-16’s zich niet voordoet bij de Nederlandse toestellen. Foto: adjudant Eva Klijn

Duizend F-35 vlieguren op Leeuwarden

Tijdens de ochtendmissie op 5 maart klokten vier F-35’s van het 322 F-35 Squadron het duizendste F-35 vlieguur voor Vliegbasis Leeuwarden. Op 31 oktober 2019 arriveerde daar de eerste F-35 voor operationeel gebruik. Na een acceptatieperiode van een aantal weken vliegt het toestel dagelijks trainingsmissies. Inmiddels zijn er nog zes F-35’s afgeleverd op de Friese basis.

Het is overigens niet de eerste keer dat er duizend Nederlandse vlieguren op de F-35 worden geklokt. Dat gebeurde ook al in juni 2019 op Edwards Air Force Base (AFB) in Californië en in november van dat jaar op Luke AFB in Arizona. Foto: KLu

Nieuwe klimaatcontainers voor missiegebieden

Voor de controle van vliegtuigbrandstof en de opslag van chemische stoffen in missiegebieden heeft het CLSK begin maart 26 mobiele laboratoria in gebruik genomen. Deze containers zijn voorzien van een speciale klimaatunit, zodat ze kunnen worden gebruikt bij extreem hoge of juist lage buitentemperaturen.

De tien zogeheten Petrol, Oil, Lubricants Laboratoria (Pollab’s) zijn aangeschaft door het Materieellogistiek Commando en worden momenteel uitgeleverd. Het is in feite een normale zeecontainer, maar dan met een ‘state of the art’ klimaatunit. Die meet continu de temperatuur en de hoeveelheid brandbare stoffen in de lucht. Die stoffen komen vrij bij bijvoorbeeld de kerosinetest. Afhankelijk van de gemeten waarden wordt vervuilde lucht afgezogen, verse lucht de container ingeblazen, gekoeld of verwarmd. Daarnaast zijn er ook zestien Container Opslag Bedrijfsmiddelen (COP’s) gekocht. Ook voor chemische middelen is een stabiele omgevingstemperatuur essentieel, anders kan de samenstelling veranderen.

Controle van de kerosine is een dagelijks verplicht nummer, want te hoge concentraties water of vervuiling in de brandstof kunnen desastreuze gevolgen hebben tijdens het vliegen. Bovendien heeft de brandstof een ontbrandingspunt van 48 graden Celsius, terwijl het in missiegebieden soms veel warmer is. Maar ook missies in gebieden met extreme kou komen geregeld voor, zoals rond de Poolcirkel of in Noorwegen. Brandstoftesten moeten gedaan worden op een plek waar het stabiel 25 graden is.

Voorheen deed de luchtmacht opslag en brandstofproeven in normale zeecontainers. Die waren wel geïsoleerd en hadden een klimaatsysteem, maar het was allemaal sterk verouderd en voldeed niet meer aan de huidige eisen. Foto’s: Rob Gieling

Trio bommen van Volkel geruimd

Tijdens recente werkzaamheden op Vliegbasis Volkel zijn drie vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het betroffen blindgangers: twee Amerikaanse 1.000-ponders en een Britse 500-ponder.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie bracht ze op 17 maart tot ontploffing op het militaire oefenterrein Oirschotse Heide. Abusievelijk is eerder in de media vermeld dat de bommen afkomstig waren van Vliegbasis Gilze-Rijen. Foto’s: korporaal 1 Max Mostert

Alouette voor Museum Vliegbasis Deelen

Het Museum Vliegbasis Deelen (MVB) ontvangt binnenkort een Alouette III verkennings- en lichte transporthelikopter. Het toestel komt uit de collectie van het Alouette Museum Barneveld (AMB). Een overeenkomst hiervoor werd op 6 maart getekend door vertegenwoordigers van beide musea.

Vliegbasis Deelen was lange tijd de grootste helikopterbasis van de Koninklijke Luchtmacht. Meer dan dertig jaar vlogen hier de Alouette III’s bij (298, 299 en vooral) 300 Squadron. Tijdens vredesmissies dienden Alouettes in Bosnië, Cambodja, Irak en Kroatië. De laatste helikopters werden in 1995 naar Soesterberg overgeplaatst. In 2016 werden de laatste vier van 77 Nederlandse Alouettes op Gilze-Rijen buiten dienst gesteld, maar meerdere zijn bewaard gebleven. In het AMB zullen er later dit jaar drie te zien zijn. Een vierde werd verkocht aan het MVB. Dit toestel wordt samengesteld uit meerdere incomplete toestellen. Later dit jaar zal het opbouwen in de werkplaats van het AMB voor het publiek zichtbaar zijn.