Tekst Arno Marchand

Personeelsnieuws

Nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten

Schout-bij-nacht René Tas wordt de nieuwe Commandant Zeestrijdkrachten. Op 9 september neemt hij de functie over van vice-admiraal Rob Kramer die met functioneel leeftijdsontslag gaat.

Tas krijgt tevens de functie van Admiraal Benelux. Hij werkte hiervoor bij het hoofdkwartier van het Supreme Allied Command Transformation in Norfolk in Virginia (VS). Foto: Defensie

Defensie verlengt Tijdelijke Toelage Loongebouw

Defensie besloot begin maart om de Tijdelijke Toelage Loongebouw (TTL) te verlengen tot eind 2021. Het ministerie voorkomt daarmee dat militairen er per 1 april financieel op achteruit gaan omdat de TTL anders op die datum eindigt.

In het arbeidsvoorwaardenakkoord van 2018-2020 is afgesproken dat er een bij-de-tijd-passend bezoldigingssysteem voor militairen moet komen. Als eerste stap daarnaartoe is met de vakbonden de TTL afgesproken. Deze maatregel is sindsdien meerdere keren verlengd omdat de gesprekken met de vakbonden over het nieuwe bezoldigingsstelsel nog niet tot resultaat hebben geleid.

De vakbonden schortten in december 2020 het formele overleg met Defensie op. Het ministerie vindt dat de gevolgen daarvan niet voor rekening van het defensiepersoneel mogen komen en heeft daarom net als vorig jaar besloten de tijdelijke toelage te verlengen.

Proeftuin Joint-AMO op De Peel

Op het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando (DGLC) hebben op 26 februari 24 lucht- en landmachtmilitairen de Joint-Algemene Militaire Opleiding (AMO) afgerond. De Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel is daarmee de eerste plek in Nederland waarbij militairen van twee krijgsmachtdelen gezamenlijk de basisopleiding doorliepen. De mannen en vrouwen werden in achttien weken klaargestoomd voor hun werk als militair. Van 22 tot en met 24 maart vinden voor de tweede keer keurings- en selectiedagen plaats op het DGLC.

Het DGLC is na het 640 Squadron op Vliegbasis Volkel de tweede locatie waar lokaal geworven jongeren de AMO volgen. De nieuwe militairen nemen deel aan de zogeheten proeftuin die Defensie heeft opgezet. Bedoeling daarvan is kandidaten op één dag te keuren en aan te stellen. Voorheen moesten kandidaten daarvoor op verschillende dagen naar Amsterdam. Dat proces gaat nu dus stukken sneller.

Met deze aanpak wil Defensie als werkgever aantrekkelijker worden in die regio. Naast Volkel en het DGLC zijn er proeftuinen op de defensielocaties in Den Helder, Oirschot en Utrecht. De nieuwe aanpak moet uiteindelijk bijdragen aan een toekomstbestendig personeelsmodel. Foto: Defensie