01

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 07-08 | 2018

Onverschrokken luchtmachtridder

x
Foto boven: sergeant Jan Dijkstra

Apache-vlieger Roy de Ruiter onderscheiden voor ‘moed, beleid en trouw’

Scroll naar beneden voor de animatie en video

Vasthoudend, vakkundig, vernieuwend en onverschrokken. Uit alles blijkt dat reserve-majoor Roy de Ruiter een exceptioneel Apache-vlieger was. Vandaag ontving hij onder een warme nazomerzon op het Binnenhof de Militaire Willems-Orde uit handen van koning Willem-Alexander.

Foto: korporaal Jasper Verolme

Op het commando van paradecommandant en voormalig commandant van het 301 Squadron, kolonel Pier Schipmölder, treedt De Ruiter uit de gelederen. Het is doodstil in het ‘hart van de democratie’ zoals minister van Defensie Ank Bijleveld het Binnenhof in haar toespraak noemt. Alleen de voetstappen van de exercerende De Ruiter zijn hoorbaar. Hij salueert de koning en luistert ogenschijnlijk onbewogen.

Foto: sergeant-majoor Maartje Roos

“Op exceptionele wijze gaf u blijk van moed, beleid en trouw”, roemt de vorst Roy de Ruiter. “U nam in contact met superieuren geen blad voor de mond. Een bijter werd u genoemd. Uw ideeën waren vaak onconventioneel. Maar door uw tactisch inzicht en het vertrouwen dat u wekte, had u een dragende rol in 5 complexe operaties.” Volgens de koning heeft De Ruiter herhaaldelijk het leven van anderen boven zijn eigen veiligheid gesteld.

Kijk in onderstaande animatie naar 1 van de missies van De Ruiter. Hij ondersteunt Task Force 55 met troepen van collega-ridder luitenant-kolonel Gijs Tuinman.

Foto: sergeant-majoor Maartje Roos

Zwaargewonde collega

Als voorbeeld geeft hij een actie uit september 2009. De Ruiter wordt opgeroepen om een groep commando’s te ontzetten uit een hinderlaag van de Taliban. “De vallei is inmiddels een kakafonie van automatisch vuur. Communicatie is moeilijk omdat de radio van de commandant vol water is gelopen. Onder luchtsteun van Apaches die permanent op de tegenstander blijven vuren op enkele tientallen meters van de eigen mannen op de grond, slagen zij er in hun zwaargewonde collega Keven van de Rijdt te vinden en terug te brengen binnen de eigen gelederen. De Ruiter vliegt uiterst laag en geeft vuursteun aan zijn collega’s. Zo kunnen zij de vermiste korporaal terug brengen. Later weet De Ruiter ook Van de Rijdts achtergebleven vest met schetsen van het aanvalsplan te vinden, waarna dit kan worden vernietigd.”

Foto: korporaal Jasper Verolme

Omhelzing

“Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” De Ruiters eed galmt door de luidsprekers. Met een slag op de schouder van de koning mag De Ruiter zich ridder noemen en zich bij zijn voorgangers voegen. Het is een weerzien met zijn maat luitenant-kolonel Gijs Tuinman waarmee hij meerdere operaties in Afghanistan uitvoerde. De omhelzing is er duidelijk een van strijdmakkers met een gedeeld krijgsverleden. “Roy is een Gijs in de lucht. Een groter bewijs van respect is nauwelijks denkbaar”, memoreert de koning de uitspraak van een militair op de grond. Net als Tuinman is De Ruiter een tactisch creatieve militair. “Beleid wordt niet alleen op de basis gemaakt, maar ook in de cockpit terwijl de granaten langs suizen en de adrenaline – in de woorden van een vlieger – tegen de oogkassen klotst”, vervolgt de koning. “Om dan de rust en het overzicht te bewaren, moet je uitzonderlijke capaciteiten hebben. Majoor De Ruiter heeft bewezen daarover te beschikken.”

Kijk in onderstaande clip naar een impressie van de ceremonie op het Binnenhof.

Foto: korporaal Jasper Verolme

Erkenning

Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt is vandaag zelf onderdeel van de ceremonie. Met zijn collega-opperofficieren van de krijgsmacht neemt hij plaats naast de aangetreden delegaties van eenheden die in het verleden de MWO ontvingen. Hij ziet de onderscheiding ook als erkenning voor het luchtmachtoptreden in brede zin. “Of het nu met helikopters is, of met 1 van onze andere wapensystemen, airpower die wij als luchtmacht leveren is een randvoorwaarde voor succesvolle militaire missies”, stelt hij. “We zijn misschien een kleine luchtmacht, maar wel een hele goede. Ook internationaal wordt dat gezien en worden wij Dutchies regelmatig geprezen om onze professionaliteit en ons ondernemerschap. Eigenschappen waarover majoor De Ruiter zéker beschikt.”

Foto: sergeant-majoor Maartje Roos

Keihard gewerkt

Vanaf de tribune kijkt commandeur Gerhard Polet, Commandant Defensie Helikoper Commando, naar de marcherende eenheden. “Trots ben ik, op Roy de Ruiter en op de helikopterwereld als geheel. De mannen en vrouwen hebben keihard gewerkt in Afghanistan en later in Mali. Onder moeilijke omstandigheden en tegen een nieuwe tegenstander hebben ze uitgevoerd waarvoor ze jaren hebben getraind. Ter plekke zijn nieuwe tactieken ontwikkeld, onder andere door Roy, die onderdeel zijn geworden van onze opleidingen.”

Foto: korporaal Jasper Verolme

Saluut

Samen met de defilerende eenheden verdwijnt het geluid van de luchtmachtkapel langzaam via de poort van het Binnenhof. Dan gaan alle hoofden omhoog, richting de strakblauwe hemel. 4 F-16’s schieten over. Krijsende Haagse meeuwen kiezen het hazenpad. Een dof gedreun kondigt de komst van helikopters aan. Een Chinook , Cougar en NH90, en tot slot 4 Apaches in formatie. Vanuit 1 daarvan klinkt over de boordradio: “Congratulations. Thank you for a job well done.” Een saluut aan een bescheiden luchtmachtridder.

Foto: adjudant Arnoud Schoor

Tekst: ritmeester Arthur van Beveren
Animatie: Jorn Koekoek
Video: United
Montage: Douwe Veldhuisen