In Memoriam

Op 17 januari overleed adjudant Jan Muller. Hij was Onderofficier Integrale Planning Cel CH-47 van het Defensie Helikopter Commando op Gilze-Rijen. Muller is 55 jaar geworden.

Contractondertekening testvliegerschool

Commodore Richard Laurijssen, Directeur Materiële Instandhouding tevens Commandant Logistiek Centrum Woensdrecht, ondertekende op 21 december een contract met het Britse Qinetiq. Voorheen stond dit bekend als UK-MOD Defense Research Establishment. Het beheert onder meer de Empire Test Pilot School en daarom is het contract te doen.
Testvliegers en Flight Test Engineers krijgen namelijk hun opleiding bij Empire Test Pilot School (ETPS) op RAF Boscombe Down. ETPS is opgericht in 1943 en een van de vier grote westerse, militaire testvliegscholen. ETPS heeft sinds de Tweede Wereldoorlog ruim driekwart van de Nederlandse militaire Testvliegers en Flight Test Engineers voorzien van een hoogwaardige, wereldwijd erkende opleiding. Namens Qinetiq ondertekende Nicholas Lay, Operations Director Air and Space Transformation. Met dit contract heeft het CLSK de zekerheid dat er de komende vijf jaar voldoende Nederlandse opleidingsplaatsen beschikbaar zijn. Foto’s: Herman Zonderland

Functie in het buitenland?

Denk je na over een militaire functie in het buitenland of een internationale plaatsing? Dan is het belangrijk om te weten waaraan jij en je partner beginnen en wat jullie te wachten staat. Daarom organiseert het DienstenCentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) een voorlichting.
Wanneer: zaterdag 24 maart 2018
Waar: Kromhoutkazerne, Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht
Tijd: 09.00 uur – 12.00 uur
Aanmelden: vul het digitale aanmeldingsformulier in via SharePoint

Stemmen vanuit het buitenland; neem tijdig actie!

De gemeenteraadsverkiezingen worden op woensdag 21 maart gehouden. Ook vindt op die dag een referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Bij dat referendum kan men een stem voor of tegen die nieuwe wet uitbrengen.
Voor in het buitenland verblijvend Defensiepersoneel is het van belang zich op tijd aan te melden om te kunnen deelnemen. Voor het referendum, waaronder de registratie bij de gemeente Den Haag, kunt u terecht op www.denhaag.nl/kiezersbuitenland en www.stemmenvanuithetbuitenland.nl.

Loonstrook veranderd

Sinds januari is uw loonstrook veranderd. Dit komt onder meer door een loonsverhoging en een stijging van de pensioenpremie. Afgesproken is dat defensiepersoneel vanaf 2017 een structurele loonsverhoging krijgt van 2,5%, en per 1 januari 2018 een structurele verhoging van 1,5%. In januari 2018 ontving u bovendien een extra eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris.
Daarnaast heeft het pensioenfonds voor Defensie ABP de pensioenpremies voor alle ambtenaren verhoogd. Werkgever en werknemer betalen die gezamenlijk. Als burgermedewerker met een modaal inkomen betekent dit gemiddeld € 8 netto aan premie per maand meer. Voor militairen, afhankelijk van de rang, per maand € 2 tot € 16 netto meer aan pensioenpremie. Zowel militairen als burgermedewerkers gaan er, ten opzichte van de situatie van voor het arbeidsvoorwaardenakkoord, duidelijk in salaris op vooruit.
In een aantal situaties vult ABP het nabestaandenpensioen aan. Dit heet de ANW-compensatie. Deze compensatie komt in 2018 in de sectoren die bij ABP zijn aangesloten te vervallen. Defensie en de Centrales onderzoeken op dit moment een voor het Defensiepersoneel passende oplossing. Meer informatie over de ANW-compensatie kunt u vinden op de website van het ABP.

Nieuw tenue en brevetteringsspeld luchtmachtbrandweer

De luchtmachtbrandweer beschikt sinds kort over een nieuw tenue en sinds 23 november over een eigen brevettering. De goudkleurige speld die dat aantoont, bevat het brandweerlogo geplaatst achter de ‘luchtmachtvink’. Personeel dat de officiersopleidingen aan de Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid heeft gehaald, mag deze speld dragen. Maar ook onderofficieren met het oog op een officiersfunctie kunnen de opleiding volgen en de speld dragen.
Tijdens het laatste Brandweermanagementoverleg op vliegbasis Eindhoven werden de versierselen door Hoofd C4ISR en tevens vakoudste kolonel Henk Kiffen uitgereikt. Sinds begin 2018 beschikt de luchtmacht tevens over een nieuw kazernetenue. Het oude kazernetenue voldeed al geruime tijd niet meer aan de eisen. Met het nieuwe sluiten zowel de luchtmacht- als landmachtbrandweer aan bij het kazernetenue van Brandweer Nederland. Niet alleen makkelijk herkenbaar, maar door de grotere hoeveelheden ook nog eens financieel aantrekkelijk. Foto’s: KLu

Loopbaan-event

Haal jij het beste uit je loopbaan en wil je meer inhoud geven aan jouw persoonlijke loopbaandossier? Kom dan 15 maart naar het loopbaan event in het Nationaal Militair Museum in Soest.
Wanneer:
op donderdag 15 maart 2018; ontvangst vanaf 08.00 uur, programma van 08.45 tot 16.30 uur
Voor wie: alle medewerkers van het CLSK
Waar: Nationaal Militair Museum, Verlengde Paltzerweg 13768 MX Soest
Hoe: meld je aan vóór 15 februari door een mail te sturen naar loopbaanwdt@mindef.nl, onder vermelding van: naam, werknemer-ID, vakgebied en waar je geplaatst bent. Tenue is burger. Kijk voor meer info op http://luchtmachtportaal.mindef.nl/sites/stflsk/loopbaan/SitePages/Introductiepagina.aspx

Militaire Bedevaart

De 60e Internationale Militaire Bedevaart vindt van 18 tot 20 mei plaats in Lourdes. Dit jaar is het thema ‘Vrede op aarde’. Jaarlijks ontmoeten militairen uit tientallen landen elkaar in een ambiance van bezinning en gebed, afgewisseld met lichtere momenten van gezelligheid en kameraadschap. De Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging bij het ministerie van Defensie nodigt in samenwerking met de Stichting Militaire Lourdes Bedevaart militairen uit deel te nemen aan de editie van dit jaar.
Alle (post-)actieve militairen en burgerambtenaren van Defensie tot en met 75 jaar zijn welkom. Zij mogen ieder één introducé(e) of begeleid(st)er meenemen. Bent u ouder dan 75, dan bekijkt een arts met u de mogelijkheden. Uitgangspunt is dat iedere deelnemer in staat moet zijn om per bus te reizen. We zetten zowel dag- als nachtbussen in, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Mocht u daartoe niet in staat zijn, bijvoorbeeld vanwege afhankelijkheid van een rolstoel, dan wordt bezien of er een vliegtuigstoel voor u beschikbaar is. Het bestuur laat zich in dat geval adviseren door een arts. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsbeperking. De reis kan ook per motor gemaakt worden, met een speciaal reisprogramma (15-24 mei), waaronder een battlefield tour.
Meer informatie en een digitaal inschrijfformulier vindt u op www.militairebedevaart.nl. U kunt voor informatie ook terecht bij uw aalmoezenier. Uw inschrijving moet vóór 1 maart 2018 binnen zijn. Kijk voor de motorreis op: http://www.militairemotorbedevaart.nl.

PC-LSK nodigt veteranen uit voor Sunset March

De Sunset March is een dagelijks eerbetoon aan de geallieerde militairen die vochten voor de vrijheid van Nederland. Tijdens de zogenoemde ‘Waalcrossing’ op 20 september 1944 kwamen 48 geallieerde militairen om.
Daar waar de militairen zijn overgestoken is een nieuwe brug gebouwd met 48 lichtmasten erop. Sinds 2014 worden rond zonsondergang de lantaarns ontstoken, in het tempo van een trage mars. Door als veteraan deze mars te lopen, herdenkt men de slag van 1944 en slaat een brug naar alle veteranen die in missies over de hele wereld (hebben) bij(ge)dragen en aan vrede en veiligheid.
Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Mario Verbeek heeft het voornemen om op donderdagavond 26 april 2018 met actief-dienende veteranen deze mars te lopen. Omstreeks 21.00 uur vind de oversteek van de Waal plaats. Daarna wordt bij het monument de eregroet gebracht en is er aansluitend gelegenheid voor een hapje en drankje. Post-actieve veteranen, tevens lid van de Vereniging van Vredesmissie Veteranen KLu, sluiten zich hierbij aan.

U kunt zich hiervoor aanmelden vóór 1 april via kabinet.clsk@mindef.nl, onder vermelding van Sunsetmarch. Tenue: werktenue. Deelname is op vrijwillige basis en op eigen kosten. Na opgave ontvangt u in april digitaal de verdere details. Kijk voor meer informatie op www.sunsetmarch.nl.

Gebruik sportapps heeft flinke risico’s

De populaire sport- en fitnessapp Strava en vergelijkbare apps herleiden activiteiten van de gebruiker naar geografische plekken en tonen persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld de ingevoerde naam van de gebruiker. Militairen kunnen zo onbedoeld hun positie en persoonsgegevens verraden.
Defensie waarschuwt voor de risico’s en dringt erop aan om bepaalde privacy-instellingen tijdens patrouille of training in te schakelen, zodat de zichtbaarheid wordt verkleind. Tijdens missies kan het ook belangrijk zijn om de app of de smartphone of het smart device uit te zetten. Militairen dienen zich voor de veiligheid van zichzelf, maar ook van collega’s, zeer bewust te zijn van risico’s bij het gebruik van dergelijke apps. Militairen kunnen namelijk 'gevolgd' worden van voordeur tot uitzendgebied.

Dit jaar kiezen voor oude of nieuwe diensteinderegeling

Militairen die kunnen kiezen tussen de oude diensteinderegeling (oDER) of de nieuwe Diensteinderegeling (nDER) krijgen daarover voor 1 maart 2018 een e-mail. De keuze moet uiterlijk 31 december 2018 bekend zijn, anders is de nDER datum van kracht.
De oDER-datum valt voor militairen tot eind van het jaar te raadplegen middels de rekentool oDER-nDER. Militairen die in februari geen mail ontvangen, maar vinden dat zij recht hebben op een keuzemogelijkheid, kunnen contact opnemen met het DCHR. Militairen in de rang van kolonel worden separaat benaderd door de MD-groep en vlag- en opperofficieren door de commandant van het eigen opco. Militairen van wie de ontslagdatum op basis van de oDER in 2018 ligt, mogen ook nog kiezen voor langer doorwerken (tot 31 december 2018), zodat ook zij de periode tot uiterlijk 31 december 2018 kunnen gebruiken voor het maken van hun keuze.

Nieuw embleem 922 Squadron

Commandant Vliegbasis Leeuwarden kolonel Arnoud Stallmann onthulde op 5 februari het nieuwe embleem van het 922 Squadron. Aanleiding voor de wijziging van het embleem is de gewijzigde taakstelling van het squadron: van primair gericht op de openstelling van het platform en de Cornfield Range op Vlieland, nu ook op het militair gereedstellen van personeel. Daarbij horen zowel militaire basisvaardigheden, functiegerichte sporttraining, EHBO- en BHV-training en -bijscholing. Daarnaast is het squadron verantwoordelijk voor het gereedstellen van twee OGRV-vluchten en speurhondenteams. Ook is wapenspreuk veranderd, van ‘Optimaal Dienend’ naar ‘Optimaal Ondersteunend’.
Het oude embleem dateerde uit 2002. Het nieuwe heeft de volgende heraldische omschrijving: op een achtergrond van sabel en azuur een hand in zilver met daarboven een gouden vliegende adelaar alsmede vier sterren in zilver. Het geheel omgeven door de vastgestelde omlijsting met in het ovaalvormige plaatje het getal ‘922’ en met de wapenspreuk ‘Optimaal Ondersteunend’. Foto: KLu

Nacht van de Militaire Muziek in teken van ‘Vader’

Tijdens de 4e Nacht van de Militaire Muziek op 17 maart presenteren 200 militaire musici 34 concerten en 2 masterclasses in het Nationaal Militair Museum (NMM). Thema van deze editie is 'Vader'. Speciale gasten zijn jazz-fluitist en musicoloog Ronald Snijders, Efraim Trujillo, Trompetten van Oranje en DJ Jimmy Ouwens. In première gaat ‘Veteranen serenade 1441’, geschreven door Herman van Veen over zijn vader Jan die in 1947 zijn dienstplicht vervulde.
De Nacht van de Militaire Muziek is met alle Nederlandse militaire orkesten, op 7 podia, een festival waar het publiek op een vernieuwende wijze kennis maakt met militaire muziek. Van big bands tot klassieke ensembles. Centraal staan de militaire muzikanten, met bijdragen van diverse gastartiesten. U vindt het hele programma op www.nmm.nl. Daar kunt u ook kaarten kopen. Die kosten € 15 p.p. Groepen vanaf 20 personen krijgen € 2,50 korting. Bellen kan ook met het reserveringsbureau van het NMM: 085-003 6000 (keuzenummer 2) of via reserveringen@nmm.nl.
Deur open 18.30 uur, start programma 19.00 uur, einde hoofdprogramma 23.30 uur, einde afterparty 01.30 uur. Bekijk de trailer op: https://vimeo.com/channels/nmm. Foto’s: Phil Nijhuis

Determinatiemiddag foto’s Nederlands-Indië

Museum Bronbeek in Arnhem houdt op zaterdag 10 maart 2018 de fotodeterminatiemiddag ‘Mijn opa was een…’. Iedereen kan van 12.00 tot 17.00 uur bij een team van experts terecht met vragen over (familie)foto’s die men zelf meebrengt en die betrekking hebben op Nederlands-Indië en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
Experts analyseren de foto’s aan de hand van kleding en uniformen, wapens, materieel en gebouwen. Behalve foto’s zijn ook documenten, onderscheidingen en (delen van) uniformen welkom om te laten bekijken. Desgewenst kan men advies en informatie krijgen over nader (genealogisch) onderzoek. Voor deelname geldt het toegangstarief van het museum. Kijk daarvoor op: www.museumbronbeek.nl. Reserveren is noodzakelijk via: nb.ravensbergen@mindef.nl.