04

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 12 | 2017

In-Formatie

Nieuw welzijnsintiatief ‘Op Onze Vleugels’

De Koninklijke Luchtmacht heeft een nieuw welzijnsinitiatief voor luchtmachtmedewerkers en hun kinderen. Onder de noemer ‘Op Onze Vleugels’ organiseert de luchtmacht een leuke dag voor kinderen van luchtmachters die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het welzijnsinitiatief is ontplooid door een groep vrijwilligers die samen het bestuur vormen. “De gezinsleden van luchtmachtmedewerkers en medewerkers op CLSK-onderdelen doen ertoe. Zij maken deel uit van het warme ‘luchtmachtnest’ en zijn de ruggengraat van de organisatie”, aldus het bestuur. Kan jouw kind wel een steuntje in de rug gebruiken in de vorm van een leuke dag bij de luchtmacht of wil je meer weten over Op Onze Vleugels? Kijk dan op intranet:
http://intranet.mindef.nl/klu/service/welzijn/Op_Onze_Vleugels/index.aspx

Commando-overdrachten

Het 941 Squadron heeft een nieuwe commandant. Majoor Marcel de Pee droeg op 2 november het commando over aan majoor Christian Agerbeek. De Pee bekleedt het komende half jaar een projectstoel, genaamd ‘Veilig Groeien’, op Eindhoven. Daarna begint hij aan de Hogere Defensie Vorming. Agerbeek komt van het Defensie Helikopter Commando waar hij op de vliegbasis Gilze-Rijen Plaatsvervangend Hoofd Luchtverkeersleiding was. Foto: KLu

Luitenant-kolonel Raymond Kramer begon op 24 november aan zijn nieuwe functie als Commandant Groep Luchtmachtreserve. Zijn voorganger, luitenant-kolonel Frans Kappen, ging al eerder aan de slag bij de Directie Monitoring en Beheer van de Hoofddirectie Bedrijfsvoering van de Bestuursstaf. 

Sociaal Portaal CLSK intranetpagina vernieuwd

Het Sociaal Portaal op het CLSK intranet is vernieuwd. Door de verbeterde intranetpagina kunnen luchtmachters nu op een snelle en overzichtelijke wijze in contact komen met de diverse meldpunten en sociale diensten.

Het Sociaal Portaal is een centraal punt voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van ongewenste omgangsvormen, bijzondere personeelszorg, conflicten en integriteit. Op dit portaal is ook meer informatie te vinden over deskundige ondersteuning met betrekking tot arbeidsomstandigheden, preventiezorg en verzuim.

Het vernieuwde Sociaal Portaal sluit nu zoveel mogelijk aan bij de al bestaande ‘Sociaal Portaal App’, die gratis verkrijgbaar is in de Apple en Android Store. Met deze app krijgen luchtmachtmedewerkers en hun thuisfront betere toegang tot de informatie. Naast deze mobiele app is er nu dan ook de vernieuwde intranetpagina, waarbij de diverse sociale diensten worden uitgelegd. Link naar het Sociaal Portaal:
http://intranet.mindef.nl/klu/personeel/SociaalPortaal/index.aspx.

Nieuwe F-16 en C-130 ‘professoren’

Het CLSK heeft er sinds vorige maand weer nieuwe wapeninstructeurs bij. Op 9 november overhandigde C-LSK luitenant-generaal Dennis Luyt het diploma aan de nieuwe ‘professoren’ op het gebied van F-16 en C-130.

Na een intensieve periode van 7 maanden rondden de 19 kersverse wapeninstructeurs de Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) en Transport Weapons Instructor Course (TWIC) af. Naast 15 F-16 vliegers, namen voor het eerst ook 4 vliegers van de C-130 deel. Zij zijn nu het aanspreekpunt voor alle tactische vraagstukken met betrekking tot operaties op hun type.
Tijdens de FWIT en TWIC wordt een selectieve groep vliegers opgeleid die commandanten en beleidsmakers in vredes- en oorlogstijd adviseren. Daarnaast zijn zij ook een vraagbaak voor de jongste vliegers en bereiden hen voor op hun eerste missies. Wapeninstructeurs hebben hiervoor een zeer uitgebreide theoretische achtergrond op wapen-, sensor- en airframe-gebied. Zij geven als ‘tactische onderwijzers’ les op de grond en in de lucht en leiden ervaren vliegers op in diverse leiderschaps- en supervisierollen. Tot slot geven wapeninstructeurs leiding aan de Mission Planning Cell (MPC) waar opdrachten uit het hoofdkwartier worden omgezet in uitvoerbare missies. In oorlogstijd is deze afdeling het kloppend hart van alle tactische operaties. De professoren zijn nu ‘qualified mission commanders’ en mogen de blauwe ‘Weapons Instructor’-badge dragen.

Luchtmachtkolonel net geen overheidsmanager 2017

Commandant Vliegbasis Eindhoven kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan greep op 20 november in de Ridderzaal net naast de titel  ‘Overheidmanager van het jaar’. De winst ging naar Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

De stichting Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar volgt al 20 jaar de beste managers van de Nederlandse overheid op de voet. Het gaat om alle managers werkzaam bij publieke organisaties, gefinancierd met publiek geld. Ook moet de complexiteit van het werk zo zijn dat de managers hun uitzonderlijke kwaliteiten tonen. Over Boekholt zei de jury: “Elanor Boekholt-O’Sullivan straalt als commandant van de Vliegbasis Eindhoven enorme authenticiteit uit binnen een organisatie waar dit niet vanzelfsprekend onderdeel is van de cultuur. Met haar visie heeft zij radicale veranderingen doorgevoerd in een tegenwerkende cultuur. Deze overheidsmanager combineert bescheidenheid met gezaghebbendheid en maakt hierdoor persoonlijk het verschil in de organisatie.”

Bemanning Rotterdam krijgt EU-medaille op zee

Op de terugreis vanuit Somalië naar thuishaven Den Helder kreeg de bemanning van Zr.Ms. Rotterdam eind november op zee de EU-medaille voor de missie Atalanta. Met gepast ceremonieel werden de onderscheidingen uitgereikt op het helikopterdek. De bemanning van de Cougar van het 300 Squadron was daarbij uiteraard ook vertegenwoordigd.

De Cougar is tijdens Atalanta ingezet voor verkenningen en ondersteuning bij ‘friendly approaches’. Daarnaast was de helikopter een onmisbare schakel in de medische afvoerketen. Op 3 december keerde het schip, na ruim drie maanden missie-inzet, terug in zijn thuishaven Den Helder. De helikopter was al eerder vanaf de Franse westkust teruggevlogen. Op deze manier kon de Cougar plaatsmaken in de scheepshangar voor het afmeren en lossen van het schip. Bij thuiskomst op Gilze-Rijen wachtten familieleden de 300 crew op. Foto’s: Defensie en KLu

Voor het eerst openbare beëdiging reservisten

Op 24 november zijn 60 militairen van de Koninklijke Luchtmacht beëdigd, onder wie 59 reservisten. Dit gebeurde ten overstaan van de nieuwe Commandant GLR, luitenant-kolonel Raymond Kramer. Voor het eerst werden reservisten op een publieke locatie beëdigd. De ceremonie vond plaats in het Nationaal Militair Museum. Onder grote belangstelling legden de militairen de eed of belofte af op het vaandel van de luchtmacht.

De GLR telt meer dan 500 reservisten. Zij hebben vaak specialistische banen zoals ruimtevaartdeskundigen, cyberexperts en serious gaming ontwikkelaars. Maar ook aan technici die met hun kennis bijdragen aan de transitie naar de F-35, geneeskundigen en brandweerleden. Daarnaast bestaat de Vaandelwacht uit reservisten en ondersteunt de GLR bij militair ceremonieel. Ook treden de reservisten vaak op als oefenvijand of -gewonde voor beroepscollega’s die op uitzending gaan. Traditionele taken, zoals beveiliging en bewaking – ook in missiegebieden – neemt de GLR eveneens voor zijn rekening. Foto’s: Ilya de Milde

300 Squadron krijgt doorstart

Positief nieuws voor de medewerkers van het 300 Squadron. De eenheid blijft tot (minimaal) 2030 in stand, zo heeft de Commandant der Strijdkrachten bekendgemaakt. De C-LSK sprak in bijzijn van C-DHC commandeur Gerhard Polet het 300 Squadron persoonlijk toe. Hij vertelde het personeel en overige belangstellenden dat de afbouw van het squadron richting 2023 definitief van de baan is.

Er komt een taakopdracht voor de doorstart. Ook gaf Luyt aan dat het 300 Squadron zich de komende jaren moet gaan specialiseren in de Special Operations Forces (SOF)-taakstelling. Volgens generaal Luyt een belangrijke ontwikkeling voor de luchtmacht en het zojuist opgerichte Special Operations Command. Hij zei verder dat er nog hard gewerkt wordt aan de plannen met tijdslijnen en budgetreeksen. De doorstart wordt volgens de C-LSK gemaakt met een soort ‘tweetrapsraket’. De eerste stap is om met het squadron in de huidige vorm door te starten. De tweede stap wordt om het squadron voor de SOF-taak te gaan uitbreiden, uitrusten en specialiseren. Op welke wijze dit gaat gebeuren moet in de komende periode nog helder worden.

Reünie Straalmotorenwerkplaats

Wat: reünie Straalmotorenwerkplaats/Depot Straalmotoren
Waar: Vliegbasis Woensdrecht
Wanneer: 1 februari 2018
Aanmelding en overige informatie: Op 1 februari 2018 is het precies 65 jaar geleden dat op de vliegbasis Woensdrecht de basis werd gelegd voor wat nu het Logistiek Centrum Woensdrecht is geworden. Werkte u in het verleden bij de Straalmotorenwerkplaats, het latere Depot Straalmotoren, nu bij het LCW of kent u iemand die hier werkzaam was en wilt u aanwezig zijn bij dit jubileum meldt u dan per omgaande aan bij Commando Luchtstrijdkrachten, sergeant 1 L. Arkenbout, 981 Squadron/Componentenonderhoud, Postbus 8762, 4820 BB Breda, via l.arkenbout@mindef.nl of bel 0164-69 5729.

Lichte stijging pensioenpremie militairen

Het ABP heeft begin december de pensioenpremie voor militairen voor 2018 vastgesteld op 25,2%. Dit betekent een stijging van de premie met 1,3%. Werkgever en werknemers betalen de pensioenpremie samen.

Defensie en de bonden bespreken daarom zo snel mogelijk hoe ze de premie in 2018 verdelen. Wanneer dit duidelijk is, volgt informatie over de financiële gevolgen voor militairen. In ieder geval gaan militairen er in 2018 duidelijk op vooruit dankzij de salarisverhoging die voortvloeit uit het arbeidsvoorwaardenakkoord. De premie stijgt vooral door het meerjarige beleid van het ABP. Dit beleid is nodig omdat de betaalbaarheid van het pensioenstelsel onder druk staat door de lage rente en het feit dat mensen steeds ouder worden. Het recht op de Algemene Nabestaandenwet-compensatie vervalt vanaf 31 januari 2018. Vanaf die datum worden geen nieuwe uitkeringen meer toegekend. Over de gevolgen daarvan gaan Defensie en de vakcentrales in gesprek. Uiteraard wordt het personeel op de hoogte gehouden van de uitkomsten van dit gesprek.
Het ABP kondigde eerder al een stijging aan van de pensioenpremie voor burgerpersoneel met 1,4%. De premie voor burgerpersoneel gaat in 2018 van 21,5% naar 22,9%.

‘Evers staat op’ verrast techneut met ticket naar Nieuw Zeeland

Radio 538 DJ Jelte van der Goot van het populaire programma ‘Evers staat op’ verraste op 18 december korporaal technische dienst Bob Mesman van het 860 Squadron. In december heeft 538 de actie ‘De Beste Wensen’ waarin ieder uur wensen van luisteraars uitkomen. Mesman kreeg een ticket naar Nieuw Zeeland.

Vanaf juni tot november was Bob als NH90-monteur van het 860 Squadron geplaatst aan boord van Zr. Ms. Zeeland. Aan boord werd hij verliefd op een collega. Na deze reis maakte zijn nieuwe vriendin ‘helaas’ een geplande backpack trip door Australië en Nieuw Zeeland. Bob dacht ‘niet geschoten, is altijd mis’ en diende een wens in bij 538 om zijn vriendin tijdens de feestdagen te verrassen en samen het laatste stuk van de reis af te leggen. Die wens ging live op de radio in vervulling. Bob was compleet verrast, maar vond deze actie uiteraard geweldig, evenals zijn vriendin die vanuit Nieuw Zeeland een videoboodschap had ingesproken. Foto: KLu

CLSK-Sport Award 2017 voor rugbyer Roovers

De traditionele Luchtmacht Sportman/-vrouw/-ploeg verkiezing van het sportjaar 2017 vond op 13 december plaats. In de officiersmess van Staf CLSK kwamen sporters, teamcaptains, coaches en andere genodigden bijeen. Dit jaar waren genomineerd: sergeant 1 Erik Verboven (AOCS Nieuw Milligen, mountainbike, wielrennen), kapitein Myrna Nierop (Edwards Air Force Base, Militaire Vijfkamp) en eerste luitenant Rik Roovers (vliegbasis Eindhoven, rugby).

Plaatsvervangend Commandant CML luitenant-kolonel Ted Meeuwsen maakte de uitslag bekend. Al jarenlang is Rik actief in de rugbysport en is tot tweemaal toe nationaal rugbyer van het jaar gewonnen (2010 en 2011). Daarnaast heeft hij inmiddels 40 caps voor het Nederlands team en dit jaar is hij gepromoveerd tot de aanvoerder van het nationale team. Daarnaast is hij inmiddels 4x landskampioen met Rugbyclub Hilversum.