13

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 12 | 2017

Journaal

Jaargang de Vliegende Hollander

Dit decembernummer van de Vliegende Hollander is het laatste van jaargang 73. Jaargang 74 start met een gecombineerd januari-februarinummer (01/02) dat halverwege laatstgenoemde maand uitkomt. Het juli-augustusnummer (07/08) blijft ook een gecombineerde uitgave.

Verkorte basisopleiding houdt technisch personeel op werkvloer

De Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) op vliegbasis Woensdrecht start per 1 januari 2018 met het verzorgen van MLE-66 BASIC EXAMINATION. Deze basisopleiding, ook wel de ‘verkorte Basic Training Course’ (vBTC) genoemd, dat alle vliegtuigonderhoudspersoneel moet doorlopen, werd tot dit moment alleen als geheel aangeboden. Daarmee was het toch al schaarse personeel meer dan 2 jaar onder de pannen bij de KMSL. Vanaf nu is dat teruggebracht tot een training met zelfstudie, contactdagen en uiteraard een formeel MLE-66 examen als afsluiting.
De behoefte om de BTC te volgen was er altijd al, maar de werkvloer had simpelweg geen tijd. De basisopleiding werd niet gezien als een samenstelling van individuele modules, maar als 1 geheel. Omdat de cursist dán lang gemist moest worden, wilden of konden technici niet deelnemen. Sinds 24 april van dit jaar is de KMSL al voor de Full Basic Training Course B1, B1.3 en B2 gecertificeerd door de Militaire Luchtvaartautoriteit. Daarvoor is de afgelopen 3 tot 4 jaar hard gewerkt. Tot afgelopen voorjaar verzorgde de KMSL de modules van de FBTC in het kader van het certificeringstraject onder toezicht van de MLA. Daarom waren deze modules ook (veel) langer.

Tekenbevoegd
Iedere vliegtuigtechnicus die bij Defensie binnenkomt, volgt eerst de Initiële Functieopleiding (per type) en gaat daarna de werkvloer op. Hij of zij werkt daar onder supervisie van een tekenbevoegde. Binnen 10 jaar, gemeten na start eerste module (v)BTC, moet de technicus alle modules van de basisopleiding B1, B1.3 en B2 doorlopen die uit tenminste uit12 modules bestaat. Haalt de cursist die, dan kan hij of zij de typeopleiding volgen om met de werkervaring op zak tekenbevoegd te worden op bijvoorbeeld F-16 of Cougar.
Ondanks de naam ‘verkorte basisopleiding’ gaat het om het aanbieden van – in totaal – 21 individuele modules. Cursisten worden daarmee zo kort mogelijk van de werkvloer weggehouden. De lesmethoden worden moderner: de KMSL neemt voor deze opleiding zoveel mogelijk afscheid van het klassieke, frontale eenrichtingsonderwijs. Van de deelnemers wordt meer eigen inbreng (leervragen) en zelfstudie verwacht, wat meer verantwoordelijkheid vraagt. De leerstof is pittig en de lat ligt hoog: per module moet de cursist een resultaat van 75% of meer halen. Alle herkansingen zijn in principe zonder een re-training en mogen pas na 90 dagen afgenomen worden.
Aanmelden voor de vBTC-modules kan vanaf heden via het stellen van een IOP. Foto's: LCW

streep

Monumentstatus voor Zulu-hangar op Soesterberg

De Zulu-hangaar op de (voormalige) vliegbasis Soesterberg is afgelopen november aangewezen als gemeentelijk monument van Zeist. Daarmee is de dreiging weg dat de hal afgebroken en vervangen wordt door een nieuwe en grotere hal zoals Defensie van plan was, van de baan. De hangaar is volgens kenners een uniek en zeldzaam militair gebouw in Noordwest-Europa.
Jarenlang was de Zulu-hangar dé plek waar vandaan onderscheppingen van Russische vliegtuigen startte. Het is gebouwd als een dubbele hangar (foto l.), maar na een brand in 1966 bleef de helft over. Decennia lang stonden jachtvliegtuigen paraat om eventuele indringers van het West-Europese luchtruim te onderscheppen. Na vertrek van het 32nd Fighter Squadron in 1994, is de hangar niet meer voor deze taak gebruikt. En na het sluiten van de vliegbasis dreigde het iconische object zelfs gesloopt te worden.
In de in juni 2007 door het Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis (BBA) uitgebrachte Cultuurhistorische inventarisatie met waardestelling werd de hangaar ‘een zeer belangrijk onderdeel, een kroonjuweel, in de ontwikkelingsgeschiedenis van het vliegveld’ genoemd. ‘Een uniek gebouw dat de tijd van de Koude Oorlog (1955-1990) zeer goed illustreert. Op grond van deze aspecten heeft het gebouw een hoge cultuurhistorische waarde.’
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed echter kwam na onderzoek in opdracht van het Ministerie van Defensie tot een andere conclusie: het gebouw heeft geen speciale historische waarde. Volgens Defensie verkeert het gebouw in vervallen staat, is opknappen te duur en heeft nieuwbouw de voorkeur. Het BBA weersprak dat en die conclusie is door de gemeente Zeist overgenomen door het gebouw tot monument te verklaren. Foto’s: uit collectie NIMH

streep

Remchute-testen voor F-35

Vanaf eind november tot en met begin 2018 vinden op Eielson Air Force Base diverse testen plaats met de remparachute voor de F-35’s van de Noorse Luchtmacht. Het project is een samenwerking tussen de US Air Force en de Noorse luchtmacht. Met de Noorse uitvinding kan de F35 veilig landen op ijzige of korte landingsbanen.
De banen van Eielson Air Force Base in Alaska, ver boven de Poolcirkel, zijn bij uitstek geschikt voor deze testen en oefeningen. Hier vliegen de toestellen in extreme weersomstandigheden. Het eerste deel van de test is om te zien hoe de F-35 zich gedraagt tijdens de extreme weersomstandigheden. Het testen met de chute begint volgend jaar. Noorwegen en Lockheed Martin werken samen met Nederland aan de ontwikkeling van deze capaciteit. De remchute werd begin dit jaar ook getest op de natte en droge startbaan op Edwards Air Force Base in Californië. Foto’s: Darin Russell, Lockheed Martin

streep

Sharepoint databank met wapensysteeminfo

Op zoek naar informatie over de Sukhoi Su-57? Of de Italiaanse A-129 Mangusta anti-tankhelikopter? Of het 2A45 Sprut 125 mm anti-tankgeschut uit Rusland? Of het ZBD-2000 amfibisch infanteriegevechtsvoertuig uit China?
Ze staan allemaal in de databank die de Sectie G2 van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte verzamelde. Het gaat niet alleen om de wapensystemen van China en Rusland, maar ook om die van westerse landen. G2 maakte op SharePoint een speciale pagina aan.
De alfabetisch gerangschikte informatie is bedoeld voor militairen en burgerpersoneel van alle krijgsmachtdelen en is sinds midden december bereikbaar via de link http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR003941/SitePages/Startpagina.aspx. Foto: Dmitry Zherdin, Wikipedia

streep

Luchtmacht gaat de ruimte in

De Koninklijke Luchtmacht verwacht haar eerste satelliet te lanceren in het tweede kwartaal van 2019. Op 30 november ondertekende Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt een contract met het Delftse bedrijf ISIS, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en de Technische Universiteit Delft.
Het gaat om een zogenoemde nano-satelliet die het formaat heeft van een flink pak melk. “Navigatie, communicatie en observatie van de aarde”, zo omschrijft Hoofd Bureau Space majoor Bernard Buijs de capaciteiten. “Zonder die informatie kun je bijna geen militaire operaties meer uitvoeren.” De kosten bedragen ongeveer 2,5 miljoen, waarin ook die van de lancering zijn verwerkt. De Brik-II zou minimaal 3 jaar in de ruimte moeten kunnen blijven. De nano-satelliet vliegt met 7 kilometer per seconde in 1,5 uur om de aarde.
Luyt: “Als luchtmacht willen we slim blijven meekijken en ontdekken wat we kunnen in de ruimte. We zijn volop bezig met vernieuwing, denk aan de F-35, nieuwe helikopters en tankvliegtuigen. Dan is dit een volgende stap, om ook informatie vanuit de ruimte te gebruiken. We zien het wel als proeftuin, zodat we kennis hebben van wat er in de markt te krijgen is. De luchtmacht moet ‘smart’ blijven meedoen.” Foto’s: Herman Zonderland

streep

C-130 en KDC-10 terug uit Midden-Oosten

Begin december keerden de KDC-10 en C-130 terug op vliegbasis Eindhoven van hun uitzending naar Koeweit. Onder de noemer 1 (NLD) AAR OIR opereerden beide types in 1 detachement, vanaf 2 locaties. Daar waar de Hercules vracht en personeel vervoerde, was voor de KDC-10 de opdracht air-to-air refueling.
Op 29 november werd voor de 1.000ste keer een vliegtuig in het Midden-Oosten bijgetankt en is er 6 miljoen liter brandstof in de lucht overgepompt. Maandenlang is er dagelijks gevlogen boven Irak en Syrië. Dat de strijd in volle gang was, viel goed te merken. Het bijtanken schoof mee met de frontlinies. Foto: sergeant 1 Joyce Rutjes

streep

CML test helmen en maskers

Het Centrum voor Mens en Luchtvaart (CML) zette van eind november tot begin december 2 panels aan het werk om het draagcomfort van het 20/P zuurstofmasker te vergroten. Het huidige masker zorgt voor discomfort bij vliegers.
Met name op de neusbrug zorgt het masker voor drukpijn en in sommige gevallen voor vergroeiing van het bot. “Veiligheid en comfort zijn voor de vlieger van het grootste belang om het werk in de lucht optimaal uit te kunnen voeren”, zo stelt dr. Marieke van den Oord, Hoofd Onderzoek CML. “Met dit onderzoek willen we samen met de maker van het 20/P masker het discomfort verminderen.” In een eerder stadium zijn de knelpunten van het masker in kaart gebracht door het CML. De fabrikant, Gentex Inc., heeft toen modificaties op het masker aangebracht die voor een betere stabiliteit en minder drukpijn zorgen. Het CML heeft samen met een stagiair van de TU Delft een methode ontwikkeld om de stabiliteit te meten. Met een infraroodcamera op de helm en LED’s op het masker worden de beweging ervan in kaart gebracht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de fabrikant het masker aanpassen. Foto’s: CML

streep

Kamer groen licht voor verlenging missies

De Tweede Kamer sprak op 12 december brede steun uit voor verlenging van de VN-vredesmissie in Mali en de NAVO-missie in Afghanistan. De bijdrage wordt verlengd tot eind 2018.
Met deelname aan Minusma, gereduceerd tot maximaal 250 Nederlandse militairen, draagt ons land bij aan de stabiliteit in Mali en daarmee de bredere Sahel-regio. De Nederlandse blauwhelmen richten zich net als tot nu toe, ook volgend jaar vooral op het verzamelen en analyseren van inlichtingen. Ongeveer 100 militairen blijven meedoen aan Resolute Support in Afghanistan. De missie richt zich op het trainen, adviseren en assisteren van het Afghaanse leger en de politie.

streep

Contract voor aanpassing Chinooks

De 6 CH-47F’s die in 2007 aangeschaft werden, krijgen een ingrijpende modificatie. Directeur Defensie Materieel Organisatie vice-admiraal De Waard tekende daarvoor op 14 december een contract met Boeing Defense, Space & Security. Het 6-tal krijgt daardoor dezelfde configuratie als de 14 nieuwe Chinooks die in 2015 bij het Amerikaanse leger zijn gekocht. De gemodificeerde helikopters worden in 2021 verwacht, aansluitend op de levering van de nieuwe toestellen.
De nieuwe Chinooks zijn van het type CH-47F MYII CAAS, waarbij CAAS staat voor Common Avionics Architecture System. De huidige 6 CH-47F’s beschikken nog over een cockpit met het Advanced Cockpit Management System. Om te voorkomen dat door een gemengde vloot de doelmatigheid en operationele effectiviteit worden aangetast, is besloten om de zes toestellen eveneens van CAAS te voorzien. Als de nieuwe en omgebouwde Chinooks binnen zijn, beschikt Defensie over 20 identieke CH-47F's. Foto's: KLu