07

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 12 | 2017

Parttime collega

Wat voor werk doe je in het dagelijks leven?

“Na een studie Integrale Veiligheidskunde en een master in Crisis and Security Management werk ik nu als coördinator/specialist Crisissimulaties bij het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in Rotterdam. Voor opdrachtgevers ‘bouw’ ik uiteenlopende scenario’s voor crisisoefeningen. Denk aan stroomstoringen, een terroristische aanslag, een cyberaanval. Wij adviseren organisaties om hun crisismanagement te verbeteren.”

Naar boven

Parttime collega

Reservisten, die doen toch alleen bewakingswerk? Nee, ze zijn op vele fronten inzetbaar. Sterker nog, de parttime militairen van de Groep Luchtmacht Reserve (GLR) zijn van grote waarde voor het Commando Luchtstrijdkrachten. In deze serie vertelden ze 2 jaar lang in 19 interviews over hun werk. Dit is de laatste aflevering. Inmiddels geniet ‘de reservist’ ruime bekendheid binnen de KLu.

Roan | 25 jaar
Soldaat 2  | reservist militaire taken
Tekst: Jack Oosthoek | Foto’s: Louis Meulstee

Naar boven

Wat is volgens jou de meerwaarde van een reservist?

“Hij brengt kennis en ervaring mee die een beroepsmilitair meestal niet heeft. Die beschikt immers alleen over militaire ervaring. Verder is een reservist vaak hoog opgeleid en vangt piekbelasting op wanneer beroepsmilitairen door bijvoorbeeld een uitzending niet kunnen.”

Naar boven

Waarom ben je reservist geworden?

“Ik heb Defensie altijd al interessant gevonden. Tijdens een voorlichtingsavond raakte ik enthousiast. Defensie richt zich op vrede en veiligheid en daar wil ik mijn bijdrage aan leveren. Helemaal mijn wereld. De saamhorigheid en de kameraadschap trokken me ook. In de burgermaatschappij is dat allemaal minder.”

Naar boven

Welke kennis neem je vanuit je burgerbaan mee de luchtmacht in?

“Mijn kennis over veiligheidskunde en mijn ‘sensitiviteit’ voor de omgeving. Ik ben iemand met oog voor verschillende belangen. Zeker in een groep heb ik oog voor detail en zorg graag voor duidelijkheid. ‘Omgevingssensitiviteit’ betekent bij mij ook: collega’s de achtergrond van een opdracht uitleggen.”

Naar boven

Wat voor reservistenwerk doe je?

“Eind mei rondde ik de Algemene Militaire Opleiding af. Die is best heftig, zeker om naast je dagelijkse werk te volgen. Maar de groep maakte veel goed. Na die AMO kwamen de militaire basisvaardigheidsdagen, binnenkort volgen operationele oefeningen. We trainen dan met helikopters, zijn oefenvijand en krijgen les in ceremoniële taken. Een nieuw avontuur. Ik kijk er naar uit.”

Naar boven

Welke vruchten pluk je in je civiele werk van je baan als reservist?

“Bij Defensie leer je wat discipline inhoudt en dat – als je écht wilt – veel mogelijk is. Ook leer je omgaan met mensen met een andere achtergrond en samen opdrachten uitvoeren. Een verrijkende ervaring. Verder leer je structuur in je werk aanbrengen en duidelijk te zijn naar collega’s en opdrachtgevers.”

Naar boven

Voel je je als reservist volwaardig luchtmachtmilitair?

“Zeker. Bij  een beëdiging bijvoorbeeld wordt geen verschil gemaakt tussen beroepsmilitairen en reservisten. Zolang de reservist zijn werk goed doet, neemt de beroepsmilitair hem serieus. Beiden vullen elkaar ook goed aan.”

Naar boven

Hoe zie je je toekomst als reservist?

“Ik wil graag eerst brede operationele ervaring binnen de GLR opdoen. Ook hoop ik – mogelijk wat meer vanuit mijn studieachtergrond – bij te dragen aan projecten. Of ik beroepsmilitair zou kunnen zijn? Ik heb veel respect voor ze omdat ze bereid zijn om zich op soms onprettige plekken in de wereld in te zetten voor vrede en veiligheid. Maar reservist zijn is op dit moment voor mij de beste keuze. Ik hoop zo nog jaren bij de luchtmacht te werken.”

Naar boven