04

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 06 | 2017

In-Formatie

In Memoriam

Op 23 juni overleed korporaal der eerste klasse Rachel de Vries. Als hulp vliegveiligheidsuitrustingstechniek was zij sinds 2005 werkzaam bij de PVE OFF Equipment Werkeenheid vliegveiligheidsuitrustingstechniek van het 930 Squadron, Defensie Helikoptercommando op Gilze-Rijen. De Vries was ongehuwd. Ze is 32 jaar geworden.

x

Sociaal Portaal App online

In navolging van de Sociaal Portaal intranetpagina is het Sociaal Portaal ook te downloaden als app. Die werd onlangs officieel gelanceerd door Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkracht generaal-majoor Fred Sotthewes. Hij downloadde de app als eerste op zijn smartphone, onder toeziend oog van Tanja Heringa van de  Stafgroep Bedrijfsveiligheid.

Het portaal draagt bij aan een sociaal veilige arbeidsomgeving. Dat is niet alleen een werkgeversverplichting vanuit de ARBO-wet, maar bespaart ook kosten doordat mensen zich minder snel ziek melden, minder snel in een juridisch traject komen of daar sneller weer uit komen.

Soms ziet de medewerker door de bomen het bos niet meer en heeft hij of zij behoefte aan ondersteuning bij de navigatie langs hulpverlening- en klachtloketten. De app moet de stap naar het juiste loket laagdrempeliger en toegankelijker maken, omdat inloggen via Mulan niet altijd mogelijk is. U vindt de gratis app in de Apple Store onder de naam Sociaal Portaal. De versie voor Android volgt. Foto’s: KLu

x

Presentaties Airpower Symposium beschikbaar

De presentaties die de sprekers op het Airpower Symposium gebruikten – zie daarvoor de vorige Vliegende Hollander – zijn nu beschikbaar op intranet. Na afloop van het symposium bleek dat er veel vraag was naar de slides. Daarom zijn ze nu downloadbaar. Kopieer onderstaande link op intranet, en u vindt ze. http://intranet.mindef.nl/klu/actueel/nieuws/2917/05/20170519_Airpower_Symposium_2017_technologie_vernieuwing_en_cyber.aspx

x

Erepenning voor oud-generaal

Generaal-majoor b.d. Frank Vogelpoel is onlangs onderscheiden met de Erepenning Koninklijke Luchtmacht. Hij kreeg die voor zijn werk voor het Kapittel der Militaire Willems-Orde. C-LSK luitenant-generaal Dennis Luyt speldde hem het eremetaal op vliegbasis Leeuwarden op.

Vogelpoel was sinds november 2000 lid van het Kapittel en vanaf 2015 plaatsvervangend voorzitter. In die functies hield hij zich bezig met onderzoeken die leidden tot voordrachten voor een Militaire Willems-Orde. Hij maakte 4 keer een uitreiking van deze hoogste militaire onderscheiding mee: 31 mei 2006 aan de Eerste Zelfstandige Poolse Parachutisten Brigade, 29 mei 2009 aan kapitein Marco Kroon, 4 december 2014 aan majoor Gijs Tuinman en 15 maart 2016 aan het Korps Commandotroepen.

Zijn bijdrage voor toekenning van de onderscheiding aan de Poolse brigade maakte veel indruk in Polen. De president van dat land benoemde hem daarom tot Ridder in de Orde van Verdienste van de Republiek Polen. Koning Willem-Alexander verleende Vogelpoel eervol ontslag bij het Kapittel. Foto: Defensie

x

Hoge Amerikaanse onderscheiding voor Nederlandse officieren

De Meritorious Service Medal is een hoge Amerikaanse onderscheiding, bedoeld voor Amerikaanse en buitenlandse militairen die meer dan verdienstelijk hebben opgetreden buiten gevechtsomstandigheden. 4 Nederlandse militairen deden dat in Israël en de Palestijnse Gebieden. Daarvoor kregen zij op 3 juni in Den Haag het eremetaal opgespeld.

Het gaat om de overstes Marcel Wolfs, Albert van Dijk, Peter Floor en majoor Joyce Kivits. Zij maakten deel uit van de joint multinationale civiel diplomatieke missie van de United States Security Coordinator for Israel and the Palestinian Authority (USSC, meer hierover in de Vliegende Hollander 5 van 2016). Dat heeft als doel het Palestijnse veiligheidsapparaat te ondersteunen bij de professionele uitvoering van de taken in de Palestijnse gebieden. Het hoofd USSC luitenant-generaal Frederick S. Rudesheim kende de onderscheidingen toe. De Amerikaanse Defensieattaché kolonel Vincent Martinelli reikte ze uit. Foto: Defensie

x

Uitrol blokstrepen voor adjudanten

De luchtmacht wil de adjudant in de nabije toekomst graag een grotere rol laten vervullen dan nu het geval is. Waar het CLSK nu vaak alleen gebruik maakt van de specifieke vakkennis, moet de adjudant ook gaat nadenken over de kwaliteit van de onderofficier. Om deze nieuwe rol kracht bij te zetten was het wenselijk de rang van adjudant beter zichtbaar te maken op het uniform. Dat gebeurt nu met de (her-)introductie van de blokstreep.

De adjudant draagt nu dezelfde rangonderscheidingstekens als de vaandrig en is het dus vaak lastig te zien te of het om een adjudant of om een vaandrig gaat. Voor beter onderscheid greep het CLSK terug naar een stukje historie: de blokstreep. Die werd in het verleden al door de adjudanten gedragen. Wel is de blokstreep nu iets moderner uitgevoerd. Foto’s: KLu

x

Mutaties opperofficieren

Commodore Mario Verbeek is vanaf maandag 26 juni de nieuwe Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten, tevens Chef Staf. Hij krijgt op diezelfde datum de rang van generaal-majoor. Verbeek was Directeur Materiële Instandhouding tevens Commandant Logistiek Centrum Woensdrecht.

Commodore Richard Laurijssen, Directeur Wapensystemen & Bedrijven bij de Defensie Materieel Organisatie, volgt hem op. Zijn functie wordt op 3 juli weer overgenomen door de huidige Commandant vliegbasis Leeuwarden, kolonel Denny Traas die dan bevorderd wordt tot commodore.

Generaal-majoor Martin Wijnen wordt op 13 juli Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten. Hij is inmiddels bevorderd tot luitenant-generaal. Sinds 28 januari 2016 is Wijnen Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten. Zodra Wijnen aan de slag is als P-CDS, krijgt de huidige – vice-admiraal Rob Bauer – de gelegenheid zich voor te bereiden op zijn functie als Commandant der Strijdkrachten. Die commandowisseling is 5 oktober.

x

Schietteam Woensdrecht weer 1ste

Het schietteam Woensdrecht heeft bij het 31. Internationales Militärschießen Hesborn Hochsauerland op 9 juni de eerste plaats behaald bij de internationale teams. Schutters waren Kevin van Natijne, Rick van den Berg, Thomas Schutter, Martijn de Vries, Gerko Brinks, Jaap van der Laan, Jack Den Braber, Ed Kamoen en Willem Van de Geijn en Johan Havelaar. Foto: Schietteam Woensdrecht.

x

Brevettering op Bückeburg

Sinds september 2015 volgen toekomstige marine NH90 helikoptervliegers de basis helikopter training (BHT) op het International Helicopter Training Center (IHTC) van de Bundeswehr in het Duitse Bückeburg. In de tweede klas zijn daar ook toekomstige Cougar vliegers van de luchtmacht bijgekomen. Zij werden op 16 juni gebrevetteerd.

Zij ontvingen eerst de Duitse wing, uitgereikt door de Director van het IHTC en hoofd van de Duitse Heeres Fliegertruppe, general Klein. De Nederlandse wing kreeg het viertal uit handen van het Hoofd Afdeling Helikopteroperaties, kolonel Giliam Bresser. Met het slagen van deze 4 kandidaten en de 2 uit de eerste klas is tot nu toe een 100% score behaald. Foto’s: KLu

x

CLSK Meerjaren Plan 2018 – 2022 vastgesteld

Het CLSK Meerjaren Plan (CMP) 2018 – 2022 versie 1.0 is op 13 juni door de Luchtmachtraad vastgesteld. De basis voor dit plan is het CMP 2017-2021, dat al in februari 2017 is uitgegeven.

De opzet van het document is in principe ongewijzigd gebleven. Inhoudelijk is het CMP echter van een grote update voorzien. De ambitie van het CLSK is toegevoegd, afkomstig uit de visie 5e Generatie Luchtmacht. De ontwikkelingen op het gebied van operaties, Matlog, P&BV, Financiën & Compliance zijn van een update voorzien. De structuur van de operatielijn Transitie naar 5e generatie Luchtmacht is aangepast. Deze volgt nu de drie pijlers ‘informatiedominantie verkrijgen’, ‘wendbaarheid vergroten’ en ‘het operationeel niveau versterken’.

In december 2017 kunt u nog een update van het CMP 2018 – 2022 verwachten, als gevolg van een aantal ontwikkelingen. Zo worden medio 2017 de uitkomsten van diverse Plannen van Aanpak (o.a. Fighter Centre of Excellence, Kenniscentrum Simulatie, Toekomstig Bestendig Functiehuis Matlog) verwacht. De inhoud hiervan moet gaan leiden tot een 'smarter' CMP, aangezien dan ook capaciteitsbeslag, benodigde ondersteuning, financiën aan de diverse activiteiten kunnen worden toegevoegd. Daarnaast worden de bouwstenen van de 5e Generatie Luchtmacht de komende periode uitgewerkt. Tot slot komen de uitkomsten van een eventueel regeerakkoord en Prinsjesdag in de update van het CMP 2018-2022. In december worden ook de bijbehorende taakopdrachten voor het jaar 2018 vastgesteld.

x

Meivlieger bij medaille-uitreiking Baltic Air Policing

Het personeel dat van januari tot en met april het luchtruim van de Baltische Staten bewaakte kreeg op 21 juni de herinneringmedaille opgespeld. De ambassadeurs van Litouwen Darius Semaška, Ilze Rūse van Estland en Mati Murd van Letland reikten de medailles uit. Dat deden zij samen met C-LSK luitenant-generaal Dennis Luyt, Commandant vliegbasis Leeuwarden kolonel Denny Traas en Plaatsvervangend Commandant vliegbasis Volkel luitenant-kolonel Peter de Bruijn. Kapitein b.d. Hans Hellendoorn, waarnemer van het Wapen der Militaire Luchtvaart in de Meidagen van 1940 was als eregast van C-LSK luitenant-generaal Dennis Luyt aanwezig.

De C-LSK maakte in zijn toespraak de vergelijking tussen de gedenkwaardige inzet van Hellendoorn die in een Fokker C-V als waarnemer de confrontatie zocht met de Duitse agressor. Nederland ging toen geheel alleen de strijd aan tegen een overmachtige bezetter. Hoe anders is dat in deze tijd waarin Nederland deel uitmaakt van het NAVO-bondgenootschap.

Op de foto (v.l.n.r.): Luchtmachtadjudant Fred Bruins, Mati Murd, Darius Semaška, Ilze Ruse, Hans Hellendoorn en zijn zoon Bart Hellendoorn en C-LSK luitenant-generaal Dennis Luyt. Foto's: Louis Meulstee

x

Defensie Chauffeurswedstrijd

Wie haar of zijn stuurkunsten wil testen kan op donderdag 21 september terecht bij de Defensie Chauffeurswedstrijd. Wie wordt de winnaar en daarmee de eigenaar van een Samsung tablet, GoPro of een ongelofelijke surprise-prijs?

Snel inschrijven, want vol is vol. Doe dat in 1 van de 3 categorieën: Cat B - MB 290GD, Cat C – YA 4442 met aanhangwagen 15 kN of Cat C – SCANIA (ALK is niet benodigd). U kunt deze dag slechts deelnemen aan 1 van deze wedstrijdcategorieën. Defensiemedewerkers, zowel burger als militair, dienen in het bezit te zijn van een geldig militair rijbewijs voor de ingeschreven categorie. De wedstrijd vindt plaats op het OTCRij in Oirschot, van 07:30 uur tot 17:30 uur. De dag wordt afgesloten met een maaltijd en de prijsuitreiking. Schrijf in via http://goo.gl/aK6mF9 of via de link op de intranetpagina van OTCRij. Militaire rijinstructeurs en -examinators zijn van deelname uitgesloten. Buitenlandse militairen doen buiten mededingen mee.