12

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 06 | 2017

Journaal

313 Squadron op NATO Tiger Meet

Van 5 tot en met 16 juni nam personeel van het 313 Squadron van vliegbasis Volkel met 8 F-16’s deel aan de NATO Tiger Meet (NTM) 2017. Plaats van handeling van de internationale oefening was Base Aéronavale Landivisiau in Frankrijk. Foto’s: Hermen Goud

2 weken lang trainden Europese jachtvliegtuig- en helikoptereenheden, ondersteund door een NAVO E-3A AWACS (foto), scenario’s van mogelijk toekomstige missies. Dit soort grootschalige oefeningen vinden in Europa maar beperkt plaats.

11 landen nemen deel aan de NTM. Behalve de Europese luchtmachteenheden, namen ook andere krijgsmachtdelen deel aan de oefening, waaronder marine-eenheden en speciale luchtverdedigingseenheden van de Franse landmacht. Op de foto 2 Rafales van de Franse Marine.

Grootschalig oefenen is van groot belang omdat missies in crisisbeheersingsgebieden alleen nog plaatsvinden in een joint en combined samenwerkingsverband, dus internationaal en met ander krijgsmachtdelen. Realistisch trainen voor breed inzetbare luchtmacht een inzet – bijvoorbeeld tegen ISIS blijft dan ook noodzakelijk. Op de foto een Gazelle van de Franse landmacht.

Trainingswaarde voor de vliegers zit hem niet alleen in het plannen en uitvoeren van complexe vluchtopdrachten, maar vooral in het gezamenlijk debriefen. Het nabespreken van een luchtgevecht levert waardevolle kennis en ervaring op, goed voor de algehele getraindheid van vliegers. Op de foto een vlieger van een Britse Sea King.

Alle deelnemende eenheden aan de NTM hebben een tijger of katachtige in hun squadronembleem en maken deel uit van de NATO Tiger Association. Zo ook het 313 Squadron dat in 2010 op Volkel gastheer was van de NTM. De Tiger Meet wordt al sinds 1961 gehouden en kent naast een operationeel ook een sociaal bindend karakter.

Pathfinders op grote hoogte boven Marnewaard

Pathfinders van 11 Luchtmobiele Brigade hebben op 2 juni voor het eerst vrije val gesprongen, een zogeheten tactische inzetsprong, met een paracompagnie tijdens de tweedaagse oefening Overhead Assault. Boven de Marnewaard sprongen de pathfinders op 3 kilometer hoogte uit een C-130 van het 336 Squadron. Tijdens de oefening sprongen de pathfinders overdag, maar bij een echte inzet springen ze ’s nachts om ontdekking te voorkomen. Voorheen sprongen de pathfinders op dezelfde manier static line. Foto’s: Louis Meulstee

streep

Eerste in Japan gebouwde F-35A onthuld

Bij Mitsubishi Heavy Industries op Komaki airbase in Nagoya, Japan werd op 5 juni de eerste door dat land afgebouwde F-35 onthuld. Deze F-35 Final Assembly and Check Out (FACO) facility is de derde locatie waar de F-35 wordt gebouw, na Fort Worth in de USA en Cameri in Italië. Nagoya wordt ook de plek voor onderhoud en reparatie voor Noord-Azië en de Pacific. Meer dan 220 operationele F-35’s zijn al gebouwd op de 3 locaties, het merendeel uiteraard in Amerika. Foto’s: Thinh Nguyen, Lockheed Martin

streep

Vliegbasis Eindhoven volledig MLE-gecertificeerd

Met het laatste certificaat voor de militaire luchtvaart voldoet vliegbasis Eindhoven sinds 6 juni als eerste binnen Defensie aan de 3 benodigde Militaire Luchtvaarteisen (MLE’s). Met het Air Traffic Services Training Organization (ATO)-bewijs is Eindhoven compleet gecertificeerd als luchthaven-, luchtverkeersleidings- en trainingsorganisatie. Ook voldoet de basis aan alle organisatie-eisen.

Om de luchtvaartveiligheid op en rond militaire luchthavens te borgen moet worden voldaan aan 3 luchtvaarteisen. 2 daarvan waren al ingevoerd op Eindhoven: luchthavenorganisatie inclusief infrastructuur en luchtverkeersdienstverlening. Vliegbasiscommandant kolonel Elanor Boekholt-O’Sullivan toonde zich trots. “Wij zijn niet op onze handen blijven zitten, maar gingen in gezamenlijkheid aan de slag om onze manier van opereren nog veiliger en beter te maken. Er is veel werk verzet op de werkvloer en we realiseerden een mindset waarbij veiligheid voorop staat.” Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit kolonel Bas Pellemans sprak van een historisch ‘wapenfeit’. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt noemde Eindhoven een voorbeeld. “Wat mij betreft is Eindhoven leading the way.” Foto: Defensie

streep

Iftar Defensie: saamhorigheid centraal

Bijna 250 Defensiemedewerkers kwamen op 8 juni bijeen op vliegbasis Volkel voor de jaarlijkse Iftar. Deze traditionele maaltijd tijdens de Ramadan wordt na zonsondergang genuttigd. Bijzonder was de grote opkomst niet-moslims. De Iftar wordt jaarlijks door een ander Defensieonderdeel georganiseerd. Dat gebeurt in samenwerking met de Dienst Islamitische Geestelijke Verzorging.

Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Fred Sotthewes sprak over de Ramadan als een periode waarin eenheid en saamhorigheid van de mens centraal staan. “Maar ik moet het benoemen, want we kunnen er niet omheen: hoe groot is het contrast met de situatie in de wereld op dit moment? De wereld kreunt onder de druk van verdeeldheid, haat en geweld. Het slaat een steeds grotere kloof en de discussies zijn gericht op voor of juist tegen Europa, voor of tegen migratie, pro of anti-islam.”

Krijgsmachtimam kapitein Adil Achahbar sprak over de mens die centraal staat en de overlevering van de profeet Mohamed: “Hij zei dat degene die zijn medemens niet bedankt, ook God niet dankbaar is. Respect voor de schepping is een centrale boodschap in de islam en daar staan we vanavond voor.” Hoofd krijgsmachtimam kolonel Ali Eddaoudi sloot zich hierbij volmondig aan: “De Iftar is niet belangrijk. Maar wel de gedachte dat we hier in alle kleuren samen zijn. U had ook thuis kunnen blijven. Maar koos te komen en slaat daarmee een brug naar de ander. Daarvoor ben ik u allen dankbaar!” Foto: sergeant 1 Joyce Rutjes

streep

Luchttransportklassen binnen Europa onder één dak

Het multinationale European Tactical Airlift Center (ETAC) is sinds de opening op
8 juni de thuisbasis voor opleidingen op het gebied van luchttransport. De komst van het centrum
Europese opleidingseenheid, gevestigd in het Spaanse Zaragoza, wordt gezien als een belangrijke stap in de Europese defensiesamenwerking op het gebied van tactisch luchttransport, waaraan vaak tekort is.

Voor de opleidingen leveren landen bij toerbeurt vliegtuigen en andere middelen. Zo leveren Duitsland een C-160, België, Polen en Spanje een C-130 en het gastland ook nog een C-295. De Koninklijke Luchtmacht zorgt vanaf 2019 tot 2022 voor een loadmaster en een instructeur. Het gezamenlijk inzetten van mensen en middelen voor opleidingen voor meerdere landen, betekent dat er van allebei meer overblijven voor operationele inzet.

Het Europese Defensie Agentschap (EDA), dat sinds 2011 bestaat, richtte het ETAC op. Dit opleidingscentrum is het grootste project dat het EDA nu heeft overgedragen aan 1 van de lidstaten. In totaal zijn dat er 20, waaronder Nederland. Het streven is de luchttransportcapaciteit binnen de Europese Unie te vergroten, tekorten aan te pakken en interoperabiliteit te verhogen. Hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid Federica Mogherini nam de opening van het centrum voor haar rekening. Mogherini, tevens vice-voorzitter van de Europese Commissie en hoofd van het EDA, deed dat samen met de Spaanse minister van Defensie Dolores de Cospedal. Ook C-LSK luitenant-generaal Dennis Luyt was bij de openingshandeling aanwezig. Foto's: EDA

streep

AWACS-vloot bestaat 35 jaar

Volgende maand meer over het 35-jarig bestaan van de NATO Airborne Early Warning & Control Force en het vliegtuigtype dat daarbij hoort, de E-3A AWACS. Nu alvast een opwarmertje in de vorm van hun vliegtuig in jubileumkleuren. Foto: NAVO

streep

Paperless Maintenance

Na afschaffing van het ‘publicatie beheerssysteem’ binnen het CLSK ontstond er een achterstand tussen de hardcopy-versie van de F-16 boekwerken en hun digitale evenknie op het publicatieportaal. Dit leidde niet alleen tot grote ergernis bij de medewerkers, ook kon men spreken van een potentieel onveilige situatie aangezien de boekwerken de configuratie van de vliegtuigen niet meer correct weergaf.

Om beide problemen aan te pakken, begonnen sergeant 1 Arthur Dekker en sergeanten Jesse Paul Hamstra en Bart Beentjes het project ‘Invoering digitale boekwerken’ begonnen. De 3 enthousiaste medewerkers van de werkeenheid motoren van het 920 Squadron op vliegbasis Leeuwarden, doopten het project later om tot Paperless Maintenance.

Door de aanschaf van enkele iPad’s is op basis van een aantal pilots het gebruik van digitale boekwerken op kleine schaal uitvoerig door deze drie mannen getest. Zij betrokken hierbij directe collega’s van de eenheid, leidinggevenden en externen, in een traject dat meer dan een jaar duurde.

Stap voor stap boekten zij voortgang, verdween de kritiek en de bureaucratie op een dusdanige wijze dat dit project vooruit begon te lopen op de gehele CLSK-organisatie. Uit de evaluatie bleek vervolgens niet alleen dat de gebruikers enthousiast waren. Ook de Directeur Materiële Instandhouding, commodore Mario Verbeek, gaf aan dat mede door het pionierswerk van deze drie onderofficieren, de luchtmacht over kan gaan op het gebruik van digitale boekwerken. Met de introductie hebben zij een voorschot genomen op de toekomstige veranderingen die passen in een 5e generatie luchtmacht. Als waardering voor hun inzet zette Verbeek hen op 13 juni in het zonnetje. Foto: Defensie

streep

Nederlandse eer voor projectleider F-35 Bogdan

Vlak na zijn afscheid als projectleider van het F-35 programma is luitenant-generaal Chris Bogdan op 16 juni geëerd voor het werk dat hij verrichte. Op de Nederlandse ambassade in Washington ontving hij het Ereteken voor Verdienste in Goud. Bogdan onderkende het belang van de Nederlandse bijdrage en hield tegelijkertijd rekening met de politieke situatie in Nederland. Binnen deze complexiteit ondersteunde hij Nederland altijd ‘op uitmuntende wijze’. In een aantal gevallen steunde hij Nederland en andere internationale partners, terwijl dit niet direct het Amerikaanse belang diende. Zijn betrokkenheid en loyaliteit waren symbolisch voor de uitstekende samenwerking tussen de Verenigde Staten, Nederland en de Nederlandse industrie.

Met name de manier waarop hij de Nederlandse industrie voortdurend betrok bij het programma wordt geroemd. Nederland stapte in 2002 als 1 van de 9 partners in het Joint Strike Fighter-programma met een bijdrage van 800 miljoen US dollar aan de System Development and Demonstration Phase. Het programma wordt geleid vanuit het F-35 Lightning II Joint Program Office. Aan het hoofd staat de Program Executive Officer. Bogdan vervulde deze functie van december 2012 tot mei 2017. Op 25 mei droeg hij zijn taak over aan vice-admiraal Mat Winter. De voormalige bommenrichter/navigator op de A-6 Intruder was het afgelopen half jaar al plaatsvervanger van Bogdan. Foto: Defensie

streep

Nieuwe kamercommissie bezoekt luchtmacht

Ook al is er nog geen nieuw kabinet, een nieuwe Vaste commissie voor Defensie is er wel Op 16 juni namen de leden op vliegbases Woensdrecht en Gilze-Rijen een kijkje in de luchtmachtkeuken.

“De luchtmacht is in feite altijd betrokken bij een operatie. Zonder luchtoverwicht is er tenslotte geen bewegingsvrijheid”, legde plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten generaal-majoor Fred Sotthewes het belang van airpower uit. Hij benadrukte de noodzaak van een balans in middelen om te voldoen aan de vraag voor een ‘joint’ optreden.

Het gezelschap zag ook waar de hangaar komt voor het F-35 motorenonderhoud. Directeur Materiële Instandhouding tevens commandant van het Logistiek Commando Woensdrecht commodore Mario Verbeek: “Vanaf 2019 krijgen we de eerste F-35’s. Op dat moment moet ons onderhoudspersoneel ervaren en goed opgeleid aan de kisten werken.”

Een NH90 en Cougar brachten de commissie vervolgens naar het Defensie Helikopter Commando op Vliegbasis Gilze-Rijen. Daar lichtte commandant commodore Gerhard Polet toe hoe helikopters landmacht en marine ondersteunen. “Maar”, waarschuwde hij, “als we op dit niveau willen blijven presteren, moet er een herstelpauze zijn na langdurige inzet. Dat is nodig om vliegers en ondersteunend personeel weer geoefend te krijgen.” Commissievoorzitter Raymond Knops noemde het bezoek aan de luchtmacht informatief en interessant. “Het was waardevol om te praten met het personeel.” Foto’s: Louis Meulstee

streep

Hoogvliegerdag voor ernstig zieke kinderen op Leeuwarden

Een droom uit voor 60 chronisch zieke en gehandicapte kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar: voor 1 keer in hun leven mochten ze zelf een vliegtuig besturen en daarmee een echte Hoogvlieger worden. Op 17 juni waren deze jeugdige piloten-in-de-dop door de Stichting Hoogvliegers uitgenodigd op vliegbasis Leeuwarden voor het maken van een vlucht onder begeleiding van ervaren piloten, daarbij vergezeld door ouders/verzorgers en broertjes/zusjes.

Dankzij de inzet van het eigen ambulancevliegtuig van Stichting Hoogvliegers kunnen ook bedlegerige kinderen deze vlucht maken. Elk kind kreeg na afloop van zijn of haar vlucht een vliegbrevet. Naast vliegen konden de kinderen bijvoorbeeld op de static show een E-One, F-16, Hawker Hunter en NH90 van binnen en buiten bekijken, vliegen met simulators, springen op een springkussen of met de brandweer op pad. Rond het middaguur werd met alles wat reed, licht gaf en geluid maakte een runway-run gedaan.

Ruim 50 vrijwilligers van zowel de KLu als de stichting zijn tijdens deze dag actief om kinderen een onvergetelijke dag te bezorgen. Die is mogelijk door in nauwe samenwerking met de KLu en met medewerking van de marechaussee, douane, Verkeersschool B. Knol, HCC Flightsimclub Leeuwarden, NoRiskIT, modelvliegclub LLC ‘Aeria’, de Dutch Hawker Foundation, Lions Leeuwarden, Air Combat Europe en Pascal’s attractieverhuur. Stichting Hoogvliegers bestaat dit jaar 10 jaar en heeft in die periode ruim 8.000 kinderen een unieke dag gegeven door ze te laten vliegen in een helikopter of vliegtuig. Even een dag niet denken aan het ziek zijn. Foto’s: Stichting Hoogvliegers

streep

KDC-10 weer op missie

Een KDC-10 en een ruim veertigkoppig detachement van het 334 Squadron vertrok op 19 juni wederom naar Koeweit. Vanuit de Oliestaat gaat het 5 maanden lang coalitievliegtuigen boven Irak voorzien van brandstof. De vliegtuigen strijden tegen terreurorganisatie ISIS boven Irak en Oost-Syrië. In het vierde kwartaal gaat Nederland voor de eerste keer een C-130 inzetten voor het vervoer van mensen en materieel ten behoeve van de anti-ISIS-coalitie.

Er is grote behoefte aan tankercapaciteit voor operaties boven Irak en Oost-Syrië. Het is dan ook al de tweede keer dit jaar dat een KDC-10 bijdraagt aan de strijd tegen ISIS. In het eerste kwartaal zijn in 6 weken 189 coalitievliegtuigen in de lucht bijgetankt. Daarbij is in totaal meer dan 2,6 miljoen pond brandstof afgegeven. Foto: Louis Meulstee. Video: Paris Hidden