14

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 05 | 2015

Journaal

Air Task Force vliegt 4000ste uur

De Air Task Force Middle East heeft recent haar 4.000e vlieguur gevlogen boven Irak sinds de eerste missie op 5 oktober 2014. Het F-16-detachement maakt deel uit van de Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen terreurorganisatie ISIS.

Sinds oktober 2014 zijn door de task force ruim 800 sorties gevlogen en heeft het detachement meer dan 500 keer bommen afgeworpen. Samen met internationale coalitiepartners voert de task force luchtaanvallen uit boven Irak om de opmars van ISIS een halt toe te roepen.

streep

Apache naar Mali

Het Nederlandse Minusma-detachement in Mali beschikt weer over het vereiste aantal van vier Apache gevechtshelikopters. Een C-17 Globemaster vervoerde onlangs een vervangende machine vanuit Nederland richting Centraal-Afrika. Bij een schiettraining op 17 maart jl. werd 1 toestel verwoest. Daarbij kwamen de twee bemanningsleden om het leven.

De Verenigde Naties proberen de veiligheid en stabiliteit in Mali te herstellen met de Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Minusma). Nederland levert sinds april vorig jaar een belangrijke bijdrage aan deze missie. De omvang bestaat naast vier Apaches uit 450 man en 3 Chinook-transporthelikopters.

streep

Monument voor omgekomen VN-personeel

Op het VN-kamp naast Camp Castor in Gao (Mali) is een monument onthuld ter nagedachtenis aan de omgekomen VN peacekeepers. Dat gebeurde op de International day of United Nations Peacekeepers die dit jaar als motto 'Together for Peace' had.

Voor het Nederlandse detachement was de gebeurtenis temeer bijzonder omdat begin dit jaar in Mali 2 Apache-vliegers omkwamen. Na het onthullen van het monument werd een minuut stilte gehouden. De ceremonie eindigde met een defilé. Op dit moment zetten 125.000 mannen en vrouwen zich namens de VN in voor handhaving van de vrede.

streep

Nederland en Duitsland beloven elkaar bijstand

Duitsland en Nederland gaan nauw samenwerken bij de bestrijding van grote natuurrampen of calamiteiten in de grensstreek. De 2 landen bespreken in zo'n geval meteen de mogelijke inzet van militaire eenheden, het beschikbaar stellen van specialistische eenheden en de kosten.

Deze grensoverschrijdende samenwerking werd in Berlijn ondertekend door commandant Commando Territoriale Taken van de Bundeswehr generaal majoor Hans-Werner Wiermann en plaatsvervangend Directeur Operaties van de Defensiestaf commodore-vlieger Theo ten Haaf. 

streep

Apaches gaan weer vliegen

De Nederlandse Apache gevechtshelikopters gaan weer vliegen. Het specifieke onderdeel dat volgens het voorlopige onderzoek de crash heeft veroorzaakt, wordt vervangen. Fabrikant Boeing heeft deze maatregel laten weten aan Defensie.

De Apaches in Mali zijn al voorzien, zodat de operaties weer kunnen beginnen. Aan de vervanging van het onderdeel in de andere Apaches wordt hard gewerkt.

Defensie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk. Een voorlopige conclusie is dat de crash is veroorzaakt door een falend onderdeel in het besturingssysteem van de kist. Op basis daarvan is een risico-analyse gemaakt en dat leidde tot het besluit het  vliegen te hervatten. Het volledige rapport van de commissie van onderzoek is nog niet gereed.

streep

Luchtmacht werkt mee aan flexibel ruimtemissieconcept

De Koninklijke Luchtmacht, XCOR Space Expeditions, ESA-ESTEC en de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft gaan nauw samenwerken. Dat doen ze in een project voor de ontwikkeling, het onderzoek, het testen en het demonstreren van een nieuw en flexibel ruimtemissieconcept met een nieuw type ruimtevliegtuig dat diverse keren per dag inzetbaar is.

Het onderzoek moet duidelijk maken of dit ruimtevliegtuig geschikt is als lanceerplatform voor het testen van nieuwe technologie, zoals instrumenten en 'melkpaksatellieten' (satellieten ter grote van een pak melk of een pak suiker) in de ruimte. Deze vorm van ruimtevaart is aanzienlijk sneller en goedkoper dan traditionele ruimtemissies en -lanceringen. In 2018 wordt de eerste vlucht uitgevoerd tot een hoogte van ruim 100 kilometer boven de aarde.

streep

Nieuwe doctrine Air Manoeuvre

Het nieuwe Handboek Air Manoeuvre Tactics is uit. De leidraad beschrijft de huidige air manoeuvre doctrine en vervangt de Leidraad 6, die ruim 10 jaar meeging. Het handboek biedt inzicht en houvast voor iedere commandant en staf die één of meerdere inzetvormen van air manoeuvre moet beheersen.

“Actualisatie van de doctrine was hard nodig”, meent luitenant-kolonel Frank Grandia, projectleider en auteur van het handboek. “In de afgelopen jaren is er ontzettend veel veranderd. Zo zijn we overgegaan op een ander besluitvormingsmodel en is de doctrine rondom land- en luchtoperaties doorontwikkeld. Bovendien is in Irak en Afghanistan veel ervaring opgedaan met air manoeuvre. Daarnaast is binnen het Verbrede Operationele Concept van 11 Air Manoeuvre Brigade meer nadruk komen te liggen op inzet met tactische transportvliegtuigen.”

Geïntegreerde aanpak

In het handboek wordt dieper ingegaan op de verschillende inzetvormen van air manoeuvre: air assault, air attack (rotary wing), airmobile, air landing en airdrop (para). Verder komen de kenmerken, toepasbaarheid en achtergronden van luchtmobiele operaties uitgebreid aan bod. Aangezien bij dergelijke inzet vrijwel altijd sprake is van een joint operatie, is het handboek in nauwe samenwerking tussen landmacht en luchtmacht ontwikkeld. De leidraad is te vinden op intranet en is gecodeerd als LAND-CA-03.

streep

Niet stoppen met gebruik chroomhoudende verf

Minister Hennis Plasschaert heeft aangegeven dat Defensie niet gaat stoppen met het gebruik van chroomhoudende verf. Door zo’n maatregel  zouden wapensystemen als de F-16  langere tijd aan de grond moeten blijven. Dat is volgens de bewindsvrouw een onaanvaardbare inbreuk op de bedrijfsvoering en op de veiligheid van Nederland. Hennis Plasschaert deed haar uitspraken tijdens een onlangs in de Tweede Kamer gehouden debat over de ziekmakende stof. 

streep