04

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 05 | 2015

In Formatie

70 jaar 298 Squadron

 298 Squadron vierde onlangs haar 70ste verjaardag. Voor actief dienende militairen die ooit deel uitmaakten van ‘298’ is er op 21 september een reünie voor actief dienende militairen met een verleden bij 298 Squadron. Opgave per mail (WJM.vd.Bussche@mindef.nl) tot uiterlijk 1 augustus 2015.

x

Nieuwe schuifpassanten voor onderofficier-in-opleiding

Met het uitreiken van nieuwe schuifpassanten is een traditie in ere hersteld. Voortaan zijn onderofficieren-in-opleiding weer herkenbaar aan de blauwe driehoek op hun schouder. Dat was in vroeger tijden zo en nu weer.

Tijdens een bijzonder appel op Woensdrecht heeft luchtmachtadjudant Fred Bruins de eerste exemplaren uitgereikt aan klassenoudsten van de Militaire Basisopleiding Luchtmacht. De driehoek staat symbool voor de aspirant onderofficier-luchtmacht en geeft uiting en herkenbaarheid aan de bijzondere positie van de onderofficier binnen de luchtmacht. De driehoek staat symbool voor de drie fundamentele waarden van de onderofficier: leider, vakman en mentor.

x

Vliegbasis Volkel onthaalt helden

Drie jonge inwoners uit Wijchen waren voor een leuke dag op vliegbasis Volkel te gast. Mike Hermsen, Giovanni Gijsbers en Ruben Moors reddenin het gelijknamige plaatsje een echtpaar uit een brandend appartementengebouw. Voor commandant vliegbasis kolonel-vlieger André Steur was deze heldendaad aanleiding het trio een uitnodiging te sturen.

Het gezelschap werd meegenomen in de wereld van de operationele F-16 vlieger. Langs de hoofdbaan keek het drietal naar enkele take-offs, bezochten de verkeerstoren en maakten een vluchtje in een F-16 simulator. Ook stonden gesprekjes met enkele F-16 vliegers op het programma. Burgemeester van Wijchen Hans Verheijen vergezelde het gezelschap.

x

Volkel met familiedag in de wolken

Het evenement Volkel in de Wolken vond dit jaar gelijktijdig plaats met de jaarlijkse familiedag op de vliegbasis.

De Volkel in de Wolken Hamilton Airshow is een jaarlijks terugkerend evenement in het centrum van Volkel. Naast een braderie, themapark en static show vormt de vliegshow traditioneel een hoogtepunt. Deze editie trok tussen de 20.000 en 25.000 bezoekers. Om de goede band tussen de vliegbasis en omgeving te benadrukken, verzorgden twee F-16's een fly by.

De familiedag werd dit jaar voor de 11 keer gehouden ter ere van het thuisfront. Omdat militairen door oefeningen, missies en uitzendingen vaak langere tijd en veelvuldig van huis zijn, worden op deze dag de achterblijvers in het zonnetje gezet en bedankt voor de steun.

x

36 jaar trouwe dienst

Adjudant Floor Brouwer heeft in Breda de medaille voor 36 jaar langdurige, eerlijke en trouwe dienst ontvangen. In het bijzijn van zijn collega’s speldde hoofd kernstaf kolonel Robert Adang hem de onderscheiding op.

Brouwer begon zijn carrière op 19-jarige leeftijd als soldaat bij de LIMOS. Na 12 maanden opleiding kwam hij bij 12 Groep Geleide Wapens terecht als soldaat-luchtmachtbewaking. Later klom hij op tot specialist grondoperaties op vliegbasis Ypenburg. Ook vervulde hij diverse functies bij de DOPKLu. Zijn laatste functie hier was die van senior travelmanager. In deze hoedanigheid hebben velen veelvuldig een beroep gedaan op zijn expertise.

x

Partnerbeleid veiligheidsonderzoeken

Defensiemedewerkers die een beroep willen doen op de Tijdelijke Voorziening behorend bij het partnerbeleid veiligheidsonderzoeken, kunnen voor 1 september 2015 een schriftelijk verzoek indienen bij het hoofd van hun Defensieonderdeel.

Medewerkers in dienst van Defensie met een vertrouwensfunctie en een partner die in de afgelopen 5 jaar 3 maanden of langer in het buitenland verbleef, kunnen in aanmerking komen voor de regeling. Het gaat hierbij om een buitenlandverblijf van 3 maanden aaneengesloten of onderbroken.

Alle militairen en de meeste burgers bij Defensie vervullen een vertrouwensfunctie, waarvoor een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig is. Daaraan vooraf wordt altijd een veiligheidsonderzoek uitgevoerd.

Een VGB kan worden ingetrokken als de partner van een Defensiemedewerker 3 maanden of langer in het buitenland verbleef en als over deze periode geen gegevens te verkrijgen zijn. Intrekking van de VGB leidt in de regel tot ontslag. Defensie wil echter voorkomen dat goed functionerende medewerkers de organisatie moeten verlaten en biedt via de Tijdelijke Voorziening de mogelijkheid 5 jaar lang een vervangende functie te vervullen waarvoor geen VGB nodig is. Na afloop kan de medewerker weer solliciteren op een vertrouwensfunctie.

Meer informatie

De voorwaarden om een beroep te kunnen doen op de Tijdelijke Voorziening staan in de SG-Aanwijzing over de Tijdelijke Voorziening. De Kamerbrief biedt meer informatie over de Tijdelijke Voorziening. Of lees de veelgestelde vragen en de brochure van het MIVD. 

x

Herinneringsmedaille Vredesoperaties

"Uw opdracht was om in korte tijd de militaire kracht van ISIS te breken. En met 366 missies volbracht u die taak. Met zero verliezen. Met zero onbedoelde nevenschade. Met zero burgerslachtoffers. Toen u aankwam was tweederde van Irak ondergelopen door ISIS. Stond ISIS 15 kilometer buiten Baghdad aan de deur te kloppen. Toen u vertrok was de opmars gestuit. Een helder doel, een helder resultaat."

Dat zei commandant der strijdkrachten generaal Tom Middendorp onlangs op Leeuwarden tijdens de uitreiking van de Herinneringsmedaille Vredesoperaties aan 200 leden van de eerste Air Task Force Middle East.

Eveneens Leeuwarden ontvingen ruim 85 militairen de Baltische Air Policing medaille (zie foto). Zij ontvingen deze herinnering als eerbetoon voor hun inzet ten behoeve van de bewaking van het luchtruim van de Baltische Staten in de periode september tot en met december 2014. De ambassadeurs van de drie Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen reikten het eremetaal uit.

x

Uitreiking brandweermedailles Vliegbasis Volkel

11 medewerkers van de brandweer van Vliegbasis Volkel ontvingen onlangs een medaille voor hun jarenlange dienstverband. Chef staf van de vliegbasis luitenant-kolonel Bibi Schmitz speldde het eremetaal op. Sommigen kregen hun onderscheiding voor het 12,5-jarig dienstverband anderen voor 35 jaar trouwe dienst.

De medailles zijn verstrekt door Brandweer Nederland in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Hulpverlening (KNVBH). De onderscheidingen zijn voor medewerkers van regionale en gemeentelijke brandweerorganisaties en bedrijfsbrandweren, waaronder de luchtmachtbrandweer.

x