01

Dit artikel hoort bij: de Vliegende Hollander 05 | 2015

SCHNITGERS BRIEFING

Klein in aantal, groot in daden.

Dinsdag 17 maart staat in mijn geheugen gegrift. Het was een gitzwarte dag in de geschiedenis van de Koninklijke Luchtmacht. Het was de dag waarop kapitein vlieger René Zeetsen en eerste-luitenant vlieger Ernst Mollinger omkwamen bij een crash van hun Apache.

Een periode van onzekerheid brak aan. Houden we alle Apaches aan de grond? Wat is de oorzaak geweest? Wanneer zetten we onze missie in Mali weer voort? Onzekerheden die ook bij de collega’s in Mali - die bijdragen aan VN-missie MINUSMA – overheersten.

Aan deze periode van onzekerheid kwam een einde toen bekend werd dat een falend onderdeel in het besturingssysteem de oorzaak was. Een crash bleek onvermijdelijk. Een oplossing kwam er, in samenwerking met de VS en de fabrikant. Ook de onderzoekscommissie en het crisis-team deden en doen uitstekend werk. En zodra de defecte onderdelen zijn vervangen, kunnen we weer aan de slag. Het helidetachement in Mali hervat missies, 301 Squadron begint weer met trainingsvluchten in Nederland. Een vervangende Apache is onlangs naar Gao getransporteerd. Blijft het verlies van twee prima kerels.

In het Midden-Oosten vliegen we volop. Begin mei heeft ATF ME boven Irak haar 4.000e uur gevlogen. Onze deelname aan de strijd tegen ISIS blijft niet onopgemerkt. Coalitiepartners zijn vol lof, ook de minister van Defensie toont zich tevreden na een bezoek aan het Midden-Oosten en Irak. Die tevredenheid beaam ik volledig en vervult mij met trots.

De veelvuldige inzet van onze middelen heeft gevolgen. Voor het personeel, het thuisfront en ook het materieel. Maar mede dankzij het gemotiveerde en professionele personeel en de goede samenwerking met civiele partners houden wij onze wapensystemen inzetbaar. Hierdoor kunnen wij 24/7 worden ingezet boven Irak, bijdragen aan stabiliteit in Mali, steunen we de antipiraterijmissie en vliegen we goederen en personeel over de hele wereld om missies te ondersteunen of te helpen bij humanitaire rampen zoals in Nepal.

In de loop van het jaar loopt het mandaat van de missies in Mali en het Midden-Oosten af. Het kabinet zal in de komende periode een besluit nemen of de missies worden verlengd. Intussen blijven we bijdragen aan de internationale strijd tegen ISIS en de veiligheid en stabiliteit in Mali.

Naast de toekomst van de missies zijn we in Nederland volop bezig met de toekomst van de luchtmacht, CLSK 3.0. Zoals ik vaker heb aangegeven, is CLSK 3.0 de weg naar een relevante, betaalbare, innovatieve en daarmee toekomstbestendige luchtmacht die vanuit lucht en ruimte bijdraagt aan vrede, veiligheid en vrijheid.

Ik ben in april naar het innovatiecentrum van Accenture in Londen geweest. Hier heb ik samen met leden van de Innovation Council (IC) een speciaal dagprogramma doorlopen. Dit hielp ons inspiratiesessies in het kader van CLSK3.0 van het afgelopen half jaar door te vertalen naar keuzes voor de toekomst, de zogenaamde ‘innovatiethema’s’. We hebben als IC gekozen voor de innovatiethema’s: ‘Big Data’ en ’Niet-kinetische beïnvloeding’. Het innovatiecentrum AIR maakt eerst met materiedeskundigen een verdere verdiepingsslag op deze thema’s. Het is de bedoeling dat hier dan weer concrete voorstellen voor radicale innovaties uit ontstaan, die vervolgens weer aan de IC worden voorgelegd. Daarvan houden wij u op de hoogte in de komende nummers van de Vliegende Hollander

Kortom, de luchtmacht is volop in beweging zowel in binnen- als buitenland en is nu en in de toekomst een relevante partner in het snel veranderende veiligheidsdomein.