Eindhoven - Een jaar in cijfers

Tekst Arno Marchand
Foto Frank Crébas

Een bijzonder vliegveld met 2 grote bedrijven

Welke militair ook op uitzending gaat, de route gaat vrijwel steevast via de vliegbasis Eindhoven. Op die manier heeft iedereen binnen de KLu wel met dit knooppunt van de militaire luchttransport te maken. Maar er gebeurt veel meer op deze vliegbasis annex civiele luchthaven. Vrachtvluchten, tanker-operaties, vele duizenden commerciële vliegbewegingen; 17 uur per dag, 7 dagen per week is de basis in touw. En daarbij nog 25 keer per jaar ’s nachts.

“Eindhoven is een bijzonder vliegveld waar 2 grote bedrijven – de vliegbasis en de civiele luchthaven – heel goed samenwerken.” Zo kijkt de militaire commandant, kolonel Johan van Soest, tegen zijn onderdeel aan. “Er gebeurt hier echt van alles en dat maakt het leuk. En veel van wat je doet, is daadwerkelijke inzet. Wij zorgen voor de openstelling van het vliegveld. Gaat daarin iets niet goed door bijvoorbeeld het weer, dan is dat direct merkbaar. Dan moeten op de civiele luchthaven bijvoorbeeld een handvol Boeing 737’s een andere landingsplaats zoeken en staan er in de terminal 1.000 mensen te wachten. Duidelijke afstemming is dus essentieel en dat gaat erg goed.”

x
Foto: adjudant Eric Vorstenbosch

Voorbeeld

‘Eindhoven’ is een flink grote werkgever in Brabant. “Op de vliegbasis verdienen 1.200 man hun boterham en daarnaast op Eindhoven Airport nog eens 1.300”, zegt Van Soest. “Dat is nog exclusief allerlei toeleveranciers – niet alleen goed voor de economie van de lichtstad maar ook voor de B.V. Nederland.”

2014 is een bijzonder jaar voor de vliegbasis Eindhoven. “Veel bijzondere activiteiten naar aanleiding van de situatie in de wereld,” geeft de commandant aan, “en dat is te zien in onze vliegactiviteiten. Daarnaast is er de constante – geplande – groei van de luchthaven. Ik vind het een prestatie dat we al die vliegbewegingen met zo weinig mensen voor elkaar krijgen. We zeggen nooit ‘nee’ en leveren veel diensten aan heel Defensie en buitenlandse eenheden. Met het European Air Transport Command hebben we op Eindhoven een goed voorbeeld van Europese samenwerking.”

Op onderstaande wereldkaart corresponderen de gekleurde lijnen met de 4 vliegtuigtypes in de onderste infographic.

x

95%

Met de intentie om samen met Noorwegen en Polen 4 multirole tankers aan te schaffen – voor Nederland ter vervanging van de KDC-10 – ziet ook de toekomst voor Eindhoven er goed uit. Die trein rijdt en als andere landen daarbij willen opstappen, dan kan dat, geeft Van Soest aan. “Als je succes hebt, doet dat volgen. Wij hoeven met dit plan in ieder geval niet op andere landen te wachten om verder te kunnen.”

Ondertussen laat de inzetbaarheid van de eigen vliegtuigen van het 334 en 336 Squadron een stijgende lijn zien. “Nog nooit eerder haalden we ruim 2.300 uur met 4 C-130’s en bijna 2.000 met 2 KDC-10’en. Dat komt omdat de modificatieprogramma’s van beide types nu zijn afgerond. We konden ze nu inzetten waarvoor ze zijn bedoeld, en daarmee haalden we 95% van onze taakopdracht. Als je dat vertaalt naar een rapportcijfer, haalden we een 9,5.” En met een lach besluit hij: “Dan doen we het best goed.”

x