In memoriam

Op 29 november overleed sergeant-majoor Roy Cooman. Hij werkte als floormanager bij de expeditie op Vliegbasis Gilze-Rijen. Hij was getrouwd en had 2 kinderen. Cooman is 53 jaar geworden.

streep

IGK opgenomen in Amerikaanse erelijst

Luitenant-generaal Bart Hoitink is in december opgenomen in de International Honor Roll van de Air University op luchtmachtbasis Maxwell in de Verenigde Staten. Oud-studenten die Commandant Luchtstrijdkrachten of luitenant-generaal zijn, komen voor deze bijzondere eer in aanmerking. Generaal Hoitink studeerde in 2002 aan de Air University en haalde er zijn Master Strategische Studies.

Hoitink is sinds 30 juni 2014 Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht. De generaal vond het geweldig om met zijn vrouw Grace even terug te zijn op zijn oude universiteit: “Goed om te zien hoeveel klasgenoten van destijds op belangrijke posities terecht zijn gekomen. Deze opleiding heeft daar beslist aan bijgedragen en onderstreept nog eens het belang van internationale samenwerking.” Foto: Defensie

x
streep

Hulpverleners MH17 krijgen herdenkingspenning

“Samen boos. Samen verbijsterd. Samen stil. Jullie hebben het verschil gemaakt. Dankzij jullie onmisbare inzet hebben de slachtoffers een waardig afscheid gekregen.” De woorden van premier Mark Rutte, gesproken vanaf een videoscherm, missen hun impact niet in de hallen van de Galgenwaard.

Veel Defensiemedewerkers kregen daar een herinneringspenning voor hun inzet na de ramp met vlucht MH17. Het kabinet geeft op die manier een blijk van waardering voor het werk dat zij, vaak onder zware omstandigheden, verrichtten.

Op Vliegbasis Eindhoven reikte Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Sander Schnitger de erepenning uit aan 13 militairen. Zij stonden symbool voor iedereen die vanuit de luchtmacht een bijdrage leverde. Foto’s: Hans Roggen

x
streep

Medailles voor F-16 detachement Midden-Oosten

“Vanuit het Midden-Oosten, 24 uur per dag, 7 dagen per week, draagt u er zorg voor dat de snelle opmars van de terroristische organisatie ISIS een halt wordt toegeroepen. Die opmars vormt een directe bedreiging voor de regio en veroorzaakt instabiliteit aan de grenzen van Europa.” Met deze woorden vatte C-LSK Schnitger samen waarom de Air Task Force Middle-East is uitgezonden. Hij sprak zijn woorden aan het begin van de medaille-uitreiking tijdens zijn kerstbezoek aan het Nederlandse detachement. 5 militairen van 1(NLD)ATFME ontvingen de Herinneringsmedaille Vredesoperaties voor hun inzet in Afghanistan. 3 militairen ontvingen de Bronzen Medaille, het onderscheidingsteken voor langdurige en trouwe dienst. Voorafgaand aan de uitreiking bezocht de delegatie verschillende afdelingen en sprak ze met detachementsleden. Foto: Defensie

x
streep

Nederlandse F-16-vlieger ontvangt Amerikaanse Air Medal

Op 8 december 2014 ontving majoor Henk Doorten de Amerikaanse Air Medal na zijn graduation aan het Australian Command & Staff College in Canberra. De F-16-vlieger kreeg het ereteken vanwege zijn verdienstelijke prestaties tijdens operatie Enduring Freedom.

In 2003 vloog Doorten meerdere gevechtsmissies die zorgden voor essentiële ondersteuning aan grondtroepen van de coalitie. Zijn missies droegen direct bij aan het succes van operatie Enduring Freedom. Commandant USAFCENT, luitenant-generaal John W. Hesterman III, loofde het professionele vermogen en de uitstekende vliegvaardigheden van Doorten. Voor hem kwam de uitreiking van het ereteken als een grote verrassing. Foto: USAF

x
streep

Commando-overdrachten

Kolonel-vlieger André Steur nam op 2 december het commando over de vliegbasis Volkel over van ranggenoot Peter Tankink. Tankink wordt Hoofd Operatiecentrum bij het Commando Luchtstrijdkrachten in Breda. Steur was hiervoor hoofd integrale plannen en coördinatie op de Defensiestaf in Den Haag. Eerde bekleedde hij op Volkel functies als plaatsvervangend commandant operatiën en commandant 312 en 313 Squadron. Voorafgaand aan de overdracht onthulde Tankink een fotogalerij van de eerdere basiscommandanten, ontworpen door – voormalig luchtmachtfotograaf – Leonie Voets-Van Helmond. Foto’s: sergeant 1 Joyce Rutjes

x
streep

Commando-overdracht in Midden-Oosten

Op 7 januari droeg de eerste detachementscommandant van 1(NLD)ATF-ME het commando officieel over aan zijn opvolger. Directeur Operaties commodore Onno Eichelsheim, gaf aan hoe bijzonder deze missie is voor de Koninklijke Luchtmacht: “Jullie hebben de snelste deployment ooit in de historie van de Koninklijke Luchtmacht bewerkstelligd, naar een zogenaamde bare-base locatie.” Foto: Defensie

x
streep

Eerste vrouwelijke CLSK/CML-duiker gecertificeerd

Sergeant Amanda Akker is sinds december de eerste vrouwelijke duiker met het CLSK/CML-duikcertificaat. Ze ontving het eerbewijs uit handen van de duikcoördinator CLSK en de certificerende instantie van het CZSK, de Defensie Duikschool. De opleiding kwam tot stand in  nauwe samenwerking tussen deze en de Survival, Evasion, Resistance and Extraction (SERE) School van het Centrum voor Mens en Luchtvaart.

Deelnemers worden opgeleid tot civiele Cat. A1-duiker en volgen daarna een opleiding in een contextrijke omgeving tot CLSK/CML duiker bij de vakgroep Watersurvival & Equipment van de SERE School op locatie Gilze-Rijen. Deze maakt gebruik van een systeem dat in verschillende helikopterconfiguraties past. Foto’s: SERE School

x
streep

Nieuwjaarsreceptie en ridder-medaille in Nationaal Militair Museum

De traditionele Nieuwjaarsreceptie van de commandant Luchtstrijdkrachten op 9 januari, werd voor het eerst gehouden in het Nationaal Militair Museum (NMM) op de voormalige vliegbasis Soesterberg. Bij die gelegenheid werd een volstrekt verraste dr. Jan Janssen, tot voor kort directeur van het inmiddels gesloten Militaire Luchtvaart Museum, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jan Janssen heeft “een cruciale rol gespeeld bij de totstandkoming van het nieuwe museum. Er is veel waardering voor zijn inzet en toewijding en voor de wijze waarop hij als militair-historicus zijn gehele loopbaan bij Defensie de geschiedenis van onze krijgsmacht onderzoekt en voor het voetlicht brengt”, aldus burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer. Hij reikte de koninklijke onderscheiding uit. “Dit is een mooie waardering voor het werk dat ik 14 jaar lang heb verzet om de geschiedenis van de krijgsmacht de plek te geven die hij verdient”, reageerde Janssen die het NMM-concept mede ontwikkelde. Foto: Defensie

x
streep

PC-LSK opent Sociaal Portaal

“Luchtmachters hebben recht op een uitdagende, sociale en veilige werkomgeving en lokale vertrouwenspersonen zijn daarbij onmisbaar", aldus generaal-majoor Emile van Duren. Midden december gaf hij het startschot van het CLSK Sociaal Portaal, samen met Directeur Centrale Organisatie Integriteit Defensie (D-COID), mr. Claire Zalm.

“Deze site helpt medewerkers als startpagina of wegwijzer in de veelheid van intranetloketten voor hulpverlening en ondersteuning. Daarbij past het bij het motto ‘people matter’ dat we hebben verankerd in de CLSK 3.0 visie.” Het Sociaal Portaal is een centraal punt voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van ongewenste omgangsvormen, bijzondere personeelszorg, welzijn en integriteit. Neem een kijkje op de Intranetportaal Koninklijke Luchtmacht en kijk onder ‘snel naar’ bij het Sociaal Portaal CLSK. Foto: Defensie

x
streep

Lumara-vergaderingen openbaar

Met ingang van 13 januari is het wekelijkse overleg van de Luchtmachtraad (Lumara) openbaar. Het overleg vindt vanaf dat moment plaats bij innovatiecentrum AIR op de vijfde verdieping in de Luchtmachttoren. De Lumara kiest voor deze transparante insteek in het kader van CLSK3.0.

Tot op heden vond het overleg achter gesloten deuren plaats in de Soesterbergzaal. Met deze transparantie worden luchtmachters aangemoedigd op de achtergrond mee te luisteren met deze hoogste overlegvorm binnen het CLSK. De setting doet daarmee denken aan de publieke tribune van de Tweede Kamer.

Om het overleg niet te verstoren zijn er wel een aantal ‘spelregels’ waaraan moet worden voldaan. Zo is het niet toegestaan om in- en uit te lopen tijdens het overleg en hebben de toeschouwers geen inspraak op de vergadering. Op termijn wordt gekeken naar de mogelijkheid van een webcast om eenieder vanaf zijn eigen onderdeel het overleg te laten volgen. Het overleg van de Lumara start elke dinsdag om 11 uur en duurt tot 12 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Lumara, majoor Rob Olthoff op 076-5447057 of WRJ.Olthoff@mindef.nl.

streep

CLSK Safety Award voor Dave Goderie

Dave Goderie, plaatsvervangend dockchief F-16 bij 980 squadron ontving midden januari de CLSK Safety Award. C-LSK luitenant-generaal Sander Schnitger overhandigde hem de trofee met bijbehorend certificaat. Goderie onderkende vorig jaar een onveilige situatie op het Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW) en reageerde daar direct adequaat op. Hij voorkwam door oplettendheid en navraag, dat ‘niet-pneumatisch vet’ werd gebruikt in plaats van ‘wel pneumatisch’ bij een F-16. Dit bleek ook bij 1 andere F-16 te zijn gebeurd.  Goderie ontving kort daarna al een Beste Beurt voor zijn adequate handelen.

Iedere CLSK-medewerker komt in aanmerking voor de CLSK Safety Award. Om veilig gedrag te promoten, wordt het hele jaar door op alle CLSK-onderdelen ‘Beste Beurten’ uitgereikt. 1 hiervan wint uiteindelijk de trofee.

streep