Commandanten en defensiemedewerkers hebben last van traag lopende reorganisaties. Het reorganisatieproces brengt ook veel onduidelijkheid met zich mee en dat zorgt voor onrust bij het personeel. 

IGK op werkbezoek bij de pantserinfanterie

“Wat is mijn perspectief; kan ik nu blijven of moet ik straks gaan…?”

De spelregels rond reorganisaties zijn gaandeweg erg ingewikkeld en kwetsbaar geworden. Het personeel vraagt zich af of Defensie wel snel genoeg kan inspelen op actuele situaties. Ik hoor vaak de zorg over de vertragende rol van de vakbonden in dit proces in relatie tot het arbeidsvoorwaardenoverleg. Ik deel deze zorgen en daarom start ik in 2017 een themaonderzoek: ‘(Re)organiseren bij Defensie’.