Dit artikel hoort bij: Specials 02

ADVIES

Jaarlijks bezoek ik ongeveer een derde van alle eenheden van Defensie. De werkbezoeken en de themaonderzoeken geven mij de input om de minister van Defensie gevraagd en ongevraagd te adviseren over vraagstukken die de organisatie betreffen. Ik richt mij daarbij voornamelijk op het signaleren en agenderen van en adviseren over knelpunten of problemen bij de uitvoering van het beleid op de werkvloer. Goed werkgeverschap staat daarbij centraal.

werkbezoeken IGK

Bij de werkbezoeken aan binationale eenheden en missies zijn de banden aangehaald met mijn Duitse counterpart, de Wehrbeauftragte des Bundestages. Samen met hem, met de Nationale Ombudsman en de Voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag is de missie in Mali bezocht, wat een extra dimensie gaf aan het werkbezoek aan de missie MINUSMA. Daarnaast zijn de gedrevenheid van de militairen, hun professionaliteit en de onderlinge kameraadschap elementen die bij de werkbezoeken aan missies steevast indruk maken.

Bij de werkbezoeken in Nederland komt een aantal onderwerpen gedurende het jaar in toenemende mate terug. Ik heb deze onderwerpen samengevat in de drie volgende hoofdthema’s: Schaarste, Werkgeverschap en Reorganisaties. 

Lees meer over het werkbezoek aan Mali op de Facebookpagina van de IGK.

Of bekijk hieronder 10 verschillende Facebookberichten voor een impressie van de werkbezoeken die de IGK in 2016 aflegde.

Tijdens het bezoek aan de waarnemend Gouverneur van Aruba, Mevrouw A. Tromp-Yarzagaray, hebben we gesproken over de militaire presentie en de taken die zowel de Mariniers, het personeel van de Kustwacht en de Marechaussee verrichten op het eiland. Ook over de opgedane ervaringen van onze defensiemedewerkers met het wonen en werken op Aruba. Tevens over mijn mogelijke rol en invloed met betrekking tot de samenwerking met de Arubaanse miliciens. Een zeer prettig bezoek. https://www.facebook.com/Gouverneur.vanAruba/

Meevaren met de Surface Assault and Training Group van het korps Mariniers. Wie wil dat nou niet?? Ik kreeg vandaag die kans en genoot van de trip van Den Helder naar Texel met één van de landingsvaartuigen. Aan boord gesproken met de commandant waarmee ik de afgelopen jaren in Den Haag nauw heb samengewerkt. Een enorme teamspirit kenmerkt dit bezoek, zowel op Texel als in Den Helder. Een groeiende eenheid waar dan ook de bijbehorende pijnpunten duidelijk worden; de slechte materiële gereedheid, de (niet) tijdige beschikking over reserveonderdelen, het ontbreken van een grijpvoorraad. Maar ook het dilemma tussen enerzijds de operationele verplichtingen en anderzijds de instroom van nieuw personeel met bijbehorende opleidingen. Maar iedereen zet hier de schouders onder.

De mogelijke sluiting van de locatie betekent tevens een oplopende achterstand in onderhoud, dat kan toch niet! Met de medezeggenschap spreken we over reorganisaties, verhuizen, personeelsbeleid en materiële aspecten waaronder de effecten van werken met straling.

Van Texel naar Den Helder met twee FRISC'n. Dit staat voor een Fast Raiding Interception Special Forces Craft (snel onderscheppings- en beveiligingsvaartuig). Mijn collega van de Inspectie kwam uiteraard als een goede tweede aan in Den Helder 😉.
http://korpsmariniers.com/…/surface-assault-and-training-g…/

Super gemotiveerd en iedereen enthousiast!

Samen met de Nationale Ombudsman, tevens de Veteranenombudsman, en de Voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag ben ik op weg naar Gao, Mali. Onderweg stoppen we eerst nog in Berlijn om mijn Duitse collega op te halen. In het VN kamp Castor in Gao zitten immers ook onze Duitse collega's die steeds meer integreren met de Nederlandse eenheid. Zij verzorgen oa de force protection en vergaren tevens de nodige informatie voor de VN. Tijdens de verschillende gesprekken krijgen we een goed beeld van het werk en de omstandigheden waaronder iedereen zijn werk doet. Het vele stof levert extra slijtage op, hierdoor is het verbruik van reserveonderdelen groter dan onder Nederlandse omstandigheden. Het kamp groeit uit zijn voegen en het naburige 'super camp' van de VN grenst direct aan kamp Castor.

Dat geeft allerlei uitdagingen op het gebied van veiligheid en hygiene.
Helaas hoor je soms nog dat de sollicitatiemogelijkheden op een functie vanuit het uitzendgebied niet goed zijn ingeregeld, of de 'te late' aanwijzing voor een uitzending. Ook de technische staat van de voertuigen wordt besproken en afgezet tegen de allernieuwste spullen die Duitsland nu invliegt.

We hebben allen een goed beeld gekregen op de wijze waarop een militair een veteraan wordt en wat hij of zij daarvoor moet doen. Chapeau!

Ook in Bamako is iedereen enthousiast en zijn de zaken keurig voor elkaar! Na een bezoek van 2 dagen vliegen we van Gao naar Bamako. Een zeer warm welkom door de militair attache en zijn echtgenote. Wonen en werken in Bamako, Mali, met kinderen voor een periode van enkele jaren is een avontuur. Iedereen geniet, wel horen we enkele kleinere zorgpunten die in een voorlichting beter verwerkt moeten worden.

Binnen de MINUSMA (missie) levert Nederland de DCOS OPS. Hij is verantwoordelijk voor het toewijzen van de opdrachten aan de commandanten van de ongeveer 12.000 VN militairen, afkomstig van 44 landen, in Mali. Een belangrijke taak! De overige Nederlandse militairen zijn ingedeeld bij de inlichtingeneenheid, logistiek, communicatie en informatie systemen, vrachtafhandeling, een trainingsmissie van de Europese Unie, ondersteunen van politietaken met UNPOL, human resources etc.

Met zoveel variëteit vallen de verschillen in regelgeving en rechtspositie direct op. Uitzendtermijnen, vergoedingen en verlofmogelijkheden, maar ook de voorlichting aan de individueel uitgezonden militair kan hier en daar duidelijker, soms is maatwerk ook tijdens een uitzending op zijn plaats! Goed om ook reservisten in Mali aan het werk te zien.
Het bezoek sluiten we af met een diner bij de Nederlandse Ambassadeur en zijn gastvrije echtgenote. Samen met de Malinese Ombudsman en de vertegenwoordiger van de Malinese IGK bespreken we kort de bevindingen van ons werkbezoek.
Zo, terug naar Nederland. In 6 uur van 47 naar 15 graden Celsius, heerlijk!

In de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Chios zien we de resultaten van het werk van het Nederlandse Border Security Team. Een eenheid samengesteld uit collega's van de Nationale Politie, Ministerie van V&J, Marechaussee, Marine, Luchtmacht, Landmacht en burgers van het Commando Diensten Centra (CDC) van Defensie. De taak is om vluchtelingen op te vangen en de Griekse autoriteiten en ook UNHCR te assisteren in het proces om de mensen te begeleiden in het vervolgtraject. Ontroerende verhalen waar onze mensen mee worden geconfronteerd. De ene dag spelen met de ontheemde kinderen en de volgende dag streng toezien op de juistheid van allerlei documenten. Bepalend voor het wel of niet toelaten van mensen, die veel ontberingen hebben meegemaakt, tot Europa.

Hier ontmoet ik een super gemotiveerd team, medewerkers die in een open en goede sfeer met elkaar alle werkzaamheden uitvoeren. Wat iedereen bezig houdt is het wel of niet verlengen van onze deelname in 2017, niemand verwacht dat de vluchtelingenstroom snel zal stoppen.
http://frontex.europa.eu

Op Vliegbasis Volkel spreek ik met de Commandant, zijn managementteam en deputaties van het personeel van het 900 en 901 Squadron. De focus ligt vandaag op de ondersteuning, noodzakelijk voor het realiseren van een vliegprogramma.

De mogelijkheden voor jonge medewerkers om door te stromen zijn zeer beperkt. Terwijl er zoveel veranderingen op het personeel van deze vliegbasis afkomen? Dan denk je toch juist dat iedereen nodig is voor de nieuwe taken. Wat meer ruimte voor de mensen is dan zeer wenselijk. Een achterstand in opleidingen, terugkoppeling van opgebrachte ideeën, uitleg van een business case en uitbesteden van onderhoud, voor voertuigen of vliegtuigen houdt de gemoederen bezig.
Daarnaast zijn alle mogelijke veranderingen op personeelsgebied, pensioenafspraken, het functiehuis, de toelagenstructuur en de eindejaarsregeling versus het langer doorwerken onderwerpen waar meer informatie voor nodig is. Geeft de "agenda voor de toekomst", de doorontwikkeling van ons personeelsbeleid, antwoorden op al deze vragen?

Enthousiast, gedreven, gemotiveerd en zeer betrokken bij de ontwikkelingen binnen de Koninklijke Marechaussee. Dit kenmerkt het bezoek vandaag aan de medewerkers van de Brigade Brabant Zuid in Eindhoven. De verschillende onderwerpen zijn door de medewerkers keurig voorbereid waardoor de beschikbare tijd goed benut kon worden voor de discussie. De mogelijkheden om door te stromen van fase 2 naar 3 staat bovenaan de lijst, naast de toename van het takenpakket, de groei van de luchthaven versus de achterblijvende personele bezetting. Ook de gevolgen hiervan voor aanvullende scholing, training, opleiding voor een vervolgtraject, eventueel buiten defensie, of gewoon een dag verlof!?

Heeft ons personeelsbeleid wel voldoende juiste instrumenten voor het behoud van goed personeel? Moeten we niet meer maatwerk leveren? Is het defensiebeleid wel voor ieder specialisme binnen defensie de juiste oplossing? Over deze onderwerpen spreken onze collega's, en ze hebben ook een aantal antwoorden. Moeten we wel luisteren!

Aan boord van Zr.Ms. Van Speijk zit de sfeer er goed in. Net aangemeerd aan de operationele steiger na 1,5 jaar onderhoud. Iedereen terug aan boord voor de technische en operationele opwerking. Medio 2017 klaar en dan hopelijk een inzet! De tijd in het tijdelijk onderkomen aan wal naast de steiger is voor de boordplaatsers de afgelopen maanden geen pretje geweest. Primitief, geen verbinding en dat in 2016!? Aan boord hoor ik voorbeelden van achterstallige bestellingen van onderdelen, trage lijnen in de logistiek maar ook mogelijke oplossingen: haal beslissingslagen uit het SAP proces, geef betere bevoegdheden aan commandanten.

De bemanning maakt zich zorgen over de kwaliteit van de net opgeleide jonge collega's. Doen we het wel goed genoeg? Is er voldoende begeleiding aan boord? Moeten de opleidingen niet beter aansluiten bij de instroom, maar ook de uitstroom naar een operationele eenheid?

Iedereen heeft veel vragen over de ontwikkelingen op personeelsgebied. Daar moeten we beter over communiceren op papier en/of digitaal! Maar ja, dan moet WiFi het wel doen 😉
https://www.defensie.nl/…/inhoud/e…/schepen/zr-ms-van-speijk