Het is goed om te zien dat reservisten steeds meer een structurele schakel worden in onze defensieketen. De ontwikkelingen voor de ‘Adaptieve krijgsmacht’ zijn hierbij van groot belang. Er is echter nog steeds behoefte aan een duidelijk reservistenbeleid. Het mogelijk maken van een verdere doorontwikkeling met reservisten, is voor zowel de reservist en zijn werkgever als voor Defensie van belang. Ik denk onder meer aan opleiding, carrièreperspectief, inzetbaarheid in afstemming met werkgevers, gelijkschakeling arbeidsvoorwaarden en personele ‘uitwisseltrajecten’ tussen bedrijfsleven en Defensie.

Als Inspecteur der Reservisten wil ik graag de verbinding blijven zoeken met de werkgevers van de reservist. Ik zal dan ook weer een aantal werkbezoeken plannen bij niet-militaire werkgevers die reservisten en veteranen in hun organisatie hebben.

Uit gesprekken met CEO’s van grote bedrijven is gebleken dat onze veteranen en reservisten zeer gewaardeerde werknemers zijn die een enorme meerwaarde vormen voor ‘werkend Nederland’, niet zozeer vanuit het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, maar vanuit een wederzijdse win-win situatie.

“Geef me 15 namen van veteranen en ik neem ze morgen aan!”

x
Een reservist als parttime militair, zie onderstaande foto's uit Defensiekrant (nr. 3, 2014). 
x
x
x