Oktober 2016 was Nederland host nation van de International Conference of Ombudsinstitutions for Armed Forces (ICOAF) in Amsterdam. De ICOAF is een jaarlijks terugkerende conferentie op initiatief van the Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF) en werd dit jaar door 29 landen bezocht. Samen met de Nationale Ombudsman was de IGK gastheer van deze conferentie. De rol van de ombudsinstituten vóór, tijdens en na de missie, in relatie tot goed werkgeverschap voor militairen, is tijdens deze conferentie besproken. Ook zijn stappen gezet voor nieuwe internationale samenwerkings­verbanden.

Minister, Commandant der Strijdkrachten, Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht en Nationale Ombudsman gastsprekers bij ICOAF