Om mijn werk als adviseur van de minister en als Inspecteur der Veteranen en Inspecteur der Reservisten goed uit te kunnen oefenen, is het aangaan van netwerken en het slaan van bruggen met relevante spelers binnen en buiten Defensie een must. Een belangrijk instrument hiervoor is het organiseren van themabijeenkomsten op de Zwaluwenberg. In 2016 zijn een drietal van deze bijeenkomsten georganiseerd, te weten: Veteranen aan het werk, Jong talent, De ondernemende veteraan. 

IGK ontvangt jong talent Defensie op De Zwaluwenberg