Ik constateer dat er een sterke relatie bestaat tussen arbeidsvreugde, vertrouwen, motivatie en materiële aspecten. Commandanten, directeuren, kader en manschappen, spreken hun zorgen uit over onder andere de personele en materiële gereedheid, de geoefendheid en overige voorzieningen, die alle essentieel zijn voor een goede taakuitvoering. Deze zorgen zijn niet nieuw, maar in 2016 wordt ook de als schraal ervaren arbeidsvoorwaarden genoemd. Het is goed om te zien dat inspanningen worden verricht om de materiele gereedheid te verbeteren, maar dit levert nog nauwelijks zichtbare effecten op.

“Defensie staat onder water”.