Commandant in z’n kracht

Tijdens de werkbezoeken is opgevallen dat commandanten onvoldoende invloed kunnen uitoefenen op de essentiële randvoorwaarden voor hun primaire taak.

In mijn themaonderzoek bezie ik samen met commandanten de invloed van de volgende vijf aspecten op de primaire taak van de commandant: de gevolgen van centralisatie, besluitvorming in de keten, de ontwikkeling van personeel, het verlies van vertrouwen en de organisatiecultuur. Het onderzoek geeft een aantal oplossingsrichtingen, zoals de beschikbaarheid over voldoende mensen en middelen en de aandacht voor gezamenlijke oplossingen van commandanten en hun ketenpartners voor actuele problemen. Het onderzoek wordt in de eerste helft van 2017 aangeboden aan de minister van Defensie.

“Ik moet een hoop, maar mag een beetje”.

Commandanten, leveranciers en specialisten met elkaar in gesprek bij de IGK op De Zwaluwenberg
x

VAM/ AGW

Frustraties over Vraag- en Aanbodmanagement (VAM) en Assortimentsgewijs Werken (AGW) vormden de aanleiding voor een nader verdiepingsonderzoek. Het rapport komt met een aantal kritische bevindingen gebaseerd op ervaringen van de werkvloer. Deze betreffen onder meer de nadruk op de financiële sturing in het proces in plaats van sturing op effectiviteit en klantgerichtheid. Het nog onvoldoende functioneren van SAP, de voortdurende schaarste en de dubbele rol van klant en leverancier van de defensieonderdelen maken het proces uiterst gefragmenteerd en zeer complex. Er zijn inmiddels allerlei iniatieven ontplooid om het VAM proces te verbeteren.

IGK op werkbezoek bij het Materieel Logistiek Commando in Leusden
x

Drugsbeleid binnen Defensie

Gedurende de tweede helft van 2016 is door mijn staf een inventariserend onderzoek gehouden over drugsgebruik en het drugsbeleid binnen Defensie. Bij militairen is vooral het zerotolerance-beleid bekend en maakt het probleem moeilijk bespreekbaar uit angst voor ontslag. Hulpverleningsmogelijkheden zijn onbekend bij medewerkers. Mijn adviezen, gericht op preventie en controle, zijn besproken met de Bestuursstaf. Ik zie uit naar verbeteringen op dit terrein.

IGK bezoekt de Brigade Recherche op Schiphol