De onzekerheid over pensioen op basis van midden- of eindloon; het AOW-gat; het gebrek aan doorstroom, bevorderingsruimte en toekomstperspectief met daaraan gekoppeld de problematiek rond de overgang binnen het Flexibel Personeelssysteem; het gebrek aan extra geld voor reservisteninzet; en het steeds langer moeten doorwerken. Dit zijn allemaal onderwerpen die het personeel afleidt van de primaire taak. Ik spreek de hoop uit dat de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden op korte termijn tot een resultaat zullen leiden waar beide partijen zich in kunnen vinden, zodat daarmee een einde komt aan de onzekerheid bij het personeel.

IGK op werkbezoek bij de genie

“Het personeel is het belangrijkste kapitaal van Defensie.”