Samenwerken

In de wereld van inlichtingendiensten is het gebruikelijk om informatie uit te wisselen. Dit gebeurt echter onder voorwaarden. Door van elkaars informatie gebruik te maken, wordt de inlichtingenpositie van de diensten versterkt. Voor een relatief kleine dienst als de MIVD is een effectieve samenwerking met partners van essentieel belang voor de taakuitvoering.

De MIVD werkt nationaal samen met diverse organisatie en neemt deel aan verschillende overleggen. Ook internationale samenwerking is cruciaal voor de MIVD. Hieronder een overzicht.

Nationaal

Nationale veiligheidBeschermen wat ons dierbaar is

Nationaal

Internationaal

Over de landsgrenzenEU, NAVO, VN en verder

Internationaal