Sleutelrol voor MIVD

De wereld om ons heen is onrustig. Onze in- en externe veiligheid staan onder druk en zijn ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit wordt keer op keer pijnlijk duidelijk. Aanslagen in Europese steden, het neerhalen van de MH-17, radicalisering, cyberaanvallen, grootse migratiestromen en ga zo maar door. Om de wereld veiliger te maken, worden onze militairen veelvuldig en overal ingezet. In eigen land, nabij onze landsgrenzen maar ook ver weg. Bij dit alles vervult de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) een sleutelrol. Goede inlichtingen, en dus een goede informatiepositie, zijn immers letterlijk van levensbelang.​

In dit jaarverslag leest u meer over het werk van de MIVD

Een van de meest ingrijpende veranderingen sinds het begin van deze eeuw is de exponentiële ontwikkeling van het digitale domein. Dit betekent ook iets voor de werkwijze van de MIVD. In februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Als ook de Eerste Kamer met deze wet instemt, krijgt de MIVD dan eindelijk de bevoegdheden die de dienst zo hard nodig heeft. De huidige wet, op basis waarvan de dienst nu opereert, is gedateerd en te beperkt. Ook terroristen en andere kwaadwilligen communiceren immers in bits en bytes, via de kabel dus. Die nieuwe Wiv is dan ook geen nice to have maar een absolute must

Medewerkers van de MIVD doen hun werk in stilte en achter de schermen. Om die reden krijgen zij niet altijd de publieke waardering die ze wel degelijk verdienen. In dit jaarverslag leest u meer over het werk van de MIVD. Op hoofdlijnen, dit is per slot van rekening inherent aan aard en karakter van een inlichtingendienst. Desalniettemin hoop ik dat het jaarverslag u een beeld geeft van de vele werkzaamheden van de MIVD. Het belang hiervan is en blijft groot.

Jeanine Hennis-Plasschaert

Minister van Defensie