Tekst Evert Brouwer
Foto Jarno Kraayvanger

Kerninstructeurs in opleiding

Kolonel Jan Vonk

De meeste nieuwe uitrustingsstukken en helmen voor de uitgifte in het eerste half jaar van 2021 zijn inmiddels geproduceerd en onderweg naar het KPU-bedrijf. “De coronapandemie werpt hindernissen op voor het project STRONG (Soldier TRanformation ONGoing), maar in overleg met de defensieonderdelen proberen we alles zo goed mogelijk op schema te houden.” Dat zegt clustercoördinator Militair & Uitrusting kolonel Jan Vonk van de Defensie Materieel Organisatie.

Vanaf volgend jaar krijgt iedere militair een nieuwe helm en de operationeel geplaatsten ook nieuwe uitrusting. Laarzen en kleding volgen in een latere fase. Om het grote draagcomfort van de nieuwe helm en uitrusting maximaal te kunnen benutten, moet je even weten hoe het werkt. Vandaar dat sinds november zogenoemde kerninstructeurs zijn opgeleid. De cursus duurt 2 dagen – waaronder een test op de hindernisbaan – en er doen kerninstructeurs mee van alle krijgsmachtdelen. Ze ervaren de modulariteit van het systeem. Je kunt variëren van fight light tot en met volledig omgehangen en maximaal beschermd.

Ook een test op de hindernisbaan maakt deel uit van de opleiding voor kerninstructeurs.
De nieuwe uitrusting zit als gegoten.

Wapensysteem

De kerninstructeurs staan straks voor hun eigen eenheid om ervoor te zorgen dat de kennis in alle lagen van de krijgsmacht aanwezig is. “We proberen daarvoor iedereen te ‘vangen’. Ook de in het buitenland geplaatste militairen. Je krijgt het dus niet zomaar mee. Dat zou tot verkeerd gebruik en blessures kunnen leiden. Alle onderdelen vullen elkaar aan: dit is in feite een compleet wapensysteem”, zegt kolonel Vonk.

“Ik weet zeker dat het goede spullen zijn en de militair hiermee blij zal zijn.” Zijn woorden worden meteen al bevestigd door luchtmachtsergeant-majoor Marcel Olthof. Als landmachtmilitair maakte hij uitzendingen mee naar Bosnië, Irak en Afghanistan. “Het is een wereld van verschil met de spullen waarmee ik daar heb rondgelopen”, zegt hij. “Je hebt veel meer bewegingsvrijheid, zeker als je in een voertuig moet zitten. De helm vind ik een enorme vooruitgang, zeker in combinatie met de ballistische bril.”

Marcel Olthof van vliegbasis Leeuwarden is onder de indruk van het draagcomfort.

Iets langzamer

De verwachtingen bij de militairen zijn gezien de reacties hoog gespannen. Vandaar dat kolonel Vonk blijft hameren op de tijdige levering van het materieel. “En dat gaat sinds maart met kunst en vliegwerk”, bekent hij. “De wereld kwam tot stilstand en dat gold ook voor de transportmarkt. De containers met spullen kwamen en komen nog steeds niet allemaal op tijd in Nederland aan. Met het KPU-bedrijf werken we er keihard aan om alles op tijd op de planken te hebben en zoals gepland begin volgend jaar te gaan uitleveren. We temporiseren de uitlevering wel. Om de leveronzekerheid van de industrie op te kunnen vangen, leveren we nu aan 200 militairen per week in plaats van aan 400.”

De kerninstructeurs bekijken en voelen aan de nieuwe uitrusting.

Kwaliteit

Corona heeft niet alleen gevolgen voor transport naar Nederland. De leveranciers moeten ook allerlei listen verzinnen om de grondstoffen van sub-leveranciers naar hun bedrijf te krijgen. Dit resulteerde er bij de uitrusting in dat bij sommige artikelen de webbing niet helemaal in orde is. “Als we de leverancier daarbij aan het contract zouden houden – we mogen alles terugsturen en opnieuw laten fabriceren – zouden we op zijn vroegst pas rond de zomer kunnen beginnen met de uitlevering. Aangezien je de fout nauwelijks ziet en er geen invloed is op functionaliteit en veiligheid, heb ik ervoor gekozen de artikelen voorlopig te accepteren en uit te geven. Anders zouden we wel heel veel teleurstelling hebben voor een relatief kleine fout. Vanaf april levert de leverancier weer artikelen met de hoge kwaliteit die we afgesproken hebben.”

De bewegingsvrijheid is groot, zo toont de test op de hindernisbaan aan.