Tekst Leo de Rooij
Foto sergeant Cinthia Nijssen

De Defensie Materieel Organisatie maakt de verbinding tussen willen en kunnen. DMO vormt de brug tussen de wens van de klant, de operationele commando's (marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee), en de mogelijkheden die de budgetten en de markt bieden. In een reeks artikelen geven medewerkers een gezicht aan DMO en vertellen hoe die (ver)binding met en door DMO tot stand komt. Dit keer is dat Roy Schütt, projectmanager CBRN. 

Zelf voelt hij eigenlijk “niet zo de behoefte om in het middelpunt van de belangstelling te staan”. Maar voor deze rubriek blikt hij toch terug op zijn overstap, ruim 1 jaar geleden, van de industrie naar de Defensie Materieel Organisatie en zijn werk daar.

'Een start met veel onbekendheid en onzekerheden'

Onbalans

“Ruim 25 jaar werkte ik in de wereld van de internationale maritieme industrie (scheepsbouw en waterbouw) en de dynamische informatie- en communicatie-industrie. Daar heb ik altijd met veel plezier gewerkt, maar in de loop der jaren kreeg ik moeite met de weinig sociale en maatschappelijke betekenis van het werk. Daarnaast was ook al jaren een onbalans ontstaan in de verhouding werk en persoonlijk leven. Voor mij waren dit de signalen om te bezinnen.”

Op zoek naar een betere balans tussen werk en privé stapte Roy over van de maritieme industrie naar Defensie.

Enthousiast over Defensie

Onder het motto 'Verander de wereld, begin bij jezelf' startte Roy een opleiding Verandermanagement. Tijdens deze opleiding komt hij in contact met enkele ‘klasgenoten’ die werkzaam zijn bij Defensie. “Bijna 30 jaar geleden diende ik als dienstplichtig marineofficier en vond Defensie destijds eigenlijk een zwaar bureaucratische, stroperige werkomgeving met weinig toekomstmogelijkheden. Nu zag ik bij mijn klasgenoten enthousiasme over hun werkgever en de mogelijkheden om je daar zowel carrière-technisch als persoonlijk verder te ontwikkelen. Ik verdiepte me opnieuw in Defensie en besloot te solliciteren als projectmanager. Het enthousiasme en de dynamiek die ik tijdens het sollicitatiegesprek ervoer, deed bij mij de vonk overslaan om in de defensiewereld te stappen.”

‘Werken bij CBRN-cluster is technisch en organisatorisch complex’

Nieuw werkveld

Als projectmanager binnen het cluster CBRN (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair) geeft Roy leiding aan materieelprojecten die bijdragen aan de bescherming van Nederland bij chemische, biologische en radiologische dreigingen. “Het domein CBRN was voor mij een volslagen nieuw werkveld”, blikt hij terug. “Al met al een start met veel onbekendheid en onzekerheden. Om snel vertrouwd te raken met de processen en werkwijzen kreeg ik bij aanvang al een ‘stapeltje' lopende CBRN-projecten. Daarbij de opdracht deze af te ronden en administratief over te dragen aan de instandhoudingsorganisatie van de landmacht: het Materieel Logistiek Commando. Dat Matlogco voert het onderhoud uit van de CBRN-landsystemen. Denk bijvoorbeeld aan het project Licht Ontsmetting Systemen (LOS): in totaal 22 ontsmettingssystemen die door de operationele eenheden snel en effectief worden ingezet bij chemische dreigingen. Of het project Verkenningsvoertuigen. Deze voertuigen worden door de CBRN Response Eenheid ingezet ter ondersteuning van civiele hulpdiensten bij een chemisch of radiologisch incident of dreiging binnen Nederland. Zo wordt de response eenheid vaak ingeschakeld bij poederbrieven en ongeïdentificeerde, lekkende vaten.”

Met een behoedzame grondhouding toch openstaan voor nieuwe ideeën.

Complex

Projectmanager Roy omschrijft zijn werk bij het CBRN-cluster als 'technisch en organisatorisch complex'. Technisch complex vanwege de nieuwe technologieën en technieken die ingezet worden (denk aan CBRN detectoren en inzet van onbemande robots), maar ook door de verregaande integratie van CBRN voertuig- en materieelsystemen met de informatie- en communicatietechnologie. En organisatorisch complex vanwege de vele betrokken partijen en hun belangen en invloed op de projecten. 

“Zo loopt er momenteel een project Biologische detectie, identificatie- en diagnose capaciteit, kortweg Bio-DID-Cap, dat wordt gedreven vanuit het belang van preventie. Vanuit de noodzaak voorbereid te zijn op de inzet van biologische wapens en uitbraken van ziektes die worden veroorzaakt door biologische ziekteverwekkers. 

Dit project is echt een leerschool waar we gezamenlijk met wetenschappers en kennis- en expertisecentra ervaring opdoen hoe we processen optimaal kunnen inregelen. Vanaf het detecteren van een (micro)biologische dreiging tot het besluit welke preventieve maatregelen getroffen moeten worden en welke apparatuur hiervoor gebruikt kan worden.” 

Voorbereid zijn op een mogelijke inzet van biologische wapens.

‘Het enthousiasme en de dynamiek deed bij mij de vonk overslaan’

Verandering

Bespiegelend: “Ik krijg er echt energie van om ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen dan aangehaakt zijn en blijven. Daarnaast werk ik graag met verschillende teams en organisatievormen. Ik houd van verandering, van het combineren van kennis en inzichten om tot wat nieuws te komen. Tegelijkertijd heb ik als projectmanager een wat behoedzame grondhouding. Dit betekent dat ik nieuwe kansen en uitdagingen kritisch onderzoek als ze zich aandienen, maar wel vanuit een open mindset voor de mogelijkheden die ze bieden. Daarom zal ik graag bewezen concepten uit dichtbij gelegen expertisegebieden of andere industriesectoren gebruiken om nieuwe ideeën vorm te geven.”

Jezelf blijven

Om lastige situaties en problemen aan te pakken, valt Roy graag terug op zijn levenservaring. “Ik vertrouw op mijn capaciteiten, interesses, ervaringen en passies. Blijf bewust trouw aan mijzelf en mijn waarden en stimuleer ook mensen die met mij werken om eerlijk, authentiek en vooral zichzelf te zijn en blijven.”