Tekst Evert Brouwer
Foto Louis Meulstee

BOO IT maakt applicatie in 2 weken

In 2 weken een goedwerkende applicatie ontwerpen en in de Defensie Appstore zetten? Dat kan toch niet? Zeker wel! Maar er gaat heel wat voorbereiding aan vooraf, zegt het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Overige Ondersteunende IT (BOO IT), Barrie Mooi. Sinds enkele weken is een hitte-app beschikbaar, waarmee geholpen wordt om hitteletsel bij militairen te voorkomen. Inmiddels is de app bijna 1000 keer gedownload.

Hitteletsel. Het is helaas geen onbekend fenomeen bij Defensie. Met uitzendingen naar bijvoorbeeld Afghanistan, Mali en oefeningen in Belize krijgen militairen regelmatig training en instructies van optreden onder (zeer) warme omstandigheden. Maar ook bij ‘gewone’ opleidingen in Nederland kan hitteletsel optreden. Met overlijden van marechaussee-4 Kelvin Bosman in 2016 als triest dieptepunt. Onder meer zijn dood en het verhaal van Milou Waterschoot (https://magazines.defensie.nl/defensiekrant/2019/11/03_hitteletsel_11) vroegen om actie vanuit Defensie.

Binnen het Joint IV Commando levert de afdeling Bestuurlijke en Overige Ondersteunende IT (BOO IT) gerichte IV oplossingen, gebruikmakend van de beschikbare infrastructuren van Defensie. BOO IT bouwt en beheert informatiesystemen en samenstellende delen, passend binnen het High Level IT Ontwerp (HLO). Zij bewaakt de structurering in onderlinge samenhang (landschappen).

Handboek

TGTF, onderdeel van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is dan hét kennisinstituut van Defensie als het gaat om hitte-, koude-, en hoogteletsel. Een symposium (‘In het heetst van de strijd’) en een Handboek Hitteziekte waren de 1e stappen, maar niet echt toegankelijk voor de individuele militair. Laat staan bij een oefening in het veld of op uitzending. 

En zo ontstond het contact met dé IT-specialist van Defensie, het Joint IV Commando om eens te kijken wat er mogelijk is. “Er werd door TGTF gedacht aan een digitaal formulier, dat je online zou kunnen invullen”, zegt Barrie Mooi van BOO IT. “Maar een app bleek uit gesprekken veel beter aan te sluiten bij de echte behoefte.”

Daarmee was de kous niet af voor TGTF. Een app heb je niet zomaar. Dat gebeurt door de klant en eindgebruikers continu te betrekken in het ontwikkelproces. Dit proces vereist daarom een nauwe samenwerking tussen de producteigenaar en het ontwikkelteam. Er wordt niets over de schutting gegooid. Samen wordt er naar een zo goed mogelijk eindproduct toe gewerkt door de expertise en het netwerk te benutten van de eigenaar van het product. “Die Productowner is ‘in the lead’ en blijft eindverantwoordelijk”, zegt Mooi.

De landmacht beproefde net voor de coronacrisis de Armor hittemonitor. De app levert het voorbereidende werk. Zie ook: (https://magazines.defensie.nl/landmacht/2019/03/06_innovatie_hittemonitor_03-2019).

Sprint

De afdeling TGTF leverde de wetenschappelijke data aan die nodig zijn om tot het juiste advies te komen en bracht het ontwikkelteam in contact met collega’s van de 11 Luchtmobiele Brigade en de Koninklijke Militaire School. Het voortraject had een doorlooptijd van een kleine 3 maanden. “Het kost nu eenmaal tijd om prototypes voor te bereiden, de juiste mensen bij elkaar te krijgen en het eens te worden in discussies die het eindproduct alleen maar beter maken. Met de hulp van onze collega’s werd duidelijk hoe we de app vorm konden geven en hadden we het grafische ontwerp af”, aldus Barrie Mooi.

Maar hoe heb je daarna een app zo snel op de mat? Eigenlijk is dat heel simpel, legt Mooi uit. Er is een basisstructuur met bouwblokken (“een soort Lego”) waarmee onze mensen van het Mobile Solutions Teams in een sprint van 2 weken aan de slag gingen. Na die 2 weken was deze versie al klaar en is live gebracht.” 

Een en ander betekent dat er een basis-app klaar is waarmee de klant vooruit kan. “We werken op basis van prioriteiten. Dus als er meer of aanvullende wensen zijn, pakken we de applicatie weer op voor een volgende sprint mits geprioriteerd.”

Maar wat doet die app nu eigenlijk?  Dat bij lichamelijke inspanning de lichaamstemperatuur stijgt, behoeft geen betoog. Dat leidt mogelijk tot hitteziekte, zeker als het warm is en er beschermende kleding wordt gedragen. De hitte-app combineert richtlijnen over werk- en rusttijden en drinkbeleid tijdens inspanning. De app helpt dus bij het inschatten van risico’s op hitteziekte Voorafgaande aan een fysieke activiteit wordt een zogenoemde Last Minute Risk Assessment (LMRA) gedaan. Hierbij speelt het klimaat een rol. Voor iOS gebruikers is de hitte app te vinden in de Defensie App store, bij Android gebruikers wordt de app automatisch geïnstalleerd in de Workspace.