Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Digitale NEDS scoort

De Defensievisie 2035, de NIDV-strategie 2020-2025 en de Visie op de toekomst van de industrie in Nederland van staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. De Coronacrisis die een streep zet door de jaarlijkse beurs in Ahoy en ook de Defensie-industrie hard treft. Het thema voor de NEDS 2020 Digital is dan ook de veerkracht (resilience) van de publieke veiligheidsorganisaties bij de COVID-19 pandemie. Genoeg onderwerpen in dat kader om aan de vooravond van de digitale NEDS van gedachten te wisselen met de directeur van de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid, kolonel buiten dienst Ron Nulkes.

Ahoy mag dan leeg zijn dezer dagen, de NEDS, de Nederlandse Defensie- en Veiligheidsbeurs is er wel degelijk. Noodgedwongen online. Werkt dat wel?

 “Vorige week maandag hebben we een 1e bijeenkomst voor startups gehad. Na wat technische aanloopproblemen was dat een succes. De diverse sessies zijn goed bezocht. Morgen en overmorgen (18 en 19 november, zie kader onder, EB) komen we weer met een programma vol sprekers en presentaties. Er zijn break-outsessies, rondetafelgesprekken en discussies. Beginnende bedrijven, start-ups, hebben de kans gekregen zich te presenteren en een prijs te winnen. Het enige dat niet kan is netwerken, wat je normaal op de vloer in Rotterdam doet. Maar toch hebben we een digitaal alternatief: ook gesprekken hebben we mogelijk gemaakt. We hebben zo lang mogelijk gewacht met een besluit rond een fysieke NEDS, maar dat was uiteindelijk niet verantwoord. Dit is dan het beste alternatief.”

Directeur NIDV Ron Nulkes bood vorige maand staatssecretaris Visser de NIDV-strategie voor de komende 5 jaar aan.

De NIDV heeft een eigen 5-jarenplan gepresenteerd en overhandigd aan staatssecretaris Visser. En dan is er nog de Defensievisie 2035. Vullen die studies elkaar aan?

“Ja zeker. De NIDV is blij met de nieuwe visie van het kabinet. De industrie staat klaar om Defensie te helpen de transitie te maken. Bedrijven hebben Defensie de afgelopen jaren al veel kunnen ontzorgen bij logistieke processen, instandhouding en het leveren van diensten. Ik heb het wel vaker op deze plek gezegd: hier liggen nog veel meer kansen voor Defensie én industrie. De Defensiesector, waartoe ik ook de kennisinstellingen reken, zijn inmiddels een vast onderdeel van de veiligheidsketen. Juist door samen te werken kunnen we elkaar versterken. De krijgsmacht krijgt een opdracht, wij leveren. Zowel onze grote bedrijven als Mkb’ers kunnen de krijgsmacht helpen, ook om baanbrekend en duurzaam te zijn. Wij vragen onder de huidige omstandigheden Defensie om wel een aantal zaken naar voren te halen in plaats van uit te stellen. Nú heeft de industrie die steun nodig om slagvaardig te kunnen blijven.”

Volgens het kabinet moet meer worden samengewerkt in Europa. Gaat dat niet ten koste van de Nederlandse industrie?

“De sector staat zeker onder druk door onder meer toenemende internationale consolidatie, de beperkte schaal in Nederland en mogelijk protectionisme van (EU-)landen. Anderzijds vindt het kabinet dat Nederland en Europa, naast een offensieve industriestrategie, ook de economische en maatschappelijke belangen moet beschermen tegen ongewenste invloed of oneerlijke concurrentie van buiten Europa. Steeds duidelijker wordt dat Europa een eigen geopolitieke koers moet gaan varen.

Kansen zijn er genoeg, zeker binnen het Europees Defensie Fonds (EDF). Denk aan onze hoogwaardige technologische kennisindustrie met z’n sensor- en radartechnologie. Of de scheepsbouw, maar ook ruimtevaarttechnologie. Innovatie is onderdeel van het Nederlandse DNA, mede door de goede samenwerking tussen Defensie, industrie en kennisinstituten; het zogenoemde gouden ecosysteem. Die kracht moeten we gebruiken. Door actief aan Europese projecten mee te werken, kan de Nederlandse Defensiesector juist een plaats verwerven in Europa.”

Bij een vorige NEDS samen met Directeur DMO, vice-admiraal Arie Jan de Waard.

NEDS als online beursvloer

Dit jaar is het mogelijk om gratis deel te nemen aan de NEDS. Op 18 (13-16 uur) en 19 (13-17.30 uur) november is de ‘traditionele’ NEDS met een online beursvloer, evenementen en tot slot, op het hoofdpodium, vooraanstaande personen uit de Nederlandse veiligheidsketen. 

Onder leiding van dagvoorzitter Roderik van Grieken wordt u meegenomen naar operationele locaties van de Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht, de Politie en Thales Nederland. In interviews met de top van deze organisaties wordt ingegaan hoe weerbaar zij waren en vooral zijn tijdens de Corona-pandemie.

Sprekers zijn prins Constantijn van Oranje, directeur Defensie Materieel Organisatie, vice-admiraal Arie Jan de Waard, Harald Kokelkoren (directeur ILIAS Solutions), commandeur-arts Remco Blom, (commandant Defensie Gezondheidszorg Organisatie), en Jan Christiaan Dicke (commissaris Militaire Productie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Prins Constantijn gaat in op het belang van startups en scaleups voor Defensie en veiligheid. Ook wordt de public award prijs uitgereikt voor de meestbelovende startup tijdens de gehele NEDS2020 Digital.

Met de uitreiking van de Jan Gmelich Meijling scriptieprijs wordt duidelijk welke student aan een technische universiteit of academie dit jaar mag rekenen op de hoogste waardering. Tot slot voert staatssecretaris Barbara Visser het woord.  

Meer informatie: nidvexhibition.eu