03

Dit artikel hoort bij: Materieelgezien 09

In 't kort

Tekst Evert Brouwer
Foto Mediacentrum Defensie

Meer in eigen land

Er kan meer onderhoud aan de motoren van de F-35 in Nederland gebeuren. 

Met een aanpassing en uitbreiding van de apparatuur hoeft een deel van de revisies niet meer in de Verenigde Staten plaats te hebben. Een mooie bijkomstigheid is dat het extra werk oplevert voor de faciliteit van Logistiek Centrum Woensdrecht (LCW). Nederland heeft samen met Noorwegen de leidende positie in het F-35-motorenonderhoud in Europa.

Vanaf begin 2021 vindt op Woensdrecht onderhoud aan de motoren plaats. Dat gebeurt deels volgens het principe van reparatie door vervanging. Kapotte of niet functionerende onderdelen worden vervangen en voor reparatie teruggestuurd naar de leverancier in de Verenigde Staten. Door de apparatuur van de onderhoudsfaciliteit aan te passen en uit te breiden kan Nederland die onderdelen ook zelf repareren en dus meer onderhoud uitvoeren. (Foto: adjudant Arnoud Schoor)

Streepje

Goud voor werving

Een wervingscampagne van Defensie heeft de eerste prijs gewonnen bij de Dutch Interactive Awards (DIA).

Het gaat om de vernieuwde website werkenbijdefensie.nl, die goud won in de categorie ‘Corporate’. “Helemaal van deze tijd”, was het oordeel van de jury. De vernieuwde site bevat onder meer het Keuzekompas. Dit is een innovatieve tool die gepersonaliseerde informatie aanbiedt. Dat maakt het vinden van een baan bij Defensie makkelijker dan voorheen.

Tijdens de online uitreiking van het eremetaal prees de jury de diversiteit op werkenbijdefensie.nl en de naadloze aansluiting van het design: “De transitie van inside out naar het centraal stellen van de bezoekers is knap gedaan. Deze case verdient echt goud.” 

Met het winnen van de eerste prijs liet Defensie organisaties als NUON/Vattenfall en ASML achter zich.

Streepje

Betere begeleiding talent

JongDMO heeft een rapport gepubliceerd waarin de resultaten en het advies zijn verwerkt van een onderzoek onder de leden naar zelfontwikkeling. 

In dit rapport wordt advies gegeven over hoe talent het beste begeleid kan worden binnen de organisatie. De onderzoekers hielden kennismakingsgesprekken met de directeuren en gesprekken met JongDMO-leden op de netwerkactiviteiten. Daaruit kwam naar voren dat de directie behoefte heeft aan de mening van nieuwe, jonge medewerkers die graag meedenken over hoe het werken bij DMO nog leuker en beter wordt. Daarom is er als bestuur gekozen om het thema ‘zelfontwikkeling’ verder uit te werken en met een advies te komen richting de directie (op de foto het bestuur JongDMO). Wie meer wil weten: stuur je vraag naar: jongDMO@mindef.nl (foto: sergeant Jan Dijkstra)

Streepje

Benoemingen in de top

Michel Leenaarts is al sinds 1 november programmamanager onderzeeboten bij de Defensie Materieel Organisatie. 

In zijn nieuwe functie is hij verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het Programma Vervanging Onderzeeboten. Leenaarts werkt sinds 2007 bij de DMO. Hij staat aan het roer van grote multinationale materieelprojecten zoals de militaire satellietcapaciteit, vervanging luchtverkenningscapaciteit Kustwacht Cariben, de multi missie radar en – als Nederlandse vertegenwoordiger binnen het NAVO-programma - de vervanging van het AWACS-platform.

Brigadegeneraal Edwin Lookermans is sinds vorige maand programmadirecteur. Hij is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van het programma dat de huidige SAP-software vervangt door S4HANA.

Lookermans is niet onbekend met de implementatie van SAP binnen Defensie. Hij was van 2007 tot en met 2011 verantwoordelijk voor de invoering van de nieuwe processtandaarden en SAP-software bij diverse defensieonderdelen. Nu krijgt hij de dagelijkse leiding over de invoering van S4HANA binnen heel Defensie. Hij zal daarbij worden ondersteund door een externe regiepartij en diverse systeemintegratiepartijen.  Vanaf 2018 tot 15 oktober van dit jaar vervulde Lookermans de functie van Hoofd Bestuursondersteuning bij de  DMO.

Streepje

JIVC steunt Zebra Sword

Ook JIVC is betrokken (geweest) bij de grote landmachtoefening Zebra Sword.

De opstartfase bood JIVC/Landgebonden IT een uitgelezen kans om het 104JVE (104 JISTARC Verkenningseskadron) te ondersteunen met de net ontwikkelde Long Range Communication (LRC). Deze LRC is ingebouwd in 6 Fennek-verkenningsvoertuigen (foto) en op de commandopost is 1 LRC CP-kit geïnstalleerd.

LRC maakt het voor 104JVE mogelijk om naast voice en chat ook foto’s of stukjes film van goede kwaliteit over grote afstand (wereldwijd) naar een commandopost (CP) te sturen. Dit was tot nu toe niet mogelijk met de beperkingen van de huidige verbindingsmiddelen. Wanneer er problemen of storingen ontstonden, bood het JIVC/Landgebonden IT ondersteuning en begeleiding.

Na een periode van ontwikkelen volgt nu implementatie en opleiden. "we kijken hoe het systeem zich gedraagt, wat de gebruikers ervan vinden en of er nog aanpassingen aan gedaan moeten worden. Juist door deze oefening hiervoor te gebruiken is dit voor ons een mooi meetmoment”, zei majoor Michel Douma van JIVC/Landgebonden IT. (foto: sergeant Sjoerd Hilckmann)

Streepje

Positief over GrIT

Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft een positief advies uitgebracht over de aanpassingen in het programma Grensverleggende IT (GrIT) bij Defensie.

Staatssecretaris Barbara Visser heeft dat de Kamer laten weten. In een eerder advies (zomer 2019) was het BIT zeer kritisch en vond het bureau onder meer de risico’s qua kostenbeheersing te groot. 

Het BIT is positief over de mate waarin de eerdere aanbevelingen zijn opgevolgd. Hiermee zijn de risico’s van GrIT beter beheersbaar en sluit de opzet van de blokkenplanning aan bij de prioriteiten van de defensieonderdelen. Bovendien heeft Defensie met de nieuwe aanpak belangrijke mogelijkheden om zowel inhoudelijk als financieel bij te sturen.

Het programma GrIT moet zorgen voor een totaal vernieuwde IT-infrastructuur van Defensie. GrIT ontwikkelt en realiseert een betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele IT-infrastructuur en dienstverlening voor de komende 10 jaar. Dit moet de defensieorganisatie beter in staat stellen informatiegestuurd te werken en haar taken effectief uit te voeren.

Streepje

Mission Master gearriveerd

De Robotica en Autonome Systemen-cel (RAS) van 13 Lichte Brigade in Oirschot heeft een nieuw robotvoertuig. Het gaat om de Mission Master van Rheinmetall die meedraait in het Concept Development & Experimentation-programma (CD&E) van het Commando Landstrijdkrachten. 

In het CD&E-programma beproeft de eenheid innovatieve operationele concepten. Die omvatten het gebruik van autonome onbemande grondvoertuigen (A-UGV). De geheel elektrisch aangedreven Mission Master is vorige week dinsdag overgedragen in Oirschot. Een speciaal vrijgemaakt peloton van 42 Bataljon Limburgse Jagers traint al langer met UGV’s. Al enige tijd beschikt de eenheid over de THeMIS. Onlangs zijn er 4 aangeschaft, waarmee het totaal op 6 is gekomen.