Tekst Jack Oosthoek
Foto John van Helvert

'Schip op afstand helpen, schenkt veel voldoening'

In oktober vorig jaar lanceerde directeur vice-admiraal Arie Jan de Waard de corporate story ‘Wij zijn DMO’. (https://magazines.defensie.nl/specials/2017/04/corporate-story-defensie-materieel-organisatie). De Defensie Materieel Organisatie maakt de verbinding tussen willen en kunnen. DMO vormt de brug tussen de wens van de klant, de operationele commando's marine, landmacht, luchtmacht, marechaussee, en de mogelijkheden die budgetten en markt bieden. In een reeks artikelen geven medewerkers een gezicht aan DMO en vertellen hoe die (ver)binding met en door DMO tot stand komt. Dit keer ICT-specialist Richard Hart, hoofd CIS Beheer Noord van de sectie Hoog Gerubriceerde Informatie Netwerken (HGI) van DMO/JIVC. 

“Een schip op afstand helpen, schenkt veel voldoening”, zegt Hart. Vanuit thuishaven Den Helder regelt CIS Beheer Noord voor onder meer het Commando Zeestrijdkrachten ICT-zaken als netwerken, servers en applicaties. Daardoor kunnen marineschepen onder meer operationele informatie delen, berichten uitwisselen, posities en doelen bepalen, vitale inlichtingen (intelligence) delen. Dat gebeurt met het oog op de veiligheid via gescheiden netwerken. Aangezien alle defensie-eenheden in het noorden van het land onder de paraplu van CIS Beheer Noord vallen, behoort ook de vliegbasis Leeuwarden tot zijn vaste ‘klanten’. 

In kennelijke tegenstelling tot veel leeftijdgenoten koos de jonge Jaimy Nieuwerf wél voor een baan in de ICT bij Defensie.

Internationale rakettest

CIS Beheer Noord werkt ook voor marineschepen die deelnemen aan de antipiraterijmissie in de wateren rond Afrika en aan counter-drugsoperaties in het Caribisch zeegebied. Zo worden de netwerken verzorgd waarop schepen informatie delen. Ook tijdens de onlangs gehouden NAVO-oefening Trident Juncture in Noorwegen onderhield de sectie de verbindingen. In 2017 werkte hij mee aan een internationale rakettest op Zr. Ms. Tromp die in de Schotse wateren een ‘standard missile’ lanceerde. Hart kijkt er tevreden op terug. “Mede omdat wij erin slaagden de verbindingen in stand te houden, verliep die goed.” 

‘Wij vertrouwen op de informatie die we krijgen’

Bij alle HGI-operaties is snel en flexibel werken hét devies. “Er is vrijwel nooit tijd om vragen te stellen”, legt Hart uit. “Maar eigenlijk speelt dat bij ons niet zo. We vertrouwen op de informatie die we krijgen. Wij zijn er ook alleen maar om te ondersteunen.” Is dat even niet nodig, dan wordt onderhoud gepleegd aan netwerken en verbeteringen doorgevoerd. Een absolute ‘must’, de apparatuur is door alle defensiebezuinigingen niet ‘up-to-date’. Er moet nodig worden gemoderniseerd, beklemtoont Hart. 

Hart in het ICT-knooppunt van het Commando Zeestrijdkrachten in Den Helder. Op de voorgrond ICT’er Jaimy Nieuwerf van de sectie HGI.

'Je kunt iemand uit de marine halen, maar de marine niet uit de persoon’

Semi militaire cultuur

5 jaar werkt de ICT’er in hart en nieren bij de sectie HGI. Daarvoor was hij hoofd Systemen bij Kustwacht Nederland. In een grijzer verleden beheerde hij technische systemen op Multipurpose-fregatten. Als militair, totdat het toekomstperspectief voor militaire ICT’ers weinig rooskleurig bleek. Hart waagde zijn kansen als burger, maar de militair in hem leefde voort. “Je kunt iemand uit de marine halen, maar de marine niet uit een persoon. Dat ik bij de sectie HGI in een semi-militaire cultuur werk, maakt veel goed.” Of die wel eens met een hack is geconfronteerd? Niet dat Hart weet. “Toch staan hackers wel degelijk aan onze voordeur, zonder er overigens doorheen te breken. Zo probeerden de Russen tijdens Trident Juncture ‘in te luisteren’ op de NAVO-verbindingen. Ach, je weet van tevoren dat dit gebeurt. Bij mijn weten hebben zich geen rare dingen voorgedaan.” 

‘De Russen probeerden tijdens Trident Juncture ‘in te luisteren’ op de NAVO-verbindingen’

Hart maakt zich grotere zorgen over de vacatures bij de sectie HGI die een hoge werkdruk in de hand werken. “Veel jonge ICT’ers kiezen vanwege het salaris voor een baan bij een burgerbedrijf, een handicap voor ons. Misschien moeten de loopbaanpaden voor ICT-militairen beter. Nu moeten ze eerst allerlei rangen doorlopen. Burgers hebben hun lot meer in eigen hand. Hopelijk worden de vacatures in december gepubliceerd en zijn we zomer 2019 gevuld. Het is de moeite waard om bij deze sectie te werken.” 

In 2017 was Hart met zijn collega’s betrokken bij een rakettest op Zr. Ms. Tromp in de Schotse wateren. Mede door de inbreng van de sectie HGI mondde dat uit in een succes.